Gendringen, Suriname

In de Nederlandsche Leeuw jrg. 1958 verscheen een artikel van Mr. F. van Eeghen over een verre voorouder, Hendrick van Velen. Hij woonde in Gendringen. Over hem is niet veel bekend. Hij was  op 9 juli 1595 lid van de plaatselijke rechtbank. In een akte die gedateerd is 1 dec 1609 wordt ook zijn vrouw genoemd: Trijne. En hij had kinderen. Het is niet duidelijk waarvandaan hij afkomstig is.  Het meest waarschijnlijk is, dat hij afkomstig is uit de buurt van Borken in Westfalen. Veel van wat hieronder vermeld staat is ontleend aan het artikel van Van Eeghen, en is aangevuld met andere gegevens. De nakomelingen van Hendrick van Velen verhuisden gemakkelijk. Zij kwamen ook terecht in Engeland, Suriname, Curaçao en op Java.

GS 1 HENDRICK  VAN VELEN, getrouwd met Trijne. Hij was bijzitter van het gerecht van Gendringen 9 juli 1595. Hij had de volgende kinderen:
Jan, zie GS 11.
Hendrik, zie GS 12.
Rijckert, geboren omstreeks 1588 te Gendringen. Zie GS 13
Rutgertgen, trouwde met Hendrik Schaers. Zij zijn beiden nog in leven 29 nov 1643.
Hendrick van Velen en Trijne zijn overleden voor 1639.

GS 11    JAN VAN VHELEN  Hij trouwde 27 feb 1619 te ‘s-Gravenhage met MARGARITA LIJBERGEN, dochter van Willem Lijbergen en weduwe van Andries Jansz. van Steenwijk, waard van een herberg ‘Het huis Gorcum’, gelegen op de Plaats te ‘s-Gravenhage.

Jan van Velen trouwde voor de tweede maal (otr. ‘s-Gravenhage 12 mei 1624) met AERTJE VAN OMMEREN, dochter  van Cornelis van Ommeren, burgemeester te Wijk bij Duurstede, en Everarda van Walburg en geboren te Wijk bij Duurstede en bij haar ondertrouw wonend te Haaften.
Jan van Velen is begraven te ‘s-Gravenhage 5 april 1645. Aertje van Ommeren overleed in 1659 (tussen 10 jan. en 6 sept.). Zij hadden de volgende kinderen:
HENDRIK, gedoopt april 1630 te ‘s-Gravenhage. Zie GS 111.
een kind, begraven 16 juni 1634 te ’s-Gravenhage.
een kind, begraven 28 aug 1636 te ’s-Gravenhage.
CATHARINA, waarschijnlijk gedoopt 4 aug 1637 te ‘s-Gravenhage. Zij trouwde 13 nov 1657 te ‘s-Gravenhage Johan van Tongeren, meester in de rechten en advocaat bij het Hof van Holland. Het was geen gelukkig huwelijk. Het leidde tot een scheiding van tafel en bed. Catharina is overleden te Utrecht 19 nov 1712.
een kind, begraven 21 maart 1639 te ’s-Gravenhage.
CORNELIS, waarschijnlijk gedoopt 30 april 1641  te ‘s-Gravenhage. Zie GS 112.

Jan van Velen was van beroep snijder (kleermaker) en van 1610 tot 1619 kamerling van de graaf van Kuilenburg en daarna waard in de herberg ‘Het huis Gorcum’. Hij is begraven 5 april 1645 te ‘s-Gravenhage. Zijn nakomelingen noemden zich Van Vhelen / Van Vheelen met een h achter de V.

GS 111 HENDRIK VAN VHELEN, gedoopt. april 1630 te ‘s-Gravenhage. Hij trouwde 23 sep 1659 te Amsterdam met CORNELIA DU PONT, dochter van Jean du Pont, koopman te Amsterdam, en Clara de Visscher. Zij woonden aanvankelijk in ‘s-Gravenhage en later in Wijk bij Duurstede, waar Hendrik in 1674 en later burgemeester was. In Wijk bij Duurstede woonden zij op  een buitenplaats ‘Zuijdtwijck’.  Zij hadden twee zonen en twee dochters:
JOHANNA CLARA geboren. 26 aug  en gedoopt 28 aug 1660 te ‘s-Gravenhage. Zij heeft ook gewoond te Dordrecht aan de Vogelmarkt. Attestatie (van de Geref. Kerk) naar Utrecht 19 april 1699 en een attestatie naar Rotterdam 20 jan 1701. Zij is begraven te Utrecht 23 dec 1726.
JAN, geboren4 aug en gedoopt 5 aug 1663 te ‘s-Gravenhage. Zie GS 111.1
ARENDINA, geboren16 okt., gedoopt 18 okt 1665 te ‘s-Gravenhage. Ook zij woonde te Dordrecht aan de Vogelmarkt en vertrekt met attestatie naar Amsterdam op 19 april 1699. In de attestatie heet zij Adriana van Velen. Zij trouwde 27 sep 1701 te Utrecht met ABRAHAM DE KLERCK, wed. van Aafje Bos en van Judick Hoecke.
HENDRIK, geboren17 augustus en gedoopt 18 aug 1669 te ‘s-Gravenhage. Zie GS 111.2.
Hendrik studeerde rechten te Leiden. Hij werd ingeschreven in het album studiosorum in 1644. Hij was toen 14 jaar. Hij werd voor een tweede keer ingeschreven in het jaar 1653, toen hij 23 jaar was. Hij was advocaat te ‘s-Gravenhage van 1660 tot 1674 en daarna burgemeester van Wijk bij Duurstede. Hij wordt genoemd in de acta van de particuliere synode van Utrecht in 1684.

GS 111.1 JAN VAN VELEN, gedoopt 5 aug 1663 te ‘s-Gravenhage. Hij trouwde 21 aug 1595 te Sloterdijk met MARIA VLAT, dochter van Hendrik Vlasvat en Maria van der Kruk, geboren1654 te Amsterdam en weduwe van Mr. Jeremias Oxfort. Zij hadden geen kinderen.
Johannes van Vhelen studeerde te Duisburg, ingeschreven 7 sep  1682. Hij was van 1699 tot 1724 notaris te Amsterdam. Hij heeft in zijn jonge jaren ooit geduelleerd met Cornelis Schagen en hem op 2 jan 1682  “in het hart doorstoken”. Cornelis Schagen was 20 à 30 jaar oud en zoon van Gerbrant Schagen, burgemeester van Wijk bij Duurstede (Verslagen en opdrachten, Centr. Bur. Gen. XIII).
Het duel met Cornelis Schagen is waarschijnlijk ook de reden, dat Jan van Velen in Duisburg studeerde. Het notariaat in Amsterdam leverde niet veel geld op  en Jan van Velen is verhuisd naar West Indië. Hij is gestorven 3 okt. 1724 te Curaçao, Maria Vlasvat is gestorven 11 okt 1724 te Curaçao.

GS 111.2 HENDRIK VAN VHELEN, gedoopt 18 aug 1669 te ‘s-Gravenhage. Hij trouwde 3 juni 1715 te Zoetermeer met ADRIANA JACOBA THIERENS, dochter van Jan Thierens en Margaretha van Sonnevelt en gedoopt 11 feb 1685 te Delft. Zij hadden de volgende kinderen:
HENDRIK JAN, geboren18 juni en gedoopt 21 juni 1716 te Zoetermeer.
Hij is overleden 24 juni 1716 te Zoetermeer.
HENDRIK JAN, geboren 30 aug en gedoopt 2 sep 1717 te Namen. Hij is overleden 13 juni 1725 te Doornik.
CORNELIA MARGARETHA, geboren 27 gedoopt 28 juni 1719 te ‘s-Hertogenbosch. Zij is nooit getrouwd en overleden 12 sept. en begraven 16 sept. 1728 te Kuilenburg.
ARENDINA, geboren 7 gedoopt 9 juli 1721 te Doornik. Zij trouwde 26 mei 1728 te Zijderveld met OTTO GERHARD HELDRING, geboren te Elburg. Zij is overleden 25 nov 1798 te Zevenaar.

JACOB, geboren 8 gedoopt 10 sep 1724 te Namen. Hij woonde vanaf 1751 te Amsterdam en   is op 18 dec 1757 vertrokken naar Ned. Indië en was daar onderkoopman te Batavia. Hij is nooit getrouwd en is overleden jan. 1780 te Batavia.
HENDERINA JOHANNA, geboren 30 sept. en gedoopt 4 okt 1726 te Doornik. Zij trouwde 1780 te Emmerik met KAREL COENRAAD HULS, geboren. te Emmerik, oudste regerend schepen te Emmerik en wed. van Anna Maria Ludovici. Henderina Johanna is overleden 15 maart 1796 te Zevenaar.

Hendrick van Vhelen was militair. Hij nam dienst in het Staatse leger in 1687 en werd in 1706 bevorderd tot kapitein. Hij  was kapitein in het regiment van kolonel Buckwitz. Als militair heeft hij op veel plaatsen gewoond. Op 11 jan 1713 te Breda, 1719 te ‘s-Hertogenbosch, 9 mei 1715 te Maastricht, 21 juni 1716 op de citadel van Luik, 1721 en 1726 te Doornik. 1730 te Koevorden. Hij liet huweijkse voorwaarden opmaken door notaris Pieter Cool te Delft op 9 mei 1715. Adriana Jacoba Thierens is overleden 29 maart en begraven 5 april 1730 te Koevorden. Hendrik van Vhelen is verhuisd naar Culemborg en is daar overleden 27 aug en begraven 30 aug 1838.

GS 112 CORNELIS VAN VHEELEN, wrs. gedoopt 30 april 1641 te ‘s-Gravenhage. Hij trouwde 21 mei 1668 ‘s-Gravenhage met JUDITH HOUTTUYN, dochter van Pieter Houttuyn en Geertruid Smout en gedoopt 9 juli 1649 te ‘s-Gravenhage. Zij hadden de volgende kinderen:
JOHANNES, gedoopt 16 maart 1671 te ‘s-Gravenhage. Zie GS 112.1
PIETER, gedoopt.3 aug 1672 te ‘s-Gravenhage. Zie GS 112.2
GEERTRUYD. gedoopt 6 sep 1675 te ’s-Gravenhage.
GEERTRUYD, gedoopt 10 okt 1677 te ‘s-Gravenhage. Zij trouwde met otr. 27 juni (?) 1700 te Paramaribo met ELIAS CHAINE. Zij was toen weduwe van Jean Venemant.  Zij trouwde  waarschijnlijk 20 jan 1722 in Suriname, Beneden Divisie va de Commewijne met FRANCOIS     SCHAS, mr. in de rechten, geboren in Suriname. Zij is overleden 8 aug 1731 in Suriname.
ARENDINA. Zij trouwde (otr 18 feb 1700 te Paramaribo) met ALBERTUS DE HEIJST, j.m. van Amsterdam en wonende in Suriname. Arendina was j.d. van ‘s-Gravenhage. De Heer Cornelis van Vhelen en sijn vrouwe waren getuigen bij het huwelijk.
CORNELIS, gedoopt 8 maart 1679 te ’s-Gravenhage. HENRICK, gedoopt 23 juli 1681 te ’s-Gravenhage
ANNA CATHARINA, gedoopt 11 mei 1684 te ‘s-Gravenhage. Zij trouwde 1 aug 1708  (otr. te Paramaribo) met THOMAS CARUTHER, j.m. van Edinburg in Schotland. Het huwelijk werd   bevestigd op de plantage van de heer Chaine. Beiden woonden in de beneden Commewijne.
ADRIANA CORNELIA, gedoopt 28 aug 1687 te ‘s-Gravenhage.

Cornelis van Vheelen studeerde rechten te Leiden. Hij werd ingeschreven in het album studiosorum in 1660 en was toen 20 jaar. Hij was mr. in de rechten en advocaaat voor het Hof van Holland op 16 juni 1687. Hij vertrekt later waarschijnlijk naar Suriname.

GS 112.1 JOHANNES VAN VHEELEN, gedoopt 16 maart 1671 te ‘s-Gravenhage. Hij trouwde (otr 10 dec 1699) in Suriname met CORNELIA GERLOFS, wed van Jasper IJsvelt. Zij hadden een zoon:

CORNELIS ADRIAAN, geboren 25 okt, gedoopt 4 nov 1703 te Paramaribo. Zie GS 112.11

Jan van Vhelen werd lidmaat van de Gereformeerde Kerk te Paramaribo op 3 mei 1701 “na examen” (onderzoek).

GS 112.11 CORNELIS ADRIAAN VAN VHEELEN, gedoopt. 4 nov 1703 te Paramaribo. Hij trouwde waarschijnlijk in Suriname met APPOLONIA JACOBA VAN DER MEULEN,  dochter van Balthazar van der Meulen, plantagehouder (eigenaar van de plantage Meulewijk) in Suriname,  en Catharina van Egmont en geboren in Suriname. Zij hadden een zoon:
JAN BALTHASAR, geboren. in Suriname. Zie GS 112.111. Hij was in 1748 hun enige kind.

Cornelis Adriaan werd waarschijnlijk lidmaat van de Geref. Kerk te Paramaribo 1 juli 1730. Hij is overleden in Suriname 11 mei 1738 en begraven in de kerk. Zijn grafsteen was nog aanwezig in …
Appolonia Jacoba van der Meulen is hertrouwd met Herman Nicolaas van de Schepper, zoon van de gouverneur van Suriname. Dit huwelijk liep uit op een scheiding. Zij is opnieuw getrouwd (otr. Leiden 17 juni 1748) met JOHANNES PASSCHIERSE. Med. Dr. te Leiden en wonend op de Hooigracht. Zij woonde bij haar ondertrouw op de Oude Cingel en noemde zich weduwe van Cornelis Adriaen van Veelen.

GS 112.111 JAN BALTHASAR VAN VHEELEN, geboren in Suriname omstreeks 1734, trouwde 7 aug 1755 te Rotterdam met ADRIANA SOPHIA HOUTTUYN,  dochter van Carel Johan Houttuyn en Maria Geertruida Verhoofd, geboren. te Rotterdam en overleden 24 dec 1758 in Suriname.  Zij hadden twee kinderen:

CORNELIS ADRIANUS, gedoopt 4 april 1756 te Rotterdam en begraven 3 dec 1758 in Suriname
CAROLINA JOHANNA, geboren in Suriname. Zij trouwde 13 (?) aug 1784 in Suriname met Mr. QUIRIJN PARDICQUE, j.m. geboortig van Amsterdam. Zij trouwde voor de tweede maal 17 sep 1786 te Amsterdam met HENDRIK NICOLAAS PAUW, koopman te Amsterdam en weduwnaar van Albertina Susanna Hoefkamer. Carolina Johanna van Vheelen is begraven te   Amsterdam 28 dec 1804. Zij was waarschijnlijk de laatst levende nakomeling van Hendrick van Velen te Gendringen (G 1) met de naam Van V(h)e(e)len).

Jan Balthasar van Vheelen is opnieuw getrouwd 1 jan 1761 (otr 19 dec 1760 te Paramaribo) met JOHANNA WILHELMINA BROUWER, geboren te Paramaribo, dochter van Everhardus Brouwer en Johanna Carolina Bedloo.  De bruidegom was 26 jaar oud en de bruid 16 jaar. Hij werd geassisteerd met mevr. de wed Passchierse (zijn moeder) en zij werd ook geassisteerd met haar moeder, de huisvrouw van de Edele Achtb. Heer C.G. Dahlberg, en de Heer I.W. Kobent.

Mr. Johan Balthasar van Vheelen liet op 26 april 1754 door notaris Hendrick Isacq Scheerkens te Leiden een testament opmaken. Zijn moeder Appolonia Jacoba van der Meulen, huisvrouw van Johannes Passchierse, med. dr. zou zijn erfgenaam zijn  “in de simpele en naakte legitime portie” waarbij verrekend zou moeten worden alles wat zij al van haar zoon Jan Balthasar zou hebben gekregen en nog zou krijgen. Voor de overige bezittingen zouden zijn enige en  universele erfgenamen zijn de Heer Albertus Lippert, oud-Raad van Politie en Criminele Justitie van de Edele Hove van Suriname, en diens tegenwoordige huisvrouw. Zij werden genoemd de neef en nicht van de comparant. Bij vooroverlijden van Albertus Lippert en zijn vrouw, zonder kinderen na te laten, zouden de vrienden van de vrouw van Albertus Lippert erven. Als Appolonia Jacoba van de Meulen zou afzien van het erven van de legitieme portie, zou hij het vruchtgebruik van de nagelaten bezittingen erven en zouden Albertus Lippert en zijn vrouw de erfgenamen zijn. Als executeuren werden verzocht Albertus Lippert en Mr. Lucas Verhoofd en bij overlijden van een van hen Mr. Jan Jacob Verhoofd, de broer van Lucas.
(excurs Albertus Lippert:  Albertus Lippert, j.m. geboren te Sevenaer int Hertogdom Cleve, trouwde  9 mei te Paramaribo met Mevrouw Geertruid Tobiasse, geboren alhier in Suriname op de plantagie Chattillion, weduwe van de Heer Secretaris Nathanael Strauch. Albertus Lippert was de zoon van Henrick Lippert en Aeltje Lucassen. Hij werd gedoopt in de R.K. kerk te Zevenaar op 9 jan 1680. Nathanael Strauch, j.m. geboren in Wieuwert in Vriesland trouwde 29 juli 1712 te Paramaribo met Geertruij Tobiasse j.d. geboren in de Rivier van Suriname en beijde hier wonagtig. Nathanael Strauch zal een zoon zijn van Herman Strauch en met de Labadisten van Wieuwerd verhuisd zijn naar Suriname. Geertruijt Tobiasse werd gedoopt 17 jan (?) 1694 te Paramaribo. Haar ouders waren Jacob Tobiassen en Catharina Geerlofs, die in Guadeloupe gewoond hadden en vandaar met andere Hollandse protestanten gedeporteerd waren naar Suriname. De verwantschap van Albertus Lippert en zijn vrouw loopt kennelijk via de moeder van Geertruijd Tobiassen: Catharina Geerlofs. Zij zal een zuster zijn van Cornelia Geerlofs, de vrouw van Johannes van Vheelen (GS 112.1). Strikt genomen is Geertruit Tobiassen de nicht van de vader van Jan Balthasar van Vheelen).
Jan Balthasar van Vheelen is overleden in Suriname in 1785 (de rekening voor de begrafenis is gedateerd 3 feb 1785.

GS 112.2 PIETER VAN VHELEN, gedoopt 3 aug 1672 te ‘s-Gravenhage. Hij studeerde rechten in Leiden en werd ingeschreven in het album studiosorum in 1690. Hij was 20 jaar oud. Van hem is mij verder niets bekend.

GS 12 HENDRICK VAN VELEN, overleden 14 nov te Eton (Engeland).

GS 13 RIJCKERT VAN VELEN, geboren omstreeks 1588 te Gendringen. Hij trouwde in 1617 te Amsterdam (otr Amsterdam  3 nov 1617) met LIJSBETH BRECKMANS / BRAECKMANS, oud 40 jaren. Zij werd geassisteerd  door haar vader en moeder, Wijbrand Braekmans en Anneke van .reckeren. Hij trouwde voor de tweede maal met HENDRIKJE LOCKEN. Uit het tweede huwelijk is een dochter geboren: MARGARETHA, minderjarig 29 nov 1643.
Rijck van Velen was van beroep schoenmaker volgens de trouwinschrijving te Amsterdam in het jaar 1617.