Introductie

Algemeen
Op deze site treft u genealogische gegevens aan van de familie Van Veelen.
De informatie is ondergebracht bij de plaatsen waar een deel van de familie langere tijd gewoond heeft. Deze plaatsen vindt u in het menu aan de rechterzijde.

Privacy
Er is voor gekozen de informatie over de families te laten eindigen rond het jaar 1925 wat betreft de data van de geboorten, en rond het jaar 1950 wat betreft de huwelijksdata. Ook zijn soms overlijdensdata toegevoegd van na 1950.
Iedereen met de naam Van Veelen die weet wie zijn grootouders waren, kan een aansluiting vinden. In al de jaren dat wij gesproken hebben met leden van de verschillende takken van de familie, hebben wij nooit iemand ontmoet die niet wist wie zijn of haar grootouders waren.

Schrijfwijze familienaam
De familienaam Van Veelen wordt niet alleen als Van Veelen geschreven, maar ook met één e achter de V, met een h ingevoegd en al of niet met n aan het eind. Dat levert de volgende combinaties op:
Veelen, Velen, Vhelen, Vheelen, Vehlen, Veehlen, al dan niet met een slot-n en het voorvoegsel van.
De naam Van Velen komt al vanaf 1221 voor in Westfalen. Herman van Velen is getuige voor de bisschop van Munster. Hij is waarschijnlijk verwant aan de Graven van Lohn, van wie het gebied rond Stadtlohn en in het oosten van de Achterhoek lag.

Aanvullingen
Bent u ook met onderzoek naar de familie bezig (geweest), dan nodigen wij u uit uw aanvullende informatie beschikbaar te stellen.
Aanvullingen zijn welkom bij J. van Veelen (tak uit Pernis) via onderstaand e-mailadres.

Stuur een e-mail aan vanveelen.info.