Huissen

Huissen is een stadje in Gelderland ten zuiden van Arnhem. Het behoorde lange tijd bij het hertogdom Kleef. In Huissen en omgeving woonde in de zeventiende en achttiende eeuw een tak van de familie Van Veelen. Het is moeilijk om de familieverbanden binnen deze tak te ontdekken, omdat in 1795 toen de hoofdmacht van deFranse troepen op het stadhuis van Huissen gelegerd was, de archieven voor het grootste deel verbrand zijn.
Hieronder volgen een aantal fragmenten:

A. Arentie Velen was met Evert Port en Jan van den Wijer getuige bij het huwelijk van Cornelius Caron Noviomagensis (uit Nijmegen) met Grietie van Nol, van Huijssen op 13 februari 1638 te Huissen (R.K.).

B. Meijster Herman van Velen en Naelcke van Kerckhof waren getuigen bij de doop van Sophia (van Huijssen) op 1 juli 1646 te Huissen (R.K.), dochter van Roelant en Janneken Herberts.
Deze Herman van Veelen was het waarschijnlijk die vermeld staat als raadsheer van het St. Gangulphus-gilde in de jaren 1649, 1654 en 1663. Dat gilde was een schuttersgilde en bestaat nog  steeds in Huissen. Volgens de traditie waren de leden van dit gilde gehuwd. Daarnaast bestond er een schuttersgilde voor ongehuwden.
Hermen van Velen en Gertie van de Pol waren getuigen bij de doop van Jan, zoon van Guert Jansen en Catrijn van Rinsberg op 31 januari 1657.
Hermen van Veelen was samen met Janneken Petersz op 12 oktober 1675 te Huissen (R.K.) getuige bij de doop van  Petrus, zoon van Willem Otten en Naelken Tijnagel.
Hermen van Veelen was samen met Joffr. Ursula Verhoeven genaamd Seller op 19 januari 1664 te Huissen (R.K.) getuige bij de doop van Joannes, zoon van Jan Piers en Machdalena.

C. Elske van Velen en Evert van Huijssen waren getuigen bij het huwelijk van Geurt Jansen ut de Roer en Catrina van Rijnevelt op 18 april 1654 te Huissen (R.K.).

D. Henrick Velen was samen met Maria Niwenhuijs getuige in oktober/november 1653 te Huissen (R.K.) bij de doop van Antonius, zoon van Otto Berens en Jaexke Peters.

E. Antonius  Berens en Christina van Velen lieten op 30 april 1656 te Huissen (R.K.) een dochter Lucia dopen. Getuigen waren Gerrit van Flueten en Fenneken Henrix.

F. Jantjen van Velen, jongedochter van Huissen, trouwde 26 december 1659 (otr. 7 december 1659) te Huissen (Geref.) met Geurt van Boetbergen. jongman, schout te Malburgen, een buurtschap dichtbij Huissen. Zij lieten 1 november 1661 een dochter Anna Maria dopen te Huissen (R.K.). Getuigen waren Hermen van Veelen en Jacoba Peters.
Jantjen van Veelen was nogal eens doopgetuige in de R.K. kerk van Huissen:
25 februari 1652 een zoon van Otto Berens en Jaexke Peters,
27 oktober 1657 een zoon van Jan van Bemmel en Geert Palmers,
3 januari/februari …. een zoon van Jan Abben en  Gerrebergh,
23 apr.1674 een dochter van Marten Karsten en Stineken Peters,
2 juli 1677 een dochter van Lambert Petersz en Cornelia,
9 december 1679 een dochter van Hermen Beerns en Fenneken Hermensen,
31 mei 1684 een dochter van Hendrick Jacobs en Marij Holte.
Jantjen van Velen was samen met Jan Beerns getuige bij het huwelijk van Steven Beerns en  Joanna Roose op 25 juni 1679 te Huissen (R.K.)

G. Hermen Berns van Velen, trouwde 1 oktober 1660 te Huissen (R.K.) met Peterken Jansen van Gent. Getuigen waren Jan Jansen en Joanna Lambers.
Hermen Berns en Peterken Jansen van Gent lieten .. mei 1661 te Huissen (R.K.) een zoon Lambertus dopen. Getuigen waren Herman van Velen en Geertruit van den Poll.

H. Hermen van Velen en Anneken lieten op 24 november 1676 te Huissen (R.K.) een niet nader genoemde zoon dopen. Getuigen waren Jan Jansz en Elijsabeth Hermans

I. Bernd (van) Velen en Willemina Gerrits lieten een aantal kinderen dopen te Huissen (R.K.):

Johannes, 28 okt. 1750 (get. Joan. Henrick Vele en Joanna Dercks).
Maria Elisabeth, 2 mei 1753 (get. Hendrica Hendriks). Zij trouwde 24 juli 1778 te Amsterdam met Hendrik Adelaar, geboren te Amsterdam. Zij is gestorven 17 oktober 1816 te Amsterdam.
Theodorus, 16 januari 1756 (get. Hermannus Vele(ke) en Joanna Dercks).
Johannes, 9 april 1758 (get. Tewes Cornelisse en Geertruijd Janse).
Johanna, 20 april 1761 (get. Jan Roelevink en Jenneke Dercksen).
Aleida, 4 okt. 1764 (get. Jan Vele en Gertruij Janse). Confirmatie 27, 28 of 29 juli 1802 te Huissen. Zij is ongehuwd gestorven 23 november 1817 te Amsterdam in het Binnen Gasthuis.
Johannes, 28 oktober 1767 (get. Henrik Nienhuijs en Otje Tijssen). Hij is gestorven of begraven 12 januari 1771 te Huissen.

Bernd Velen woonde in de stad Huissen. Hij was wever (textor). Hij is overleden “aen de koors”, op 4 juni 1773. Hij was toen  40 jaar oud en liet een vrouw met twee kinderen na. Die kinderen waren kennelijk Maria Elisabeth en Aleida. De andere kinderen zijn jong overleden.
Hij bezat een huis in de stad Huissen, getekend met nr.29. Dat huis werd 18 augustus 1785 verkocht aan Cornelis van Ingen. De verkopers waren Elisabeth Velecke, huisvrouw van Henrick Adelare en Aleijda Velecke.  Ook Bernt (van) Velen werd “Vele(c(ke”  genoemd. Een enkele keer is die achternaam veranderd in “Velen”. Veleke betekent wellicht “kleine Vele”. In Amsterdam werd de achternaam steeds geschreven als “van Ve(e)len”.

Bernt (van) Veelen bezat ook een halve morgen land ( = 300 roe) voor de .iervulcker poort. Hij had dat stuk land gekocht of verkregen van Willem Gerritsen. Bernt Veelen verkocht  op 15 september 1770 een deel van dat land, namelijk 114 roe, aan Hermen van Burick.  Hij bezat een tuin te Huissen groot 186 roe (dit is wellicht de rest van de 300 roe). Bernt Veelen was schutter en lid van het St. Gangulphusgilde op 27 april 1749, 19 april 1750 en 26 juni 1753.

Bij de trouwinschrijving van Maria Elisabeth van Veelen te Amsterdam in 1778 werd aangegeven, dat haar ouders overleden waren (ook haar moeder Willemina Gerrits dus).  De bruid werd geassisteerd door Johanna Janse. Een familierelatie werd niet vermeld.

Bernd van Velen (J) is waarschijnlijk een zoon van Johan Hendricks van Velen en had even waarschijnlijk een broer Herman van Velen. Hij zal geboren zijn rond 1730 en zijn vader Johan Hendricks van Velen zal geboren zijn rond 1700.

Een familierelatie tussen bovenstaande leden van deze tak van de familie is nog niet te ontdekken. Herman van Velen (B) zal een oom geweest zijn van Hermen Berns van Velen (H) en had dan een broer Bernd. Hun vader is wellicht de eerste van de familie  geweest die in Huissen kwam wonen. Dat zal geweest zijn rond 1600. Herman van Velen (B) was wellicht getrouwd met Geertruit van den Poll.