Loenen, Amsterdam

Familie Van Veelen te Loenen en Amsterdam

Hier wordt behandeld het gezin van Johannes van Veelen, papiermaker te Loenen, en zijn nakomelingen. Drie van zijn zonen zijn verhuisd naar Amsterdam. Nakomelingen leefden nog in Zutphen tussen 1850 en 1900. Geen nakomelingen met de naam Van Veelen leven nog in 2000.

JOHANNES VAN VEELEN (LA 1), zoon van Gerrit Hendriksz. van Velen, bleef wonen in Loenen. Volgens Gens Nostra 1972 was hij papiermaker. Hij trouwde 31 maart 1700 te Loenen met Aaltje Bernds, dochter van Bernd Jansen. Zij hertrouwde 30 december 1724 te Loenen met Harmen Jansz. Klomp, geboren te Loenen. Aaltje Bernds wordt ook wel Aaltje van Veelen genoemd en is overleden vóór 14 april 1737, de datum waarop Harmen Jansz. Klomp, weduwnaar van Aaltje van Veelen te Loenen, in ondertrouw gaat met Grietje Willems, weduwe van Luytjen Jacobs van Peelen.
Johannes van Veelen en Aaltje Bernds hadden waarschijnlijk ook een herberg aan huis (arch. Apeldoorn inv. nr 21 fol. 8 en 38).
Johannes van Veelen werd in Loenen over het algemeen Jannes van Veelen genoemd. Hij werd benoemd tot boschwaerder in de vergadering van geërfden van de mark Loenen van 13 juni 1707. Hij is dat gebleven tot zijn dood. Hij is overleden na 5 juni 1721 en voor 28 mei 1722, de datum van een vergadering van geërfden van Loenen waarin Teunis Janse van Veelen tot boswaerder aangesteld werd in plaats van zijn vader Jannes van Veelen die overleden was. Een boswaerder was een boswachter die door de geërfden van de marke aangesteld werd. Hij had tot taak te letten op het illegaal weghalen van hout of  plaggen, het laten weiden van paarden en schapen op de gemeenschappelijke gronden van de marke en het aangraven van gronden, het clandestien uitbreiden van het eigen grondbezit ten koste van de markegronden. Hij kreeg loon en een gedeelte van de boetes die opgelegd werden.

Zij lieten een aantal kinderen dopen in Loenen:
TEUNISKEN, 18 september 1701.
TEUNIS, 8 oktober 1702 (zie LA 11).
HERMIJN, 11 mei 1703, begraven 12 mei 1703.
BEREND, 1 januari 1706 (zie LA 12).
GERRIT, 28 augustus 1707 (LA 13).
HERMIJN, pinksterdag 1709.
HENRIC, 15 november 1711 (LA 14).
WILLEM, 16 april 1713, begraven 17 april 1713.
WILLEM, 26 februari 1717 (LA 15).
ANNEKEN, 16 of 30 juli 1718 of 1719. Zij trouwde 16 juni 1742 te Loenen met KLAAS (Nicolaus) NIKKELS, jongman uit het Land van Gulik, geboren te Birkesdorf, papiermaker te Loenen. Zij is gestorven na 26 december 1751 (doop van dochter Henrica) en vóór 7 september 1759, de datum van de ondertrouw van het tweede huwelijk van Nicolaus Nickels.
GRIETJE, onbekend wanneer zij gedoopt werd. Zij trouwde 25 oktober 1739 te Otterlo met JAKOB HENDRIKS, weduwnaar van Aaltje Hendriks, te Deelen.

Excurs over Jenneken Teunissen van Veelen

Grietje van Veelen en Jakob Hendriks woonden in Deelen. Zij lieten in Loenen op 29 september 1743 een zoon Theunis dopen. Deze Theunis Jacobs, afkomstig van Deelen en wonend in Loenen, trouwde te Loenen 30 maart 1766 met Jacomina Gerrits, afkomstig van Apeldoorn. Zij woonden in Apeldoorn en lieten daar enkele kinderen dopen, onder andere Jenneken, geboren 3 maart en gedoopt 6 maart 1774. Getuige bij de doop was Gerritje Rhijnders (Gerritje Rhijnders is waarschijnlijk de vrouw van Jannes van Veelen die hieronder genoemd staat bij LA 131. Jannes van Veelen was een neef van Teunis Jacobs).

Jenneken Teunis, de dochter van Teunis Jacobs en Jacomina Gerrits, trouwde te Loenen in november of december 1795 (otr. te Loenen 3 november 1795 en otr. te Beekbergen 15 november 1795) met Bart Willems van Loenen, jongman van Loenen en aldaar wonend. Zij woonden wellicht te Hoog Soeren.
Zij hadden onder andere een zoon Theunis die later in Eemnes terecht gekomen is. In Apeldoorn werd op zaterdag 24 mei 1806 het overlijden van Bart Willems te Hoog Zoeren aangegeven.

Na het overlijden van Bart Willems is Jenneken Teunis op  15 juni 1811 te Apeldoorn hertrouwd met Harmen Willems van Bruggen, daghuurder en later nachtwaker of  klapperman te Wormingen (een buurtschap bij Apeldoorn). Van dit tweede huwelijk is een akte van de Burgerlijke Stand opgemaakt, waarvan de huwelijksbijlagen, waaronder een doopakte van Jenneken Teunis bewaard gebleven zijn. Daardoor staat het vast, dat zij geboren is op 3 maart 1774 en dochter was van Teunis Jacobs en Jacomina Gerrits.
Jenneken Teunis heeft de achternaam Van Veelen aangenomen.
Waarschijnlijk was haar grootmoeder van vaders kant de enige van haar grootouders die een achternaam had. Het register van naamsaanneming te Apeldoorn van 1811 is niet bewaard gebleven. In de akten van de Burgerlijke Stand te Apeldoorn na 1811 werd Jenneken Teunis steeds aangeduid als Jenneken Teunis van Veelen met één verschrijving “Van Veen” in 1815.

Jenneken Teunis van Veelen is overleden 3 februari 1821 te Apeldoorn.

In het huis van Johannes van Veelen woonde op een gegeven moment ook Willem Jansen. Hij liet op
20 september 1722 te Loenen een dochter dopen, die Aeltjen genoemd werd. In het doopboek van Loenen staat bij de doopinschrijving “het doghterken van Willem Jansen in Joannes van Veelen kamer”.
Deze Aeltje Willems, dochter van Willem Jansen trouwde te Loenen in 1749 (otr. aldaar 20 juni 1749) met Matthijs Kuijt, zoon van Thomas Kuijt. Willem Jansen, de vader van Aaltje Willems, was geen zoon van Johannes van Veelen, maar iemand die in zijn huis inwoonde. De twee kinderen van Johannes van Veelen die Willem werden genoemd, werden geboren in 1713 en 1717. De oudste van deze twee is jong overleden en de jongste kan moeilijk in 1722 een kind ten doop gehouden hebben.
 

TEUNIS VAN VEELEN (LA 11), zoon van Johannis van Veelen en Aaltje Bernds, trouwde 1 mei 1729 te Loenen met JENNEKE CLAASSENS, dochter van Claas Berends Proper en Aaltje Harmens, wonend te Apeldoorn. Hij hertrouwde (otr. 18 januari 1749 te Loenen) met GERRITJE VAN DEN BERG, dochter van Gerrit Hendricks van de Hoeve en Eva Jansdr. Averinck en gedoopt 23 april 1719 te Loenen (de Hoeve is waarschijnlijk de Woeste Hoeve).
Teunis van Veelen was timmerman en rademaker te Loenen (arch. Apeldoorn inv. nr 21 fol 92 en 102).
Hij woonde op de Kleine Pol onder Hall (1749 en 1764). Hij was in Loenen kerkmeester. Wanneer Teunis van Veelen begraven is, is niet bekend. Gerritje van den Berg is overleden 22 mei en begraven 26 mei 1783 te Loenen.

Zij lieten dopen te Loenen:
JOHANNES, 8 april 1731.
KLAAS, 14 maart 1732, waarschijnlijk jong gestorven.
AALTJE, 24 maart 1734. Zij trouwde 13 juni 1756 te Loenen met JOCHEM JANSZ. KLOMP, jongman van Loenen, en hertrouwde te Hall 14 maart 1762 (otr. 26 februari 1762 te Loenen) met HENDRIK MULDERIJE, weduwnaar van Cornelisje Jansen, wonend te Eerbeek. Aaltje van Veelen is voor de derde maal getrouwd (otr 25 april 1774) te Loenen met JOCHEM JANSZ. PAS. Zij is overleden 10 mei en begraven 14 mei 1808 te Loenen, 74 jaar oud.
GERRITJE, 17 februari 1736.
KLAAS, 2 november 1738 (zie LA 111).
JENNEKE, 3 november 1741. Zij trouwde te Loenen 27 juni 1773 (otr. aldaar 6 juni) met  Goosen van Grol, jongman geboren en wonend te Loenen. Zij is hertrouwd te Loenen 25 april 1790 (otr. aldaar 11 april) met Jurrien Absen, jongman van Loenen, gewoond hebbend op Oud-Reemst (ondertrouw ook te Otterlo). Zij is overleden 6 oktober 1808 te Loenen en begraven 10 oktober. Volgens het register  was zij bij overlijden 70 jaren oud en liet zij een man en een dochter na.
BERENDJE, 8 maart 1744. Zij trouwde 28 april 1771 te Loenen met JOHANNES BELLO, papiermaker te Loenen, en is gestorven 7 oktober 1813 te Loenen (akte van 8 oktober). Als haar beroep werd opgegeven: werkvrouw.
HENDRIK, 17 september 1747 te Loenen (LA 112). Hij is niet getrouwd en werd begraven 10 juni 1764 te Loenen.
EVA, 15 maart 1750. Zij trouwde 18 november 1781 (otr 26 okt)  te Loenen met GERRIT BUURKES, jongman van Brummen, en hertrouwde 2 mei 1784 met CORNELIS WILLEMS. Zij is overleden te Loenen 9 december 1813 (akte van
11 december), 63 jaar oud. Zij heet dan weduwe van Cornelis Willems, werkvrouw, dochter van Teunis van Veelen em Gerritje van den Berg, gewoond hebbend te Loenen.
LIESABETH, 13 februari 1752. Zij is begraven te Loenen 18 september 1778.

—-

KLAAS VAN VEELEN (LA 111), zoon van Teunis van Veelen en Jenneken Klaassen, gedoopt 2 november 1738 te Loenen, trouwde 16 april 1770 te Loenen met JENNEKEN JANSEN VAN DEN BERG, gedoopt 12 december 1723 te Loenen, dochter van Jan Hendriks en Eva Jansdr. Averinck, afkomstig van Loenen. Deze Eva Jansdr. Averinck was in eerste huwelijk getrouwd met Gerrit Hendricks van de Hoeve. Zij had uit dat eerste huwelijk een dochter Gerritje die met Thonis van Veelen, de vader van Klaas (LA 111) trouwde. De stiefmoeder van Klaas van Veelen was dus ook zijn schoonzuster en zijn vader Thonis was zijn zwager.

Zij lieten dopen te Loenen:
TEUNIS 24 mei 1772. Hij werd geboren op 23 mei en is overleden 18 juni 1772 te Loenen. 

Klaas van Veelen is begraven 8 september 1795 te Loenen. Hij liet geen kinderen na. Zijn weduwe is begraven 7 november 1795 te Loenen. Zij woonde toen op de Woeste Hoeve.

BEREND VAN VEELEN (LA 12), zoon van Johannes van Veelen en Aaltje Bernds, en gedoopt 1 januari 1706 te Loenen. Hij trouwde 15 december 1726 te Loenen met JANNETJE BEUSINK / BUSSINK, dochter van Willem Beusink / Bussink en geboren te Apeldoorn.
De voornaam van Berend van Veelen luidt in Amsterdam meestal Barend. Hij is overleden ten huize van zijn broer Gerrit van Veelen in de Nieuwezijds armsteeg, tussen de Nieuwendijk en de Voorburgwal en werd begraven 15 maart 1769 te Amsterdam (Noorderkerkhof).

Zij lieten dopen te Apeldoorn:
HANNA, 4 april 1728.
FIJTIEN, 16 oktober 1729.
AALTJE, 22 juli 1731. Zij trouwde (otr. 19 april 1749 te Loenen) EGBERT EVERTS STRONKHORST. Hij was papiermaker op de Achterste Molen 1 te Loenen.

Zij lieten dopen te Amsterdam:
GRIETJE, 26 maart 1734. Zij trouwde 12 februari 1758 te Loenen met PETER THOMAS BERENDS, geboortig van Loenen. Hij heet ook PETER BERENDS MODDERKOLK. Grietje van Veelen en haar man Thomas Berends komen als lidmaat binnen te Harderwijk op 10 juni 1764 met att. van Loenen. Grietje van Veelen is overleden vóór 21 februari 1785, de datum waarop Peter Berends Modderkolk, weduwnaar van Grietje van Veelen te Apeldoorn in ondertrouw gaat met Gerritje Lukas de Kroese.
JOHANNES, 27 november 1735.

Berend van Veelen is hertrouwd op 6 juni 1755 te Amsterdam met JOHANNA KARSTINK, geboren ca. 1724 te Doornik. Zij is begraven te Amsterdam (Westerkerkhof), 23 juli 1765, nalatende één onmondig kind.
Zij lieten dopen te Amsterdam:
JOHANNA, 17 september 1752.
AAGJE, 30 juni 1754. Zij is begraven 17 mei 1761 te Amsterdam (Westerkerkhof).

Het gezin heeft ook in Zwolle gewoond. Daar lieten Berend van Veelen en Johanna Karstink dopen:
EGBERT, 13 november 1755. Hij werd begraven 27 december 1755 te Zwolle.

Het gezin is weer teruggegaan naar Amsterdam. Daar werden gedoopt:
ISACK, 23 maart 1757.
EGBERTUS, 10 december 1758.
AALTJE, 10 juni 1761. Zij werd begraven 5 juli 1761 te Amsterdam.

Johanna Karstink is begraven 23 juli 1765 te Amsterdam.
Berend van Veelen is hertrouwd op 15 november 1765 te Amsterdam met SEBILLA CATHARINA ENGELS, weduwe van Fokke Jeltjes Pose, geboren te ‘s-Gravenhage. Zij is begraven 22 december 1765 te Amsterdam. Zij liet geen kinderen na.

—-

GERRIT VAN VEELEN (LA 13), zoon van Johannes van Veelen en Aaltje Bernds, en gedoopt 28 augustus 1707 te Loenen. Hij trouwde 18 april 1738 te Amsterdam met MARIA MULDER, dochter van Jacob Muller en Thonisjen Wiltschut, en afkomstig van ‘t Loo. Zij werd gedoopt 15 april 1707 te Apeldoorn.

Zij lieten dopen te Amsterdam:
JOHANNIS, 13 augustus 1741.
JOHANNIS, 16 december 1742 (LA 131).

Gerrit van Veelen is voor de tweede maal getrouwd met JOHANNA VAN BERGEN, geboren ca. 1715 te Soermond. Zij lieten dopen te Amsterdam:

GERRIT, 10 maart 1747, begraven 5 april 1750 te Amsterdam.
AALTJE, 16 maart 1749.
GERRIT, 25 december 1750, waarschijnlijk begraven 15 november 1757 te Amsterdam (Karthuizerkerkhof)
SARA, 14 augustus 1755. Zij trouwde 21 juli 1785 te Amsterdam met EVERT MODDERKOLK, zoon van Peter Berendse Modderkolk en afkomstig van Loenen, en trouwde voor de tweede maal op 19 juni 1788 te Harderwijk met JAN HENDRIK KNEBEL, hoedenmaker te Harderwijk. Zij is overleden te Harderwijk op
24 juni 1823, 67 jaar oud.

Gerrit van Veelen werd ook Gerard van Veelen genoemd. Hij was van beroep sleper. Hij werd poorter van Amsterdam 16 februari 1738. Hij is begraven te Harderwijk 17 mei 1785. Johanna van Bergen, huisvrouw van Gerrit van Veelen, in de Nieuwezijds armsteeg, is begraven 7 juni 1770 te Amsterdam (Karthuizerkerkhof), nalatende drie kinderen.

—–

JOHANNES VAN VEELEN ( LA 131). Zoon van Gerrit van Veelen en Maria Mulder, en gedoopt 16 december 1742 te Amsterdam, trouwde 3 juli 1768 te Loenen (otr. 10 mei 1768 te Heerde en 11 juni 1768 te Beekbergen) met GERRITJE REINDERS, dochter van Reindert Jansen Wiekering en Hendrina Willems en gedoopt 8 januari 1736 te Apeldoorn.

Zij lieten dopen te Loenen:
MARIA, 20 oktober 1765, “het onegte kind van Jannes van Veelen en Gerritje Reinders”, geëcht (erkend als hun kind) 3 juli 1768.
Zij trouwde 15 oktober 1794 te Elburg met JAN HOEVEN, weduwnaar van Janna van  Ermelingen, geboren en wonend te Elburg. Maria van Veelen woonde kort voor haar huwelijk te Harderwijk. Zij is overleden vóór
4 december 1803. Toen trouwde Jan Hoeven, weduwnaar van Marie van Veelen te Elburg met Henrica Visscher, j.d. geboortig van Grafhorst.

Zij lieten dopen te Apeldoorn:
HENDRINA, 2 september 1770.
RHIJNDER, 9 okober 1774. Zie LA 131 1.

Deze Johannes van Veelen werd op de Veluwe meestal Jannes genoemd.
Hij is overleden te Hall 15 oktober 1809 en begraven 19 oktober 1809, 68 jaar oud.

—–

REINDER VAN VEELEN (LA 131 1), zoon van Johannes van Veelen en Gerritje Reinders en gedoopt
9 oktober 1774 te Apeldoorn. Hij was van beroep papiermakersknecht, arbeider, dagloner en papiermaker. Hij trouwde 20 december 1802 te Hall (otr. te Spankeren 10 dec 1802) met Hendrika Bosveld, dochter van Teunis Wichers (Bosveld) en Hendrina Lucassen en geboren 1770 te Brummen. Bij de inschrijving van de ondertrouw in Spankeren in 1802 werd vermeld, dat Reinder van Veelen te Hall woonde en onlangs te Soeren. Hendrika Bosveld woonde in 1802 te Hall.
Reinder van Veelen woonde in 1824 in een hut op het veld van de mark van Hall en Eerbeek. Op de vergadering van geërfden van 9 juni 1824 werd gerapporteerd, datde (illegale) hutten op het veld afgebroken waren, behalve die van Reinder van Veelen, omdat hij al onderhouden werd door de Diaconie van Hall.

Zij lieten dopen te Hall:
GERRIT, 3 juli 1803, geboren 23 juni 1803 en begraven te Hall 6 augustus 1803.
GERRIT, 9 september 1804, geboren 30 augustus 1804. Zie LA 131 11.
WILLEM, 31 augustus 1806, geboren 16 augustus 1806 en overleden 14 oktober 1819 te Brummen.
JOHANNIS, 16 oktober 1808, geboren 13 oktober 1808. Zie LA 131 12.
MARIA, 11 maart 1809, geboren 25 februari 1809. Zij trouwde 25 oktober 1845 te Brummen FRANS KAREL VERHAAF, weduwnaar, dagloner. Zij is overleden 25 november 1872 te Soeren (gem. Rheden).
GEURT, geboren 29 december 1811 in de gemeente Brummen en gestorven 29 of 30 december 1811 aldaar.
Een doodgeboren kind, geboren 24 september 1813 in de gemeente Brummen.

Reinder van Veelen is overleden 16 augustus 1847 te Laag Soeren (gem. Rheden).
Hendrika Bosveld is overleden in de gemeente Brummen 15 maart 1842 (zij woonde te Hall).

—–

GERRIT VAN VEELEN (LA 131 11), zoon van Reinder van Veelen en Hendrika Bosveld, geboren 30 augustus 1804 te Hall, trouwde 8 januari 1834 te Zutphen met Francina of Gesina Barlo, dochter van Martha Barlo en David Pieters, geboren omstreeks 1803 te Doesburg (volgens de overlijdensakte) of geboren 7 augustus 1808 te Voorst (volgens het bevolkingsregister Zutphen 1862-1890).

Hun kinderen zijn:
HENDRIKA WILLEMINA, geboren 8 februari 1830 te Zutphen, waarschijnlijk jong overleden.
MARTHA, geboren 19 september 1831 te Zutphen. Zij werd bij het huwelijk van de ouders erkend. Zij kreeg drie buitenechtelijke kinderen: JOHANNA VAN VEELEN, geboren 1 aug. 1855 te Zutphen en overleden 31 juli 1859 te Zutphen; HENDRIKA GESINA VAN VEELEN, geboren 22 feb. 1859 te Zutphen en  een levenloze dochter geboren 28 nov. 1863 te Zutphen. HENDRIKA GESINA VAN VEELEN (geboren 1859) trouwde 28 maart 1889 te Velsen met KLAAS KAT, stoker, geboren te Wormer. Zij is overleden 19 feb. 1933 te Velsen. MARTHA VAN VEELEN (geb 1831) trouwde 10 juli 1873 te Beverwijk met JAN MULDER, arbeider, geboren te Zwolle. Zij is overleden 6 okt. 1914 te Velsen, 83 jaar oud.
REINTJEN, geboren 8 september 1833 te Zutphen. Zij werd bij het huwelijk van de ouders erkend. Zij is overleden 1 juli 1886 te Veenhuizen (gem. Norg) in Drenthe.
HENDRIKUS, geboren 5 december 1835 te Zutphen. Aldaar overleden 1 oktober 1837.
HENDRIKUS, geboren 11 januari 1838 te Zutphen en ongehuwd overleden te Zutphen 18 oktober 1864.
WILLEMINA, geboren 30 december 1839 te Zutphen. Zij trouwde 12 augustus 1874 te Zutphen met FREDERIK HENDRIKS, arbeider of machinist te Zutphen. Bij hun huwelijk werd een zoon Gerrit Jan erkend en gewettigd. Zij trouwde voor de tweede maal met GILIAM KRASSENBERG op 22 augustus 1888 te Zutphen. Haar beroep was in 1874 werkster en in 1888 koopvrouw. Zij is overleden 7 maart 1897 te Zutphen, 57 jaar oud.
MARIA JOHANNA, geboren 10 juni 1843 te Zutphen. Zij trouwde 1 oktober 1879 te Zutphen met WILLEM BIJVANK, kleermaker te Zutphen. Toen zij trouwde in 1879 was haar beroep wasvrouw. Zij lag van 6 tot 23 sep 1874 in het Lazareth te Zutphen met dysenterie. Zij is overleden te Zutphen 6 sept. 1917.

Gerrit van Veelen had als beroep werkman, dagloner, arbeider, zeepziedersgezel.
Het gezin woonde in Zutphen in 1859 en 1867 in de Donkeresteeg. Gerrit van Veelen woonde ook in Noord-Holland. Het gezin verhuisde 24 april 1864 van Hoorn naar Zutphen. Gerrit van Veelen is 17 mei 1881 vertrokken van Zutphen naar Velsen.
Francina / Gesina Barlo is overleden te Zutphen 3 jan. 1868.

—-

JOHANNIS VAN VEELEN (LA 131 12), zoon van Reinder van Veelen en Hendrika Bosveld en geboren
13 oktober 1808 te Hall. Hij trouwde 10 augustus 1836 te Zutphen met ELSKEN KRIJGSMAN, dochter van Rutger Waanders, bijgenaamd Krijgsman, schaapherder te Brummen, en Lamberdina Berendsen of Berendina Lammerts, en geboren 14 juni 1807 te Brummen.

Hun kinderen werden geboren te Zutphen:
WILHELMINA FREDERIKA, geboren 2 december 1836 en gestorven te Zutphen 23 maart 1843.
REINTJE, geboren 31 januari 1840. Zij trouwde 3 augustus 1867 te Brummen met JAN MOLLENHOF, timmerman te Brummen. Zij is 6 februari 1899 overleden te Rotterdam.

Johannis van Veelen was in 1836 kanonnier bij de 1e batterij Veldartillerie, en later arbeider te Zutphen.
Hij is overleden 30 januari 1841 te Zutphen.
Elsken Krijgsman is hertrouwd 19 april 1843 te Zutphen met Gerrit Jan Abbink, arbeider te Steenderen.
Zij is voor de derde maal getrouwd op 28 januari 1853 te Steenderen met Arent Saalmink, dagloner te Steenderen. Zij staat dan ingeschreven als Elsken Waanders. Ook toen zij overleed te Steenderen op
6 december 1884 werd zij Elsken Waanders genoemd.

—–

HENDRIK VAN VEELEN (LA 14), zoon van Johannes van Veelen en Aaltje Bernds en gedoopt
15 november 1711 te Loenen. Hij trouwde 1 oktober 1746 te Loenen met FENNEKEN LAMMERS, gedoopt
18 november 1709 te Voorst, dochter van Lambert Gerrits op Uilenbos en Jenneken Hendriks. Zij was in 1746 weduwe van Teunis Cornelissen van Delden. Zij hadden geen kinderen.
Hendrik van Veelen was papiermaker te Loenen op de middelste molen.
Hendrik van Velen en zijn vrouw Fenneken Lamberts tekenen een obligatie ten behoeve van de kerk van Loenen op6 september 1760. Zij leenden ƒ 400,-  tegen 3,5 % rente. Teunis van Velen ondertekende ook de obligatie als borg. Hendrik van Velen had onroerend goed in het dorp Loenen. Hij nam deel aan de vergadering van geërfden vanaf 1755 tot 1766 of langer.

Hij is overleden 18 mei en begraven 22 mei 1772 te Loenen.
Fenneken Lammers is begraven 16 januari 1797 te Loenen. Zij was toen weduwe en liet kinderen na uit haar eerste huwelijk.

WILLEM VAN VEELEN (LA 15), zoon van Johannes van Veelen en Aaltje Bernds  en gedoopt 26 februari 1717 te Loenen. Hij ging in ondertrouw 25 november 1740 te Amsterdam met JOHANNA KALFF, dochter van Dirk Jansz. Kalff, schipper te Amsterdam, en Elisabeth Andriessen en gedoopt 16 februari 1724 te Amsterdam.

Zij lieten dopen te Amsterdam:
ELISABETH, 12 decmber 1745. Zij ging in ondertrouw op 29 mei 1772 te Amsterdam met HENRICUS LEEPEL, kruier te Amsterdam, en hertrouwde 26 februari 1808 te Amsterdam met ABRAHAM TERTOOLEN, weduwnaar van Goverdina van der Maaden. Elisabeth van Veelen is begraven te Amsterdam 8 november 1829.
JACOBUS, 8 december 1748. LA 151.
DIRK, 10 februari 1751.
WILLEM, 18 februari 1752. Zijn beroep was scheepstimmerman. Hij werd op 11 november 1768 poorter van Amsterdam.
ALIDA, 23 juni 1754. Zij trouwde 21 april 1780 te Amsterdam met TJERK SPIN, geboren te Amsterdam.
Zij is overleden 9 februari 1827 te Amsterdam.
JOHANNA, 14 januari 1757.
DIRK, 4 januari 1758.
MARIA JOHANNA, 16 januari 1760. Zij was van beroep dienstmaagd en werd poorterse van Amsterdam 14 november 1780. Zij ging in ondertrouw 1 augustus 1788 te Amsterdam met SALOMON NIEUWENHUYSEN, schippersknecht, geboren te Amsterdam.
JOHANNA, 28 maart 1762. Zij trouwde 27 april 1787 te Amsterdam met JAN HOOGEWONING, schippersknecht afkomstig van Rijnsburg. Johanna was naaister van beroep en werd poorterse van Amsterdam 15 juni 1781. Zij is begraven 17 januari 1790 (Karthuizer kerkhof), 27 jaar oud.
JOHANNES, 13 februari 1765.

Willem van Veelen, afkomstig van Loenen (Gelderland) en getrouwd met Johanna Kalf, dochter van de overleden Dirk Jansz. Kalf, schipper, werd poorter te Amsterdam 25 mei 1740.
Willem van Veelen is begraven te Amsterdam 10 mei 1772, 55 jaar oud. Hij woonde aan de Brouwersgracht en liet zeven kinderen na.

—-

JACOBUS VAN VEELEN (LA 151), zoon van Willem van Veelen en Johanna Kalff en gedoopt 8 december 1748 te Amsterdam. Hij trouwde 24 juni 1774 te Amsterdam met GEERTRUY ELISABETH HOFMANS, dochter van Bastiaan Hofmans en geboren omstreeks 1754 te Amsterdam.

Zij lieten dopen te Amsterdam:
WILLEM, 14 mei 1775, begraven 2 november 1777 te Amsterdam.
BASTIAAN, 6 juli 1777, begraven 22 november 1778 te Amsterdam.
WILLEM, 14 mei 1780.
JACOBUS, 2 maart 1783, begraven 16 april 1783 te Amsterdam.

Geertruy Elisabeth Hofmans is begraven 25 maart 1783 te Amsterdam (Karthuizer kerkhof), ongeveer
29 jaar oud.
Jacobus van Veelen is hertrouwd te Amsterdam, 5 september 1783, met ANTJE DE WAAL, dochter van N.N. de Waal en Susanna Dirks en geboren omstreeks 1758 te Amsterdam.

Zij lieten dopen te Amsterdam:
JOHANNA MARIA, 25 december 1784, begraven 13 februari 1785 te Amsterdam.
JACOBUS, 3 september 1786, begraven 10 september 1787 te Amsterdam.
SEUSANNA, 29 juni 1788, begraven 20 januari 1789 te Amsterdam.
ELISABETH, 1 augustus 1790, begraven 23 maart 1791 te Amsterdam.

De kinderen werden begraven op het Karthuizer kerkhof.
Antje de Waal is begraven 4 november 1806 te Amsterdam, 48 jaar oud, nalatende één mannelijk kind.
Dit kind zal Willem zijn, uit het eerste huwelijk.
Jacobus van Veelen is opnieuw getrouwd 20 april 1810  te Amsterdam met JANNETJE DE JONG.

Jacobus van Veelen was schuitenmaker of scheepstimmerman van beroep. Hij woonde aan de Haarlemmerdijk. Hij werd poorter van Amsterdam 15 januari 1766. Hij is gestorven 30 juli 1829 te Ilpendam. Jannetje de Jong is eveneens gestorven te Ilpendam november 1840 (datum akte 24 november).

.