Dinxperlo

In Dinxperlo is een doop- en trouwboek bewaard over de jaren 1609 – 1618. Daarin komt voor een Frederik van Velen met zijn zonen  Godschalk en Henrick. In het genoemde doop- en trouwboek werden ook diegenen genoteerd die deelnamen aan het avondmaal. Op 9 april 1615 namen deel Frerick van Velen, provisor et diaconus, met zijn echtgenote en zijn twee zonen. In de aantekening over 1616 werden die zonen Gotschalcus en Henrick genoemd. Op 27 oktober 1617  nam ook Heilke, de vrouw van Henrick van Velen aan het avondmaal deel.
Frederik van Velen was rond 1610  diaken in de kleine protestantse gemeente in Dinxperlo. Hij liet ook twee kinderen dopen in de genoemde periode. Met wie hij getrouwd was staat niet vermeld.

D 1 FREDERIK VAN VELEN had als kinderen:
D 11 GODSCHALK
D 12 HENRICK. Hij trouwde 19 okt 1617 te Dinxperlo met HEILKE TEN BROKE.
AELTJE, gedoopt 3 dec 1609 te Dinxperlo. Zij trouwde 13 sep 1629 te Deventer met HENDRIK VAN DINXPERLO.
BERNT, gedoopt 28 feb 1613 te Dinxperlo.

Verder komt er in het genoemde kerkboek een KOEP (= Jacobus) van Velen voor. Hoe de verwantschap met bovengenoemde Frederik van Velen was, is niet vast te stellen.

D 2 KOEP VAN VELEN liet dopen te Dinxperlo:
LUBBERT, 4 maart 1610,
D 21 LUBBERT 19 april 1612,
een niet genoemde dochter. Zij was een tweeling. Het andere kind werd dood geboren.
Koep van Velen is hertrouwd 29 maart 1618 te Dinxperlo met AALKE BOLANT.

Op 7 aug. 1634 kochten Coep van Velen en Aelcken zijn huisvrouw van leden van de familie ten Bijfanck een stuk land genoemd ‘het Peerbooms stuck’ gelegen in het kerspel Dinxperlo naast Keppels land aan de ene kant en de Heelweg aan de andere kant en verder grenzend aan Henrick Vehrbecks Rueffhoff en aan de tegenoverliggende zijde Wessel Rijcks land;  met een daarbij behorend ‘Veentken’ gelegen naast het Peerebooms stuck en aan de andere kant Wessel Rijdcks land en aan de twee andere zijden Welincks busch en de Rueffhoff (Heerlijkheid Bredevoort prot. vol. 1634 fol. 40 v).
Op  10 april 1641 leenden Koep van Vehlen en Aalken zijn huisvrouw honderd daler à 6 % van Johanna Bernink, weduwe Moselaar. Onderpand was o.a. hun halve hoge kamp in Loijkinck in het kerspel Winterswijk, buurtschap Meddo gelegen. De lening werd afgelost 8 april 1642 (R.A. Bredevoort, vrijwillige rechtspraak no. 412 fol 20).
Hij komt ook voor in het verpondingskohier (kohier van de belasting op onroerend goed) van het dorp Dinxperlo. Hij woonde in Horne. Dat is een buurtschap onder Dinxperlo die tegenwoordig De Heurne heet. Hij staat vermeld als Koepe van Vielen.

Hij bezat: een huis hem toebehorende 7 – 10 – 0,
en verder  6 schepel zaailand  12 -10 – 10.
Bovendien bebouwt hij een haeffken behorende aan de vicarie. Hij geeft daarvan aan de voogd jaarlijks aan pacht 2 dalers. Daarnaast twee melder zaailand toebehorende Gert van Lent. Hij geeft daarvoor  jaarlijks aan pacht 10 dalers.

D 3 JAN VAN VEELEN trouwde voor 1621 met Geerd (Geertje) Kessen. Zij kochten van de zusters en zwagers van Geertje Kessen op 11 dec 1621 de Kessenstede, een boerderij in het kerspel Aalten, buurschap Iserloe (Heerlijkheid Bredevoort, volontair protocol 1621 fol 64).
Verder woonde te Dinxperlo in de Suderwick (dat is het deel van Dinxperlo dat Duits geworden is) JAN VELERS. Zijn naam werd verschillend gespeld: Jan van Veelen, Jan van Vielen / Fielen. Zijn nageslacht werd Velers of Veelders genoemd. Dat nageslacht was nogal talrijk. Nakomelingen zijn er ook nog in het jaar 2000. Wat de naam van zijn vrouw was is ons niet bekend. Hij had wellicht een zuster die Aaltie van Vele heette (doopgetuige Dinxperlo 3 feb. 1661).  Het lijkt mij niet uitgesloten, dat hij een nakomeling is  van een van de leden van de familie van Velen in Dinxperlo en omgeving. Jan Velers is overleden tussen 7 maart 1680 en 7 feb 1686.
Hij had de volgende kinderen (de volgorde van geboorte is onbekend):

GOSSELINCK. Hij trouwde 9 april 1665 te Dinxperlo (Geref.) met DERSKEN DAMMERS, dochter van Jan Dammers.
BEERENTIEN. Zij trouwde 7 maart 1680 te Dinxperlo met WANNER TE HOLTE VAN HENGEL, zoon van Jan te Holte van Hengel, wonend in Dinxperlo.
ADOLF JAN. Hij trouwde 21 aug 1687 te Dinxperlo met HENDRIKSKEN KEMINCK, dochter van Hendrick Keminck, wonend in de Suderwick. Hij is voor de tweede maal getrouwd 16 maart  1690 te Dinxperlo met KUNNE KONINCK, dochter van Berent Koninck, wonend te Dinxperlo.
GRIETJE. Zij trouwde 7 feb 1686 te Dinxperlo met DERCK TE BEEST, zoon van Lubbert te Beest, wonend in de Suderwick.
JENNEKEN. Zij trouwde 5 april 1686 te Dinxperlo met JAN EMSINCK, zoon van Berent Emsinck, wonend in de Sporck.
MECHTELT, gedoopt 7 dec 1661 te Dinxperlo. Zij trouwde 6 okt 1689 te Dinxperlo met HENDRICK VAN DE BOSCH, weduwnaar van Clara Borchers, wonend in Boekholt .
LIJSABETH, gedoopt 4 sep 1664 te Dinxperlo. Zij trouwde 28 feb  1692 te Dinxperlo met WESSEL HULST, zoon van Hendrick Hulst, wonend te Dinxperlo.