Groenlo

In Groenlo was Herman van Velen pastoor van 1545 tot 1549. Na zijn dood in 1549 werd een opvolger benoemd (J.S. van Veen, Roomsch–Katholieke geestelijken in Nederland).
Herman van Velen was in 1537 vicaris van H.H. Sacrament te Groenlo ( Archief Aartsbisdom Utrecht LVII , 1933 ).

Groenlo was rond 1550 kerkelijk een onderdeel van het bisdom Münster. Herman van Velen is waarschijnlijk uit dat bisdom afkomstig. Hij is waarschijnlijk dezelfde als de vader van vier broers en zusters die genoemd worden in een procuratie die in Antwerpen afgegeven is (Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 313 fol 104):

“Op 7 januari 1567 gaven Henrick van Veelen en zijn zuster Wessel van Veelen, kinderen van Herman van Veelen en Gheertruyt Bouwers, beide overleden, een machtiging aan hun broer en zuster Reijnout en Alyd van Veelen en Marten Wessels, burgemeester van de stad Grol, en Reynoud Lussinck, om de erfenis van hun ouders die binnen Grol overleden zijn, te regelen en zo nodig te verkopen. Wessel van Veelen is in 1567 dertig jaar oud.”
(gepubliceerd in Gens Nostra 55, jr. 2000, bl. 38).