Kranenburg

Kranenburg is een stadje in Duitsland in de buurt van Kleve en dicht bij de Nederlandse grens bij Nijmegen. Er woonde een familie Veelen. Ze gebruikten vrijwel nooit het tussenvoegsel van / von in hun achternaam. De achternaam luidt in Kranenburg meestal Veelen of Vehlen. In Nederland is de achternaam Veelen.
Ze waren Rooms-Katholiek en alle huwelijken, dopen en begrafenissen vonden in die kerk plaats. In de trouw- en doopboeken van de R.K.-kerk werd veelal de latijnse voornaam neergeschreven.
Enkele nakomelingen kwamen in Nederland terecht in Arnhem, Nijmegen, ’s-Gravenhage en Rotterdam.

In 1632 werd Jan Fehlen met zijn soon Derick Fehlen burger van Kranenburg.

De gezinnen die hierna volgen behoren ongetwijfeld tot dezelfde familie, maar hun onderlinge verwantschap heb ik in een aantal gevallen nog niet kunnen vaststellen.

DERCK (THEODORUS) VEELEN trouwde met ANNA LOEFS.
Zij lieten de volgende kinderen dopen in Kranenburg:

JOHANNA , 27 april 1653 (getuigen Robertus Veel, Sophia Loefs, Catharina Loefs).

ELISABETH, 21 oktober 1655 (getuigen Joannes Holle en Margaretha Noeij). Zij trouwde 24 juli 1680 te Kranenburg met THEODORUS WESTERMAN (met attestatie van Blanckensteijn). De getuigen bij het huwelijk waren Henricus Wilhelmus ab Uijtwijck en Arnoldus Holle.

SOPHIA, 26 februari 1658 (getuigen Hermannus Loeb en Maria Neuij). Zij trouwde 21 april 1681 te Kranenburg met HERMANNUS LIFFERS. De getuigen bij het huwelijk waren Arnoldus Holle en
Henricus van Deijsen).

MARIA MAGDALENA, 14 november 1660 (de ouders woonden in Vrasselt) (getuigen Philippus van Campen en Elisabeth Vonck).

JOHANNA MARIA, 2 januari 1667 (getuigen Arnt Loeffs , Arnien Albers). Zij trouwde 19 november 1692 te Kranenburg met JACOBUS FREDERIKS. De getuigen bij het huwelijk waren Theodorus Veelen en Godefridus Jacobs.

DERRICK VEHLEN trouwde met CATHARINA VAN MEER.
Zij lieten dopen in Kranenburg:

JACOBUS, 2 augustus 1678 (getuigen Joannes van Densen en Barbara Römer).

ANNA MARIA, 10 december 1682 (getuigen Joannes Rutten en Joanna van Meer).

JACOBUS, 23 maart 1683 (getuigen Theodorus Loefs en Gertrudis van Meer).

JOHANNES, 4 september 1687 (getuigen Henricus Kiepshooven en Catharina Doevenspeck).

———–

(KR 1) ENGELBERTUS VEELEN trouwde 3 mei 1701 te Kranenburg met GERTRUDIS COENEN. Getuigen bij het huwelijk waren Wilhelmus Coenen en Andreas Sitea (?). Met Engelbertus begint een gedeelte van deze familie waar meer verband in te zien is. Daarom heb ik hem een aanduiding KR 1 meegegeven. Het zal duidelijk zijn, dat ook zijn voorouders al in Kranenburg woonden.
Engelbert Veelen en Geertruid Coenen lieten dopen in Kranenburg:

THEODORUS, 4 december 1701 (getuigen Arnoldus Coenen, vicarius in Crau, en Aleidis Coenen, weduwe Gomans).

THEODORUS (Dirk), 3 september 1703 (getuige Theodora Gomans). Zie KR 11.

GERTRUDIS, circa 1705. Zij trouwde met MARTINUS JANSEN en werd begraven te Kranenburg 23 augustus 1776, ongeveer 70 jaar oud.

ARNOLDUS, 18 januari 1706 (getuigen Andreas Gomans, vicarius in Crau, en Sophia Veelen). Zie KR 12.

GISBERTA (Geeske), 15 april 1708 (getuigen Joannes Coenen en Gertrudis Gerardts). Zij trouwde 14 juni 1740 te Kranenburg met GERARDUS of JACOBUS JANSEN Zij is overleden voor 7 december 1769.

CATHARINA, 4 december 1711 (getuigen Joannes Hermannus Lijffers en Theodora Holle, weduwe Joannis Coenen).

ALDEGUNDIS, 26 februari 1713 (getuigen Joannes Holle en … van Niel). Zij trouwde 26 april 1738 te Kranenburg met JACOB PETERS. Zij werd begraven mei 1755 te Kranenburg, 43 jaar oud.

JOHANNES, 11 november 1717 (getuigen Rick Arnoldus Coenen, vicarius, en Gertrudis van Niel). Zie KR 13.

————–

(KR 11) DIRCK (THEODORUS) VEELE, zoon van Engelbertus Veelen en Gertrudis Coenen, en gedoopt 3 september 1703 te Kranenburg, woonde te Rotterdam. Hij trouwde met ANNA STEELTJES, geboren te Kranenburg. Hij was van beroep ”stoeldraijer”, stoelenmaker. Hij kocht op 22 juli 1737 van Jan van der Hout, getrouwd met Cornelia van der Ende, een huis en erve aan de oostzijde van de Molensteeg (een zijstraat van de Blaak) voor een prijs van ƒ 4800,-. Hij financierde dat huis met een hypotheek van ƒ 4800,- t.b.v. Mr. Adriaen van Swieten (3½ % rente en een aflossing van ƒ 200,- per jaar).
Dirck Veele is overleden te Rotterdam voor 2 november 1752. Op die datum liet zijn weduwe, Anna Steeltjes, een akte van voogdij opmaken door Johan van Gesel, notaris te Rotterdam, waarbij zij tot voogd over haar minderjarige dochter Geertruij aanstelde haar zoon Willem Veele, wonend te Rotterdam. Anna Steeltjes woonde nog in het huis aan de Molensteeg.
Dirck Veele en Anna Steeltjes lieten dopen te Rotterdam (R.K.):

JOHANNA MECHTILDIS, 22 juni 1725 (doopgetuigen Arnoldus Veele, Anna Mechtildis Kale).
Zij trouwde met JOHANNES JODOCUS Reinhart. Zij was weduwe op 22 mei 1786 en werd gealimenteerd door de Armbezorgers van de Roomsch Catholijke kerk op het Steiger te Rotterdam. Van dit echtpaar stamt af Arnoldina Josephina Oswalda Reijnart, de moeder van Godfried Bomans.

WILLEM, 28 april 1727 (doopgetuigen Aernout Ollé, Catrien Doespeck). Zie KR 111.

GEERTRUIJD (GERTRUDIS) 16 juli 1729 (doopgetuigen Dirck Veele, Grietie Steeltiens).
Zij trouwde 3 mei 1761 te Rotterdam (Stadstrouw) (otr. te Delft (Geref.) 18 april 1761) met JAN GERRITSEN, afkomstig van Kleef, wonend te Delft. Hij was van beroep Mr. Draaijer (stoelenmaker). Zij woonden in Delft en lieten daar op 3 oktober 1764 een testament opmaken door Cornelis de Man, notaris te Delft. Het testament is in algemene bewoordingen gesteld. De enige bijzonderheid is, dat Geertrui Veele, als zij zonder nakomelingen overlijdt, aan haar zuster Johanna Veele, huisvrouw van Johannes Reijnaard nalaat haar diamanten boot, haar bruidsjapon en haar zilveren sleutelring.

Dirck Veele is begraven te Rotterdam 7 november 1750. Hij woonde in de Molensteeg (midden) en liet na een vrouw, twee meerderjarige kinderen en een minderjarig kind.
Johanna Stieltjes, weduwe van Dirck Vele werd begraven 6 november 1752 te Rotterdam. Ook zij woonde nog in de Molensteeg.

—————

(KR 111) WILLEM VEELE, zoon van Dirck Veele en Anna Steeltjes en gedoopt 28 april 1727 te Rotterdam, trouwde 17 juli 1757 te Rotterdam (Stadstrouw) met JOHANNA PESKENS, dochter van Chrispijn Peskens en Woutertje Dielese en gedoopt (R.K.) te Rotterdam 3 juni 1737.
Zij lieten dopen te Rotterdam:

DIRCK (THEODORUS), 24 april 1758 (doopgetuigen Chrispinus Peskens, Anna Veele). Zie KR 111.1. JOHANNES JODOCUS 10 maart 1760 en begraven te Rotterdam 16 april 1761.
Johanna Peskes is begraven 15 september 1760 te Rotterdam. Zij liet twee minderjarige kinderen na.

Willem Veele is hertrouwd 9 januari 1763 te Rotterdam (Stadstrouw) met WILHELMINA VAN HEES, geboren te Rijswijk.
Zij lieten dopen te Rotterdam:

JOHANNA , 23 januari 1765 (doopgetuigen Antonius van Court en Agatha van Court). Zij is overleden 30 mei 1804 en begraven 2 juni 1804 te Rotterdam.

MARIA ANTONIA, 28 februari 1767 (doopgetuigen Wilhelmus van Court en Maria van Dijk). Zij is begraven 4 maart 1777 te Rotterdam.

JOHANNES, 24 maart 1769 (doopgetuigen Johannes Gerritse en Geertrudis Veele). Hij is begraven 2 mei 1769 te Rotterdam.

SIBILLA, 31 juli 1770 (doopgetuigen Arnoldus Veele en Sibilla Dammers). Zij is begraven 13 november 1770 te Rotterdam.

HENDRINA, 23 december 1771 (doopgetuigen Johannes Gerritsen en Hendrina Veele). Zij is overleden 29 juni en begraven 2 juli 1800 te Rotterdam.

PETRONELLA, 17 mei 1774 (doopgetuigen Judocus van Wassenhoven en Anna Maria Fekken). Zij liet 13 maart 1804 te Rotterdam een kind dopen: Adrianus Laurentius, vader onbekend (doopgetuigen Laurentius Faase en Maria van der Linden). Zij trouwde 8 april 1804 te Rotterdam (otr. 24 maart 1804) (Stadstrouw) met MARTINUS VAES, j.m van Den Bosch. Zij is overleden 31 juli 1829 te Rotterdam.

MARIA JOHANNA, 10 juni 1777 (doopgetuigen Johannes van Heeteren en Maria Eskens). Zij is ongehuwd overleden 4 februari 1854 te Rotterdam, 76 jaar oud.

JOHANNA WILHELMINA, 23 januari 1780 (doopgetuigen Johannes Veele en Johanna Gerritsen). Zij trouwde 22 oktober 1809 (otr. 7 oktober 1809) te Rotterdam (Stadstrouw) met JOHANNES ERNESTUS OVERES, j.m. van Werner in Munsterland. Zij is overleden 30 januari 1834 te Rotterdam, 54 jaar oud.

Willem Veele was stoelenmaker evenals zijn vader en woonde ook in de Molensteeg. Hij is overleden te Rotterdam 22 februari 1805 (verdronken), 78 jaar oud. Hij liet na een vrouw en vier kinderen (twee meerderjarig en twee minderjarig). Wilhelmina van Hees is overleden voor 1829.

————–

(KR 111.1) DIRCK VEELE, zoon van Willem Veele en Johanna Peskes en gedoopt 24 april 1758 te Rotterdam, trouwde 4 juni 1782 te Rotterdam (Stadstrouw) met SJOUKE PIETERS, afkomstig van Workum.
Zij lieten dopen te Rotterdam:

WILHELMUS, 16 februari 1788 (doopgetuigen Wilhelmus Veelen en Wilhelmina van Hees). (De moeder werd Anna Pieters genoemd). Hij werd op 10 april 1811 ingelijfd in het leger van Napoleon (9e regiment Veldartillerie) als kanonnier 2e klasse. Waarschijnlijk is hij gevangen genomen bij de capitulatie van Danzig in 1813. Van hem is verder niets bekend.

JOHANNA, 10 juni 1789 (doopgetuigen Dedericus (= Dirk) Fennekotter en Hendrina Veelen. Zij werd begraven 25 juli 1789 te Rotterdam.

———————

(KR 12) ARNOLDUS VEHLEN, zoon van Engelbertus Veelen en Gertrudis Coenen, en gedoopt 18 januari 1706 te Kranenburg, trouwde 24 januari 1732 te Kranenburg met CHRISTINA STELTJES. Hij is hertrouwd otr. Geref. 11 oktober 1761 te Nijmegen met SIBILLA DEMMERS, j.d. te Nijmegen. Getuigen bij het huwelijk waren Andries Bruse en Anna Maria Jansse. Zij hadden geen kinderen. Zij hebben te eniger tijd een testament op laten maken.
Arnoldus Vehlen is begraven te Kranenburg R.K.2 oktober 1783, ongeveer 76 jaar oud.
Sibilla Demmers is begraven te Kranenburg R.K. 10 april 1786, ongeveer 70 jaar oud.

——————

(KR 13) JOHANNES VEHLEN, zoon van Engelbertus Veelen en Gertrudis Coenen en gedoopt 11 november 1717 te Kranenburg. Hij trouwde 26 april 1739 te Kranenburg met JOHANNA GERRITS, geboren omstreeks 1713.
Johannes Vehlen is overleden 11 februari 1802 te Kranenburg.
Zij lieten dopen in Kranenburg:

JOHANNA , 24 februari 1740 (doopgetuigen Engelbert Vehlen en Hendrina Blankers). Zij trouwde met THEODORUS GERRITS en werd begraven te Kranenburg 26 maart 1783, 43 jaar oud.

MICHAEL, 14 oktober 1742 (doopgetuigen Rutgerus Gerrits en Gisberta Vehlen). Zie KR 131.

HENDRINA, 7 februari 1745 (doopgetuigen Gerardus Jansen en Elisabeth Goemans). Zij trouwde 7 mei 1775 (otr. 22 april 1775) te Rotterdam (stadstrouw) met DIRK FUNNEKOTTER, j.m. van Rotterdam. Zij werd op 8 december 1763, 19 jaar oud, poorteres van Rotterdam. Zij ziet af van haar deel van de erfenis van haar vader Johannes Vehlen ten gunste van haar broer Michiel Vehlen (prot. Woutherus de Prill, notaris te Rotterdam dd 25 augustus 1803). Zij leent op 1 februari 1804 van Anna Maria Kleijtman, huisvrouw van Cornelis van Hoogen ƒ 1500,-. Onderpand is haar huis en erve aan de noordzijde van de Visschersdijk te Rotterdam (Schepenarchief nr. 888 bl 95 tot 97).

ARNOLDUS AUGUSTINUS, 7 maart 1747 (doopgetuigen Arnoldus Veelen en Anna Margaretha Hilbergs).

ANGELINA, 4 juli 1749 (doopgetuigen Martinus Lotten en Hendrina Gerrits).

JOHANNA MARGARETHA, 23 april 1752 (doopgetuigen Joannes Scherders en Gertrudis Gerrits).

ANGELINA ELISABETH, 30 september 1754 (doopgetuigen Michael Gerrits en Maria Elisabeth Lotten). Zij trouwde 30 september 1754 te Kranenburg met JOHANNES BOEJEN. Ze is overleden 26 juli 1791 te Kranenburg en daar begraven 29 juli 1791, 36 jaar oud.

GERTRUDIS, Haar doopdatum is mij niet bekend. Zij trouwde 20 augustus 1776 te Kranenburg met MARCELLUS CILLIS HENDRIKS.

———————

(KR 131) MICHAEL VEHLEN, zoon van Johannes Vehlen en Johanna Gerrits en gedoopt 14 oktober 1742 te Kranenburg, trouwde 12 juni 1781 te Kranenburg met HENDRINA PAUWELS, geboren omstreeks 1758.
Zij lieten dopen te Kranenburg (bij de kinderen twee tweelingen):

HENDRINA, 4 november 1781 (doopgetuigen Joannes Vehlen en Joanna Vehlen).

JOHANNES, 28 juni 1783 (doopgetuigen Joannes Vehelen en Gertrudis Vehlen). Zie KR 131.1.

JOHANNA , 1 maart 1785 (doopgetuigen Michael Pauwels en Hendrina Vehlen). Zij trouwde 16 aug 1814 te Nijmegen met JAN VERBURG, metselaar, afkomstig van Steenbergen. Zij kwamen in 1814 in Nijmegen wonen en Johanna Vehlen is daar overleden 22 mei 1865.

ANGELUS , 16 november 1786 (doopgetuigen Marcellus Hendriks en Catharina Pauwels).

ANGELUS , 14 mei 1788 (doopgetuigen Joannes Boejen en Joanna Koenen).

GERTRUDIS, 14 mei 1788 (doopgetuigen Theodorus Gerrits en Mechteldis Pauwels).

GERTRUDIS, 2 augustus 1789 (doopgetuigen Cornelius Hoelemans en Angela Vehlen).

ANGELUS , 17 augustus 1791 (doopgetuigen Joannes Peters en Mechtildis Gerrits). Zie KR 131.2

THEODORUS, 2 oktober 1793 (doopgetuigen Theodorus Dercks en Agnes Schmits).

THEODORUS, 8 oktober 1794 (doopgetuigen Theodorus Venschot en Joanna Gerrits).

GERARDUS, 8 oktober 1794 (doopgetuigen Gerardus Lambo en Joanna Schoenmakers).

Michael Vehlen is overleden voor 29 oktober 1809 (de trouwdag van zijn zoon Johannes).
Hendrina Pauwels is overleden 9 september 1796 en begraven 12 september te Kranenburg, 36 of 38 jaar oud. Zij is overleden bij de geboorte van een tweeling.

—————

(KR 131.1) JOHANNES VEELEN, zoon van Michael Vehklen en Hendrina Pauwels en gedoopt 28 juni 1783 te Kranenburg, trouwde 29 oktober 1809 te Arnhem (Geref.) met PETRONELLA HENDRIKS, j.d. geboren te Rhenen en omstreeks 1788 wonend te Arnhem.
De ouders van de bruidegom waren overleden.
Zij lieten dopen te Arnhem (Geref.):

HENDRINA, 17 juni 1810. Zij trouwde 15 maart 1828 te Apeldoorn met HENDRIK BAANK, metselaar, geboren te Apeldoorn. Zij is overleden 28 december 1881 te Arnhem.

Johannes Veelen is overleden 5 sep 1812, gesneuveld in de slag bij de Moskva in Rusland.

———————-

(KR 131.2) ENGELBERTUS (ANGELUS) VEELEN, zoon van Michael Vehlen en Hendrina Pauwels en gedoopt 17 augustus 1791 te Kranenburg. Hij trouwde 27 december 1826 te ’s-Gravenhage met DIGNA BOOGARTS / BOGERS, geboren omstreeks 1802 te Boxtel, dochter van Petrus Boogarts, winkelier te Boxtel, en Maria Anna Preenen
Zij hadden een dochter:

HENDRINA, geboren 15 februari 1832 te ’s-Gravenhage en overleden 17 februari 1832 te ’s-Gravenhage.

Engelbertus Veelen was in 1823 bakkersknecht te ’s-Gravenhage en in 1830 broodbakker in dezelfde plaats. Hij woonde in 1830 en 1840 in de Bagijnestraat nr. 157 te ’s-Gravenhage. In hun huis woonde ook Maria Bogers, geboren te Boxtel omstreeks 1826.
Engelbertus Veelen is overleden 6 november 1880 te ’s-Gravenhage.