Brummen

De familie Van Veelen te Brummen

BEREND VAN VEELEN (B 1) was schoolmeester, koster, voorzanger in Brummen. Hij was dat al in het jaar 1636, zoals blijkt uit een huwelijksinschrijving en het (Geref.) trouwboek van Arnhem: “Berent van Vielen, custos (= koster), was getuige bij de ondertrouw van Trijntje Harmens, jongedochter van Cleve”.
Zij ging in ondertrouw met Hans Christoffel van Frankstadt op 18 december 1636. De indruk bestaat dat Berend van Veelen afkomstig is van Arnhem. Maar daar is (vooralsnog) geen enkel bewijs voor.

Berend van Veelen voerde in 1649 voor het provinciaal gerechtshof te Arnhem een proces tegen
Gerrit Joosten, pachter van een stuk land van het Gasthuisgoed te Brummen. Dat Gasthuisgoed was bezit van het Oude Gasthuis binnen Zutphen en werd in 1636 bij gedeelten verkocht. Uit de stukken van het proces blijkt, dat Berend van Veelen bij de verkoop bij opbod in het huis van Henrick Beecker te Brummen in 1636 aanwezig geweest is, en dat hij toen koster te Brummen was.

Volgens het verpondingskohier 1646 over Brummen pachtte de Custer (dat is Berend van Veelen) van Derck en Willem Cleuvinck een hoffstedeken met huijs voor 13 dalers. En hij had in gebruik twee ackerkens lant, ieder een schepel groot, die bezit waren van de custerie.

Op 2 november 1656 (otr. 31 augustus te Brummen en 24 augustus te Zutphen) is hij te Brummen hertrouwd met LIJSBETH GERRITS, weduwe van Roelof Sent en wonend te Zutphen. Op 17 juli 1650 ging Roelof Sent, burger te Zutphen, in ondertrouw te Zutphen met Lijsbeth Gerrits. Zij was de nagelaten dochter van Gerrit op Resink (Reesink is een boerderij te Hengelo (Gelderland). Berend van Veelen was weduwnaar van GEESKEN HUIJBERTS.
De volgende kinderen van Berend van Veelen zijn bekend:

ELSKEN, zij trouwde te Velp (otr. 21 oktober 1666 te Brummen) met Jan Jansen, zoon van wijlen
JAN PEETERS van Velp. Zij woonden beide bij de ondertrouw en ook na hun huwelijk te Velp.
BEREND, zie B11.
JOHANNES, zie B12.
GERRIT, gedoopt te Brummen 13 december 1663 en overleden in november 1666 te Brummen.
AALTJE, gedoopt te Brummen 25 februari 1658. Zij trouwde 30 juni 1675 te Brummen (otr. 10 mei 1675 te Brummen) met GERRIT JANSEN DE VISSER, kuiper te Brummen. Aaltje van Veelen werd op latere leeftijd in Brummen over het algemeen Aaltje Kuipers genoemd. Zij woonden te Brummen vlak bij de kerk in een huis dat het Rode Hert heette. Aaltje Kuijpers is begraven te Brummen 29 dec 1744. Haar overlijden werd aangegeven door haar kleinzoon Warner Kuiper. Ze is 86 jaar oud geworden.
WILLBRANDT, gedoopt te Brummen 13 december 1663 en waarschijnlijk overleden november 1666 te Brummen.

Berend van Veelen is overleden 7 september 1682 te Brummen. Zijn weduwe, Lijsbeth Gerrits, is niet lange tijd na hem overleden, in ieder geval voor 1686.

———————-

JOHANNES VAN VEELEN (B 12). zoon van Berend van Veelen en waarschijnlijk Geesken Huijberts en geboren te Brummen. Hij trouwde 27 juli 1679 te Hummelo (otr 13 juli 1679  te Brummen en Hummelo) met TRIJNTJE WINTERBERGH, dochter van Hendrik Winterbergh, koster en schoolmeester te Hummelo.
Ziij lieten een kind dopen te Hummelo:

ELSKEN, 24 oktober 1680.

Johannes van Veelen was in 1679 koster en schoolmeester te Hummelo. Hij was getuige bij de doop van het kind van Gerrit ten Holt en Catharina Droton op 2 juli 1682 te Hummelo. Hij is later koster en schoolmeester te Brummen en is daar in 1705 overleden.

—————

BEREND VAN VEELEN (B 11) , zoon van Berend van Veelen en waarschijnlijk Geesken Huijberts, trouwde 19 mei 1673 (otr. 20 april 1673) te Zutphen met IJTGEN JANS, jongedochter te Zutphen. Spoedig na hun trouwdag zijn zij verhuisd naar Arnhem. Daar liet zij dopen:

JOHANNES, 13 augustus 1674.  Zie B 111
GERRIT, 4 februari 1677 en waarschijnlijk jong overleden.
GERRIT, 7 maart 1680.

Van dit gezin is mij verder niets bekend.

—————————–

JOHANNES VAN VEELEN (B111), zoon van Berend van Veelen en IJtgen Jans en gedoopt 13 augustus 1674 te Arnhem, trouwde 13 januari 1703 te Naarden met GRIETJE JANS, afkomstig uit Naarden.
Zij lieten dopen te Naarden:

UTJE, 28 november 1703. Zij is waarschijnlijk vernoemd naar haar grootmoeder. Een dochter van haar broer Johannes werd ingeschreven met de naam Ootje. De uitspraak van de naam IJtgen zal wel verschillend geweest zijn in allerlei dialecten!
HENDRIK, 25 september 1706.
BAREND, 16 februari 1709. Zie B 111 1.
PIETERNEL, 2 december 1711.
JOHANNIS, 10  februari 1714. Zie B 111 2.
ABRAHAM, 3 maart 1717.
BAREND, 29april 1720.

Johannes (of Jan) van Veelen was militair, in ieder geval in 1703, toen hij trouwde (soldaat onder de Brigadier de Grave van Dhona in de compagie van Majoor Huijgens). Wanneer hij en zijn vrouw overleden zijn, is mij niet bekend.

—————————–

BAREND VAN VEELEN (B 111 1), zoon van  Jan van Veelen en Grietje Jans en gedoopt 29 april 1720 te Naarden, trouwde 3 mei 1744 te Huizen met CORNELIA BLOM, geboren te Huizen en weduwe van Albert Proos uit Huizen. Zij lieten een kind dopen te Blaricum:

JOHANNES, 23 oktober 1746 en overleden 2 januari 1747 te Naarden.

Barend van Veelen is hertrouwd 8 mei 1747 te Blaricum met MARIA CATHARINA GIJSEN, geboren in Maastricht. Van hen zijn mij geen kinderen bekend. Maria Catharina Gijsen is overleden 2 januari 1752 te Blaricum.
Barend van Veelen is hertrouwd te Blaricum (otr. 27 augustus 1752 te Rotterdam) met SARA MONTING, jongedochter van onbekend, wonend te Blaricum. Zij lieten dopen te Blaricum:

GIJSBERT, 10 maart 1754.
JOHANNES, 25 mei 1755.

Barend van Veelen is overleden 4 mei 1756 te Blaricum, 36 jaar oud.

———————–

JAN VAN VEELEN (B 111 2), zoon van Jan van Veelen en Grietje Jans en gedoopt 10 februari 1714, trouwde 3 augustus 1738 te Naarden met JANNETJE HERMANS, dochter van Cornelis Hermans en geboren te Naarden. Zij lieten dopen te Naarden:

MARRITJE, 15 oktober 1738.
CORNELIA, 30 maart 1740. Zij trouwde 27 december 1776 te Amsterdam met JAN BAREND WOLKAMP.
Zij is overleden voor 23 augustus 1799.
PIETERNELLA, 25 december 1742 en overleden 3 januari 1743 te Naarden.
PETRONELLA, 5 januari 1744. Zij trouwde 9 mei 1777 te Amsterdam met HELPRIG BOES, zoon van Pieter Boes te Vollenhoven. Zij is overleden te Vollenhove 4 nov 1808.
JAN, 20 november 1746 en overleden 18 april 1749 te Naarden.
ELISABETH, 19 augustus 1750 en overleden 14 november 1750 te Naarden.
JAN, 22 september 1751. Zie B 111 21.
ELISABETH, 4 mei 1755.
OOTJE, 15 juni 1760.

Jan van Veelen en Jannetje Hermans zijn overleden voor 22 oktober 1773.

———————-

JAN VAN VEELEN (B 111 21), zoon van Jan van Veelen en Jannetje Hermans en gedoopt 22 september 1751 te Naarden, trouwde (otr.22 oktober) 1773 te Amsterdam met MARIA GEERTRUIDA HOP, geboren omstreeks 1748 te Rheda. Zij lieten dopen te Amsterdam:

JAN, 23 januari 1774.
JANNETJE, 19 oktober 1777. Zij trouwde 23 mei 1800 te Amsterdam (otr. 16 mei 1800 te Hellevoetsluis) met ARNOLDUS DE VRIES, matroos, jongman van Hoorn. Zij is overleden 9 juni 1814 te Amsterdam.

Maria Geertruida Hop is begraven 3 september 1780 te Amsterdam, nalatende twee kinderen. Zij woonde in de Grootestraat op Kattenburg.
Jan van Veelen is hertrouwd 23 maart 1781 te Amsterdam met GEERTRUIJ SCHIPPERS, dochter van Barend Schippers en geboren te Amsterdam omstreeks 1752. Zij lieten dopen te Amsterdam:

BAREND, 17 februari 1782. Zie B 111 211.
AALTJE, 16 mei 1784. Zij is waarschijnlijk de Alida van Veelen die 29 oktober 1812 is overleden in het Spin- en werkhuis te Amsterdam.
HENDRIK, 17 december 1786 en begraven 13 december 1787 te Amsterdam.
KORNELIS, 15 maart 1789.
HENDRIK CHRISTIAAN, 8 juli 1792.
PIETER, 28 december 1794. Hij was schildersknecht en woonde in de Palmstraat. Hij is ongehuwd overleden 27 april 1835 te Amsterdam.

Jan van Veelen woonde in 1803 op Kromboomsloot op het Keijzersgragje nr 31 en is begraven 1 mei 1808 te Amsterdam, 56 jaar oud.
Geertruij Schippers is overleden 20 februari 1810 en begraven 24 februari, 58 jaar oud.

—————

BAREND VAN VEELEN (B 111 211), zoon van Jan van Veelen en Geertruij Schippers en gedoopt 17 februari 1782 te Aamsterdam. Hij trouwde 13 mei 1803 te Amsterdam met ANNA MARIA SCHUTTE, dochter van Dirk Martens Schutte, geboren omstreeks1785 te Amsterdam. Zij lieten dopen te Amsterdam:

ANNA DOROTHEA GEERTRUIJ,  16 november 1803. Zij trouwde met  JAN VAN DER MEER en is overleden 29 april 1838 te Amsterdam.
JANNETJE, 20 april 1806. Zij was naaister van beroep en is ongehuwd overleden 29 april 1835 te Amsterdam, 29 jaar oud.
CATHARINA MARIA, geboren in 1808 te Amsterdam. Zij trouwde  met JOHANNES ROELOFS en is overleden 27 december 1850 te Amsterdam. Zij was waarschijnlijk de laatste nakomeling van Berend van Veelen, de schoolmeester uit Brummen, met de achternaam Van Veelen.