Anholt

Anholt ligt net over de Duitse grens in de buurt van Dinxperlo. Er woonde een familie Van of Von Vehlen. Hun achternaam luidde meestal Van Vehlen, maar ook Van Veelen kwam voor.
Rond 1640 woonden in Anholt Bernd van Vehlen, Jan van Vehlen en Hendrik van Vehlen. Zij waren waarschijnlijk broers. Waar ze geboren zijn, is niet bekend. Bernd van Vehlen trouwde in Anholt in 1637.
Zijn nakomelingen bleven er zeker tot 1800 wonen. De familie behoorde bij de Rooms-Katholieke kerk.
Alle dopen en huwelijken hebben plaats gevonden in deze kerk, tenzij anders is vermeld. In het onderstaande overzicht is nogal wat aangenomen zonder bewijs. Zoals het feit, dat Bernd, Jan en Hendrik (A1, A2, A3) broers zijn en de tweede en derde huwelijken van verschillende leden van deze familie.

A1 – BERND VAN VEHLEN trouwde 8 mei 1637 te Anholt met ADELHEID INGEN BREELS (getuigen: Johan Loman en Peter Jansen). Zij lieten minstens twee kinderen dopen te Anholt:
ENGELBERTUS, 17 februari 1647. Zie A11.
ALTIEN, 7 november 1649.
Zij hadden waarschijnlijk ook een zoon Theodorus/Didericus (Dirck). zie A12.
En een dochter HENRIETTA (Hermken) die 16 mei 1663 te Anholt trouwde met JAN TER LOESEN of  THE LOSEN (getuigen Reiner Ter Loesen en Willem Huink). Zij verhuisden naar Xanthen. Jan ter Loesen was daar smid. Deze Bernd van Vehlen is waarschijnlijk opnieuw getrouwd op 13 oktober 1652 te Anholt met HEDWICH BALCKEN / BALCKMAN (getuigen Peter Voncken en Caspar van Vedich / Verlich).
Zij hadden twee kinderen:
WESSEL (gedoopt als Esselias ), 1 januari 1654 te Anholt,
GERTRUD, van wie niet bekend is waar of wanneer ze gedoopt zijn.

Bernd van Vehlen is overleden voor 21 juli 1659. Op die datum werd een boedelverdeling gemaakt tussen Jan van Vehlen als oom en voogd van Wessel en Gertrud, de twee nagelaten kinderen van Bernd van Vehlen en Hadtwijch Balckman, de weduwe van Bernd van Vehlen. Hadtwijch Balckman is op 7 september 1659 hertrouwd met Kersten Pickens /Peckers (getuigen Arnoldus Soppen en Arnt Reinholt).

A11 – ENGELBERTUS VAN VEHLEN, gedoopt 17 februari 1647 te Anholt, trouwde 17 oktober 1673 te Anholt met ALEIJDIS (Aaltje) WIJGERS.
Zij lieten dopen te Anholt:
ALEIDIS, 17 november 1674 (getuigen: Engelbertus in de Breels, Margaretha Valck en Elizabeth Bramberch).
ANNA MARIA 13 april 1676 (getuigen Jan ter Loosen, Catharina Hermans en Aeltie van Vehlen).
Engelbertus van Vehlen is waarschijnlijk hertrouwd 5 september 1695 te Anholt met ALBERTINA RODING.
Zij was afkomstig van Baak (een dorpje ten Oosten van Steenderen en ten Zuiden van Zutphen) en dochter van Jan Alberts Roordinck (of Roerdinck) en Gerritien Roerdinck (ORA Landdrostambt Zutphen inv.nr. 668 dd.30 juni 1716.

Zij lieten dopen te Anholt:
ENGELBERT, 16 mei 1696 (getuigen: Derrik van Vehlen, Joannes van Selem, Maria Ernsten. Zie A111.
ALEIDIS (Alida), 24 juli 1697 (getuigen: Derrik van Vehlen in plaats van Cornelis Maesen, Elsken Klooth, Anna Margaretha Reiners). Alida van Veelen trouwde te Amsterdam (otr. voor schepenen van Amsterdam 21 oktober 1723) met Jan de Groot, afkomstig van ’s-Gravenhage. In de akte van ondertrouw werd vermeld, dat Alida van Veelen in de Kalverstraat woonde. Haar ouders waren overleden. Zij werd geassisteerd door Karmijn van Laningh. Zij trouwde opnieuw te Amsterdam (otr. voor schepenen van Amsterdam 1 juni 1759 met Hendrik Swart, weduwnaar van Anna Hendriks.
Alida van Veelen is begraven te Amsterdam 26 oktober 1766.
MARIA, 4 november 1698 (getuigen: Engelbertus van Vehlen, Margaretha Stoffels, Geesken to Breels).
JAN, 4 december 1700. (getuigen: Bernardus Graurock en Jenneken Hanbeck in plaats van Anna Grevels).
Zie A112.
ANNA GERTRUDIS, 19 maart 1702 (getuigen: Lubertus Cremer en Anna the Loosen).
Zij trouwde te Anholt 22 mei 1740 met HENRICUS SOPPEN (getuigen: Ignatius Metellus en Joannes von Kell) en is begraven te Anholt 23 april 1773 (aldaar overleden 21 april).
HENRICA, 5 december 1703 (getuigen: Gerardus Beenen en Margarita Falck in plaats van Anna Adelheid van Velen).
HENRICUS, 31 augustus 1706 (getuigen: Bernardus van Vehlen en Adelheydis Emmincks).
GERTRUDIS, 16 februari 1711 (getuigen: Martin Jansen in plaats van Henricus Schillingh en Antonetta Peters). Zij trouwde 22 september 1747 te Anholt met Joannes Martens (getuigen: Nicolaus Mertens en Helena Mevesen). Zij is overleden 26 juli en begraven 27 juli 1777 te Anholt.
Engelbert von Vehlen bewoonde 15 mei 1680 een huis in de Hoogstraat te Anholt. Zijn beroep was meester-kleermaker (Schneidermeister) (zie Anholt, unsere Heimat, uitgave door Everhard Onstein, Anholt 1998).

A111 - ENGELBERT VAN VEHLEN, zoon van Engelbert van Vehlen en Albertina Roding,  trouwde te Anholt
2 mei 1728 (otr. Geref. Zeddam 28 mei 1728) met GEESKEN TEN HOVE / TEN HAVE dochter van Jan ten Hove te Groot Azewijn (getuigen waren bij de huwelijkssluiting in Anholt: Ignatius en Johannes Metellus). Beiden zijn overleden voor 9 januari 1756.
Zij lieten dopen te Anholt:
JOHANNES THEODORUS ,23 juni 1730 (getuigen waren: Bernardus van Veelen en Anna IJsendorn). Zie A1111.
ANNA MARGARETHA,  24 juli 1733 (getuigen waren Wilhelmus vam Suijlen in plaats van Geradus Boven en Elisabeth Welsinck).

A1111 - JOHANNES THEODORUS (Dorus) VAN VEHLEN, zoon van Engelbert van Vehlen en Geesken ten Hove, trouwde met ELISABETH IVINCK / IVING (otr. schepenen Amsterdam 9 januari 1756). In de ondertrouwakte werd vermeld, dat Dorus van Vehlen afkomstig was van Anholt. Hij was Rooms, 26 jaar oud, wonend op ’t Slootie, ouders dood en geassisteerd door Jakob Guykes. Elisabeth Ivinck was ook afkomstig van Anholt, Rooms, oud 23 jaar, wonend in de Keijserstraat. Ook haar ouders waren dood en zij werd geassisteerd door Jan van Silvolde.
Zij lieten dopen te Anholt:
GESINA, 13 september 1757 (getuigen waren Johannes Ludovicus Kamp en Gesina Sleebokh). Zij is overleden 7 december en begraven 9 december 1778 te Anholt.
Theodorus van Vehlen trouwde waarschijnlijk opnieuw te Anholt 9 april 1763 (getuigen: Leopoldus Hertog en Anna Margaretha van Veelen) met JOHANNA MARGARETHA DÖRVORST, gedoopt te Anholt 8 januari 1747 dochter van Franciscus Dörvorst en Ursula Molders. Zij is overleden 21 april en begraven 24 april 1778 te Anholt.
Zij lieten dopen te Anholt:
JOHANNA, 17 april 1770 (getuigen: Godefridus Delling en Joanna Petrojette). Zij trouwde met N.N. Nuwenburg en is begraven te Amsterdam 17 februari 1852, 81 jaar oud. (in de overlijdensakte staat dat zij geboren was te Anholt en weduwe van N.N. Nuwenburg). Zij was getuige bij het huwelijk van haar zuster Anna Elisabeth.
(JOH)ANNA ELISABETH juli 1774 (getuigen: Joanna Schlüter en Anna Elisabeth Filenters (?)). Zij trouwde te Amsterdam (otr.13 mei 1803) met HENDRIK CASPERWITZ, kleermaker in 1803, afkomstig van Wezel, weduwnaar van Alida Herder. Hendrik Casperwitz was in 1818 grensjager te Winterswijk en in 1835 gepensioneerd sergeant te Winterswijk. Elisabeth van Veelen is overleden 5 feb 1859 te Kotten (Winterswijk).
JOANNES FRANCISCUS THEODORUS, 10 november 1767 (getuigen: Theodorus Janssen en Maria Magdalena Leijrinck). Hij is overleden 20 juni en begraven 22 juni 1785 te Anholt.
Theodorus van Vehlen is waarschijnlijk voor de derde maal getrouwd te Anholt 22 juni 1779 met (JOH)ANNA CATHARINA REHMANS / REEMAN (getuigen: Joanna Hetteler en Joanna Buyl). Zij werd omstreeks 1739 geboren te Millingen en is overleden 28 maart, begraven 31 maart 1807 te Anholt.
Zij lieten dopen te Anholt:
JOHANNA HENRICA  9 oktober 1781 (getuigen:Joanna Buyl en Joanna Henrica Jansen). Zij trouwde te Anholt 1 mei 1803 met ANTONIUS GASSELER (getuigen: Joannes Küpper en Alida de Kemper).

A112 - JAN VAN VEHLEN, zoon van Engelbert van Vehlen en Albertina Roding en gedoopt te Anholt
4 december 1700, trouwde te Anholt 1 november 1741 met WILHELMINA HEISTERS (getuigen: Jacob van Hochstraten en Catharina Heisters).
Zij lieten dopen te Anholt:
ALBERTINA, 12 juni 1743 (getuigen: Henricus Soppen en Gertudis van Vehlen).
Jan van Vehlen is hertrouwd te Anholt 9 mei 1747 met ANNA MARGARETHA ZWININK (getuigen:  Ignatius Metellus en Henricus Soppen).
Zij kregen een dochter die na de dood van haar vader geboren werd:
JOHANNA BERNARDINA, gedoopt te Anholt 21 augustus 1748 (getuigen: Joannes Martens en Bernardus Schwininck).
Anna Margaretha Zwinink is als weduwe van Jan van Vehlen uit de stad Anholt op 11 februari te Dinxperlo (Geref.) hertrouwd met Antoni Wikkerink, zoon van wijlen Jan Wikkerink uit de H. Zij is overleden voor 10 juli 1770. Jan van Vehlen is dus overleden tussen 9 mei 1747 en 21 augustus 1748.

A12 - THEODORUS / DIDERICUS (DIRCK) VAN VEHLEN trouwde met MARGARETHA VELLIX.
Dirk van Vehlen was schepen te Anholt 9 maart 1673 (aantekening op de achterzijde van akte dd. 26 maart 1642 in stadsarchief Anholt in het Salm-Salmsche archief.
Zij lieten dopen te Anholt:
ANNA ALEIDIS 17 december1673 (getuigen: Engel in den Breels, Aeltien Wickers, Trinneken Hermes).
Zij trouwde waarschijnlijk met WILHELM VAN SUIJLEN.
ANNA, 7 februari 1676 ( getuigen: Jorrien Siting, Altien Jansen, Aeltien van Vehlen).
GODEFRIDUS, 7 februari 1677 (getuigen: Wilhelmus Dammers, Theodorus Telosen, Gertrudis Toeler).
BERNARDUS, 14 februari 1679 (getuigen: Engelbert  van Vehlen, Margaretha Hoenderink).

A2 - JAN VAN VEHLEN trouwde 13 juni 1637 te Anholt met MARGARETHA TER HOGENHORST.
Hij is waarschijnlijk een broer van Bernd van Vehlen (A1).

A3 - HENDRIK VAN VEHLEN trouwde 25 september 1648 te Anholt met ANNA N.N.
Zij lieten dopen te Anholt;
JOHANNES, 25 september 1648 (getuigen: Joannes (= Jan) Veelers, Joannes Gaerts, Henricus ten Broick en Ruth te Losen).
Henrich Velenn is peter 4 oktober 1648 (doopboek Anholt).