Oosterbeek 3

Familie Van Veelen te Oosterbeek III

Hier worden behandeld de nakomelingen van Hendrik van Veelen en Wilhelmina de Vries via hun jongste vier zonen: Sjabbe Christiaan, Willem, Teunis en Gerrit.
Sjabbe Christiaan was (hoofd)onderwijzer en zijn nakomelingen woonden en wonen vooral in Dieren en omgeving. Willem was landbouwer te Oosterbeek. Hij had geen kleinkinderen met de naam Van Veelen.
Teunis en Gerrit waren landbouwers te Oosterbeek en hadden beide veel nakomelingen.

SJABBE CHRISTIAAN VAN VEELEN (O 143), zoon van Hendrik van Veelen en Wilhelmina de Vries en geboren 17 maart 1807 te Oosterbeek. Hij trouwde 26 mei 1830 te Hunmelo en Keppel met HENDRIKA MARIA VAN DEN BRINK, dochter van Jannes van den Brink en Derkje Gerritsen en geboren 28 oktober 1804 te Hummelo. Zij kregen twee kinderen te Dieren:
WILLEMINA HENDRIKA, 17 maart 1831 en overleden aldaar 3 september 1834.
JOHANNA DERKJE, 26 maart 1834. Zij trouwde 29 november 1860 te Rheden met DERK JAN BERNARD REMMELINK, landbouwer te Steenderen (Toldijk). Zij is overleden 20 okt 1861 te Steenderen.
Hendrika Maria van den Brink is overleden op vrijdag 15 augustus 1834 thuis in Dieren.

Sjabbe Christiaan van Veelen is hertrouwd 27 mei 1835 te Arnhem met zijn nicht JOHANNA HENDRICA VAN GROL, dochter van Evert van Grol, landbouwer op de Klingelbeek te Arnhem, en Hendrica van Veelen en geboren 27 oktober 1811 te Arnhem. Zij kregen acht kinderen te Dieren:
HENDRIKA EVERDINA, 9 december 1836 en overleden 22 augustus 1837 te Dieren.
HENDRIKA EVERDINA, 28 juli 1838 en overleden 16 januari 1844 te Dieren.
Een levenloze dochter 20 december 1839 te Dieren.
HENDRIK WILLEM, 15 juni 1841 en overleden 17 oktober 1842 te Dieren.
EVERT HENDRIK, 16 februari 1845. Zie O 143 1.
WILLEMINA HENDRIKA, 5 december 1845 en overleden 20 december 1845 te Dieren.
HENDRIK WILLEM, 8 december 1846. Zie O 143 2.
CHRISTIAAN JOHANNES HENDRIKUS, 12 april 1851. Zie O 143 3.
Sjabbe Christiaan van Veelen was onderwijzer en hoofdonderwijzer (1870 en 1877) te Dieren. Hij is overleden 17 januari 1892 te Heteren en begraven te Dieren, 84 jaar oud.
Johanna Hendrica van Grol is overleden 12 juli 1868 te Dieren, 56 jaar oud.

EVERT HENDRIK VAN VEELEN (O 143 1), zoon van Sjabbe Christiaan van Veelen en Johanna Hendrica van Grol en geboren 16 februari 1845 te Dieren. Hij trouwde 16 februari 1872 te Heteren met MARIA ROELOFSEN, dochter van Willem Roelofsen, tabaksplanter te Heteren, en Cornelia van de Westeringh en geboren 20 december 1844 te Heteren. Zij hadden geen kinderen.
Evert Hendrik van Veelen was landbouwer te Arnhem en te Heteren. Hij is overleden 15 okt 1897 te Heteren,  52 jaar oud. Maria Roelofsen is overleden 27 nov 1931 te Heteren, 86 jaar oud.
Evert Hendrik van Veelen was landbouwer te Arnhem (1870 en 1872) en te Heteren. Hij won een prijs in een boterkeuring 16 juni 1897.

HENDRIK WILLEM VAN VEELEN (O 143 2), zoon van Sjabbe Christiaan van Veelen en Johanna Hendrica van Grol en geboren 8 december 1846 te Dieren. Hij trouwde met CLASINA GIJSBERDINA MOLL, dochter van Evert Moll, bosopzichter te Rozendaal en Cornelia Letterie en geboren 26 juli 1841 te Rozendaal. Zij kregen negen kinderen te Dieren:
SJABBE CHRISTIAAN, 19 april 1871 en overleden 12 november 1876 te Dieren.
EVERT, 8 september 1872 (O 143 21).
JOHANNA HENDRIKA, 8 maart 1874. Zij trouwde 2 juli 1908 met HENDRIK BRINKHORST, schoenmaker en winkelier te Dieren. Zij is overleden 28 april 1932 te Arnhem, 58 jaar oud, en begraven te Dieren.
SJABBE CHRISTIAAN, 24 januari 1877 en overleden 13 januari 1878 te Dieren.
CORNELIA, 9 januari 1878. Zij trouwde 6 april 1904 te Rheden met WILLEM MARIE BOERKOEL, onderwijzer, geboren te Loosduinen. Zij is overleden 5 jan 1905 te Dieren, 24 jaar oud.
SJABBE CHRISTIAAN, 12 december 1879 (O 143 22).
HENDRIK EVERT, 7 januari 1881 (O 143 23).
CORNELIS, 26 juli 1875 en overleden 27 september 1875 te Dieren.
MARIA ADRIANA, 31 augustus 1882 en overleden 13 juli 1883 te Dieren.
Hendrik Willem van Veelen was winkelier te Dieren. Hij is overleden 28 mei 1922 of 1924.
Clasina Gijsberdina Moll is overleden 19 oktober 1933 te Dieren, 92 jaar oud.

EVERT VAN VEELEN (O 143 21), zoon van Hendrik Willem van Veelen en Clasina Gijsberdina Moll en geboren 8 sep 1872 te Dieren (Rheden). Hij trouwde 27 okt 1898 te Rheden met EVERDIND DE ROOS, dochter van Cornelis de Roos, landbouwer, en Dirkje Kleinhout en geboren 15 jan 1898 te Middachtersteeg (Rheden). Zij hadden vier kinderen:
CLASINA GIJSBERDINA 2 nov 1899 te Rheden. Zij trouwde met HENDRIK BRINKHORST, landbouwer, en is overleden 3 jan 1985 te Dieren, 85 jaar oud.
CORNELIS DIRK 17 juli 1908 te Dieren. Hij trouwde met AAGJE VERLOOP. Zij kregen vier kinderen.
HENDRIK WILLEM EVERT 15 sep 1911 te Dieren. Hij trouwde met THERESIA ADRIANA HOEBINK. Zij kregen vier kinderen.
DIRK WILLEM 31 maart 1916 te Dieren. Hij trouwde met WILHELMINA REINETTA DULLEMOND. Zij hadden geen kinderen.
Evert van Veelen was winkelier in Dieren. Hij is overleden 1 maart 1956 te Dieren. 83 jaar oud. Everdina de Roos is overleden 23 jan 1951 te Dieren, 78 jaar oud.

SJABBE CHRISTIAAN VAN VEELEN (O 143 22), zoon van Hendrik Willem van Veelen en Clasina Gijsberdina Moll en geboren 12 dec 1879 te Dieren (Rheden) Hij trouwde 6 april 189 te Rheden met MARIA JOHANNA CHRISTINA VOSSERS, dochter van Peter Vossers, broodbakker, en Elisabeth Margrieta van de Wal en geboren 28 juli 1879 te Dieren (Rheden). Zij hadden twee kinderen:
HENDRIK WILLEM 19 jan 1905 te Apeldoorn. Hij trouwde met JOHANNA DE RUITER. Zij hadden geen kinderen.
BERENDINA GEERTRUIDA 2 april 1908 te Doesburg. Zij trouwde in Soerabaja met H.G. Meijnen, Geref. predikant te Soerabaja (Indonesië).
Sjabbe Christiaan van Veelen was winkelier (1904) en handelsreiziger te Utrecht. Hij is overleden omstreeks 1957. Maria Johanna Christina Vossers is overleden 19 jan 1946 te Utrecht, 66 jaar oud.

HENDRIK EVERT VAN VEELEN (O 143 23), zoon van Hendrik Willem van Veelen en Clasina Gijsberdina Moll en geboren 7 jan 1881 te Dieren (Rheden). Hij trouwde met LOWAN NIO TJAN, geboren 26 feb 1885 te Magelang (Indonesië). Zij hadden vijf kinderen, die in Indonesië geboren werden:
THERESIA G. Zij is overleden 13 sep 1965 te ‘s-Gravenhage.
CORNELIA 27 jan 1911 te Kota-Radja. Zij trouwde met DIRK PAUL WILHELM MOUTHAAN.
GEORGE  5 maart 1914 te Madioen. Hij trouwde met INA EATHER (vier kinderen) en is hertrouwd met Phyllis N.N. Hij is overleden 9 juni 1997 te Brisbane (Australië).
HENDRIK EVERT 2 okt 1920 te Djokjakarta. Hij trouwde met DORIS JOANN CORNELIUS, geboren te Strasbourg. Hij is overleden juni 1982 te North Springs, Georgia (USA).
FRITS 25 juni 1927 te Djakarta. Hij trouwde met HENNY H.N. en had twee kinderen.
Hendrik Evert van Veelen was controleur 1e klasse in Nederlands Indië en is overleden omstreeks 1929 te Djokjakarta, Lowan Nio Tjan (Moesje) is overleden omstreeks 1944.

CHRISTIAAN JOHANNES HENDRIKUS VAN VEELEN (O 143 3), zoon van Sjabbe Christiaan van Veelen en Johanna Hendrica van Grol en geboren 12 april 1851 te Dieren.
Hij trouwde 17 maart 1877 te Voorst met JOHANNA ANTONETTA KLEINVELDINK, dochter van Hendrik Jan Kleinveldink en Aaltjen Hollerman en geboren 26 december 1855 te Wilp (gem. Voorst). Zij hadden drie kinderen:
GIJSBERTA WILLEMINA, 22 december 1874 te Diepenveen. Zij is overleden 15 feb 1944 te Wageningen.
SJABBE CHRISTIAAN, 17 januari 1878 te Deventer. Hij was winkelier te Wageningen en is ongehuwd overleden in 1963 te Wageningen.
AALTJE HENDRIKA, 13 januari 1882 te Deventer. Zij trouwde 15 februari 1912 te Deventer met AART JANSSEN, onderwijzer te Hilversum (hij was een kleinzoon van Willem van Veelen, landbouwer te Oosterbeek, en Hendrika van Manen). Aaltje Hendrika van Veelen is overleden 28 juli 1977 te Zwolle, 95 jaar oud.
Christiaan Johannes Hendrikus van Veelen was kruidenier te Deventer. Hij is overleden 30 okt 1906 te Deventer, 55 jaar oud. Johanna Antonetta Kleinveldink is overleden 17 mei 1939 te Wageningen, 83 jaar oud.

WILLEM VAN VEELEN (O 144), zoon van Hendrik van Veelen en Wilhelmina de Vries en geboren 22 juli 1809 te Oosterbeek. Hij trouwde 25 april 1832 te Arnhem met HENDRIKA VAN MANEN, dochter van Steven van Manen, landbouwer, en Hendrica Rosegaard en geboren 14 maart 1805 te Arnhem. Zij kregen vijf kinderen:
HENDRICA, 23 augustus 1833 te Arnhem. Zij trouwde 10 november 1860 te Oosterbeek met HENDRIK DALES, landbouwer te Oosterbeek. Zij is overleden 11 maart 1899 te Oosterbeek, 65 jaar oud.
HENDRIK, 21 augustus 1836 te Arnhem (O 144 1). Hij is ongehuwd overleden 27 april 1877 te Oosterbeek, 40 jaar oud.
STEVEN, 14 december 1838 te Oosterbeek, Zie (O 144 2).
WILHELMINA HENDRINA, 27 januari 1841 te Oosterbeek. Zij trouwde 12 november 1870 met GERRIT GERRITSEN, landbouwer, geboren te Arnhem. Zij is overleden 18 november 1924 te Oosterbeek, 83 jaar oud.
ALBERTHA JOHANNA, 26 september 1844 te Oosterbeek. Zij trouwde 26 februari 1876 te Oosterbeek met Willem Janssen, landbouwer.
Willem van Veelen was landbouwer te Arnhem en Oosterbeek. Hij is overleden 15 februari 1885 te Oosterbeek, 75 jaar oud. Hendrika van Manen is overleden 24 november 1875 te Oosterbeek, 70 jaar oud.

STEVEN VAN VEELEN (O 144 2), zoon van Willem van Veelen en Hendrika van Manen en geboren 14 december 1838 te Oosterbeek. Hij trouwde 12 november 1870 te Oosterbeek met HENDRICA GERRITSEN, dochter van Jan Gerritsen, landbouwer op de Klingelbeek te Arnhem, en Willemijntje van Manen en geboren 13 april 1834 te Arnhem. Zij is overleden 27 december 1904 te Oosterbeek, 70 jaar oud.
Steven van Veelen is 4 oktober 1906 te Rheden hertrouwd met PETRONELLA HENDRIKA BONGENAAR, dochter van Arie Alexander Bongenaar, metselaar, en Johanna van der Maal en geboren 28 oktober 1884 te Utrecht en weduwe van Hermanus D.H. Peters. Zij is overleden 29 juni 1937 te Oosterbeek, 52 jaar oud.
Steven van Veelen was landbouwer te Oosterbeek. Hij liet een testament maken 10 oktober 1904 en huwelijkse voorwaarden 2 oktober 1906 te Arnhem door notaris Gerard van Orsoij Voeren. Hij liet testamenten maken op 9 februari 1914 te Arnhem, 16 november 1918 te Arnhem, 16 december 1919 te Arnhem, 25 april 1924 te Arnhem, 16 april 1926 te Arnhem en een codicil 9 februari 1914 gedeponeerd te Arnhem (alle voor notaris Christiaan Jan Engelberts). Steven van Veelen had geen kinderen. Hij is overleden 9 juni 1926 te Oosterbeek, 87 jaar oud.

TEUNIS VAN VEELEN (O 145), zoon van Hendrik van Veelen en Wilhelmina de Vries en geboren 25 februari 1812 te Oosterbeek. Hij trouwde 11 mei 1836 te Arnhem met HENDRICA DE GEEST, dochter van Derk de Geest, landbouwer op de Klingelbeek te Arnhem, en Maria Klasen en geboren 7 april 1814 te Arnhem.
Zij kregen zeven kinderen te Arnhem van wie er drie jong overleden zijn:
DERK HENDRIK, 26 maart 1837 (O 145 1). Hij is overleden 19 april 1848 te Arnhem.
WILLEMINA MARIA, 23 september 1838 en overleden 23 maart 1848 te Arnhem.
MARIA EVERDINA, 7 augustus 1840. Zij trouwde 10 juni 1868 te Arnhem met DIRK VAN BEEK, landbouwer te Oosterbeek. Zij is overleden 7 januari 1873 te Oosterbeek, 33 jaar oud.
HENDRIK WILLEM, 4 januari 1845. Zie O 145 2.
WILLEMINA HENDRICA, 30 augustus 1849 en overleden 22 mei 1853 te Arnhem.
DERK ANTONIE, 17 juni 1854. Zie O 145 3.
WILLEM HENDRIKUS JOHANNES, 4 januari 1857. Zie O 145 4.
Teunis van Veelen was landbouwer op de Klingelbeek te Arnhem. Hij is overleden 13 april 1869 te Arnhem, 57 jaar oud. Hendrica de Geest is overleden 3 oktober 1865 te Arnhem, 51 jaar oud.

HENDRIK WILLEM VAN VEELEN (O 145 2), zoon van Teunis van Veelen en Hendrica de Geest en geboren 4 januari 1845 te Arnhem. Hij trouwde 30 april 1870 te Oosterbeek met GERRITJE AALBERS, dochter van Brand Jan Aalbers, landbouwer of voerman te Oosterbeek, en Willempje van den Brink en geboren 13 juni 1849 te Oosterbeek. Zij kregen de volgende kinderen te Oosterbeek:
Een levenloos vrouwelijk kind, aangegeven 6 maart 1871.
HENDRIKA WILHELMINA, 28 februari 1872. Zij trouwde 31 oktober 1896 te Renkum met HENDRIK VAN OMME, landbouwer of sleeper te Arnhem.
BRAND JAN, 20 juni 1873 en overleden 26 oktober 1873 te Oosterbeek.
BRAND JAN, 16 november 1874. (O 145 21).
TEUNIS, 30 oktober 1875 en overleden 13 november 1875 te Oosterbeek.
TEUNIS, 5 december 1876 (O 145 12).
WILLEM CHRISTIAAN, 30 november 1877.
Hendrik Willem van Veelen was landbouwer te Oosterbeek. Hij is overleden 17 februari 1881, 36 jaar oud. Gerritje Aalbers is hertrouwd 17 dec 1881 te Renkum met Jan Hendriks, landbouwer te Renkum. Zij is overleden 20 okt 1910  te Renkum.

BRAND JAN VAN VEELEN ( O 145 21), zoon van Hendrik Willem van Veelen en Gerritje Aalbers em geboren 16 nov 1874 te Oosterbeek. Hij trouwde 27 juli 1901 te Renkum met ARIEJAANTJE VAN GROL,  dochter van Hendrik Geurt van Grol, landbouwer te Oosterbeek, en Reintje van Heukelom en geboren 2 of 3 feb 1872 te Oosterbeek. Zij hadden drie kinderen:
GERRITJE 5 juli 1904 te Oosterbeek. Zij trouwde 12 dec 1925 te Renkum met GERRIT JAN PHILIP JANSEN, fabrieksarbeider te Renkum.
REINTJE 2 okt 1905 te  Oosterbeek. Zij is overleden 21 jan 1927 te Arnhem, 21 jaar oud.
HENDRIK WILLEM 26 sep 1907 te Oosterbeel. Hij trouwde maart 1935 te Rheden EVERDINA VAN DE WEERDHOF, dochter van Hendrik van de Weerdhof, bode te Velp, en Niesje van Herwaarden en geboren 22 maart 1911 te Velp (Rheden). Zij hadden drie kinderen.
Everdina van de Weerdhof is overleden 17 sep 1944 te Oosterbeek, 33 jaar oud. Hendrik Willem van Veelen  is opnieuw getrouwd met CHRISTINA VAN DE WEERDHOF, zuster van zijn eerste vrouw, en geboren 20 maart 1916.
Brand Jan van Veelen was vrachtrijder te Oosterbeek en is overleden 20 nov 1963 te Arnhem, 89 jaar oud. Ariejaantje van Grol is overleden 20 okt 1947 te Arnhem, 75 jaar oud.

TEUNIS VAN VEELEN (O 145 22), zoon van Hendrik Willem van Veelen en Gerritje Aalbers en geboren 5 dec 1876 te Oosterbeek. Hij trouwde 10 mei 1902 te Renkum met HERMINA VAN DEN BORN, dochter van Willem van den Born, kastelein of arbeider te Apeldoorn, en Gerritje Alink en geboren 20 mei 1879 te Apeldoorn. Zij hadden drie kinderen:
HENDRIK JAN 19 juli 1904 te Oosterbeek (O145 221). Hij trouwde met HELENA ILMER. Zij hadden twee dochters.
WILLEM GERRIT 24 maart 1910 te Oosterbeek (O145 222). Hij trouwde met HARMPJE VAN DER KRAATS. Zij hadden zeven kinderen.
ARIE 18 jan 1913 te Oosterbeek (O 145 223). Hij trouwde met BELIGJE DEN OUDSTEN. Zij hadden twee kinderen.
Teunis van Veelen was  landbouwer, molenaar en graanhandelaar te Oosterbeek. Hij is overleden in 1955 te Oosterbeek, 78 jaar oud. Hermina van den Born is overleden 3 okt 1929 te Oosterbeek, 50 jaar oud.

WILLEM CHRISTIAAN VAN VEELEN (O 145 23), zoon van Hendrik Willem van Veelen en Gerritje Aalbers en geboren 30 nov 1877 te Oosterbeek. Hij trouwde 20 juni 1907 te Renkum met GESINA GERRITSEN, dochter van Derk Willem Gerritsen, vrachtrijder te Oosterbeek, en Geertje Holst en geboren 6 nov 1879 te Oosterbeek. Zij hadden vier kinderen:
GERRITJE 19 maart 1908 te Oosterbeek .
GEERTJE 6 juli 1909 te Oosterbeek. Zij trouwde met WILLEM PIETER BRETHOUWER, banketbakker te Loenen.
HENDRIK  WILLEM 30 nov 1910 te Oosterbeek. Hij trouwde met PIETERDINA ALEIDA NIJMANDS. Zij hadden vier kinderen.
DIRKJE WILLEMIEN 25 aug 1916 te Oosterbeek. Zij trouwde met RUURD NANNE DE BOER.
Willem Christiaan van Veelen was landbouwer en kolenhandelaar te Oosterbeek. Hij is overleden 24 dec 1949 te Arnhem, 72 jaar oud.

DERK ANTONIE VAN VEELEN (O 145 3), zoon van Teunis van Veelen en Hendrica de Geest en geboren 17 juni 1854 te Arnhem. Hij trouwde 29 april 1880 te Wageningen met CHRISTINA GEERTRUIDA HOOIJER, dochter van Gerhard Theodorus Hooijer, grutter te Wageningen, en Geertruida Wouterina Recter, en geboren 17 juli 1859 te Wageningen. Zij kregen de volgende kinderen te Arnhem:
Een levenloze zoon 11 juli 1881.
GERHARDUS THEODORUS, 19 november 1882 en overleden 10 februari 1883 te Arnhem.
GEERTRUIDA HENDRIKA, 17 augustus 1884.
Derk Antonie van Veelen was bakker te Arnhem (in de Turfstraat). Hij is overleden 21 december 1938 te Oosterbeek, 84 jaar oud. Christina Geertruida Hooijer is overleden 31 december 1939 te Arnhem, 80 jaar oud.

WILLEM HENDRIKUS JOHANNES VAN VEELEN (O 145 4), zoon van Teunis van Veelen en Hendrica de Geest en geboren 4 januari 1857 te Arnhem. Hij trouwde 27 december 1882 te Oosterbeek met JACOBA WILHELMINA AALBERS, dochter van Brand Jan Aalbers, landbouwer en voerman te Oosterbeek, en Willempje van den Brink en geboren 14 november 1858 te Oosterbeek (een zuster van zijn schoonzuster). Zij hadden geen kinderen.
Willem Hendrikus van Veelen was winkelier te Oosterbeek. Hij woonde rond 1880 te ’s-Gravenhage en vertrekt 31 oktober 1881 naar Oosterbeek. Hij liet 16 november 1898 een testament maken voor Isaac Karseboom, notaris te Oosterbeek.
Willem Hendrikus van Veelen is overleden 31 jan 1915 te Oosterbeek, 58 jaar oud. Jacoba Wilhelmina Aalbers is overleden 19 reb 1915 te Arnhem, 56 jaar oud.

GERRIT VAN VEELEN (O 146), zoon van Hendrik van Veelen en Wilhelmina de Vries en geboren 7 november 1819 te Oosterbeek. Hij trouwde 2 november 1844 te Oosterbeek met HENDRICA VAN BEEM, dochter van Jan Elis van Beem, landbouwer op de Klingelbeek te Arnhem, en Albertje van Maanen en geboren 30 november 1821 te Arnhem. Zij kregen elf kinderen te Oosterbeek:
HENDRIK GERRIT, 26 juli 1845. Zie O 146 1.
JAN ELIS, 24 januari 1847 en overleden 14 april 1858 te Oosterbeek (O 146 2).
WILHELMINA BERENDINA, 15 december 1848. Zij trouwde 13 november 1875 te Oosterbeek met HERMEN VAN DEN BERG, koetsier te Laag Soeren. Zij is overleden 4 juli 1921 te Laag-Soeren (gem. Renkum), 72 jaar oud.
GERRIT, 16 maart 1850. Zie O 146 3.
HENDRICUS JOHANNIS, 13 december 1851 (O 146 4). Hij was arbeider te Oosterbeek in 1897 en is ongehuwd overleden 18  februari 1929 te Oosterbeek, 77 jaar oud.
AALBERT, 1 mei 1853. Zie O 146 5.
JOHANNA ELIZA, 1854 en waarschijnlijk jong overleden.
HENDRIKA STEFELINA, 11 juli 1855. Zij trouwde 25 juli 1891 te Renkum met ALBERT TEUNISSEN, landbouwer te Doorwerth. Zij is 12 nov 1935 overleden, 44 jaar oud.
WILLEM, 6 december 1856. Zie O 146 6.
JOHANNA ELIZA, 15 september 1858. Zij trouwde 31 oktober 1885 te Renkum met WILLEM KAMPS, zaakwaarnemer of landbouwer. Zij liet 12 december 1919 een testament opmaken voor J. Karseboom, notaris te Oosterbeek. Zij is overleden 17 februari 1929 te Oosterbeek, 43 jaar oud.
JENNEKE, 20 oktober 1862 en overleden 7 april 1863 te Oosterbeek.
Gerrit van Veelen was landbouwer te Oosterbeek. Hij is overleden 27 juli 1889 te Oosterbeek, 69 jaar oud. Hendrica van Beem is overleden 2 februari 1893 te Oosterbeek, 71 jaar oud.

HENDRIK GERRIT VAN VEELEN (O 146 1), zoon van Gerrit van Veelen en Hendrica van Beem en geboren 26 juli 1845 te Oosterbeek. Hij trouwde 10 mei 1871 te Arnhem met MARGARETHA BOUS, dochter van Johannes Bous, veldwachter te Andelst, en Everdina Elbers en geboren 27 februari 1835 te Andelst. Zij kregen twee dochters te Oosterbeek:
HENDRIKA BERENDINA, 24 februari 1872. Zij trouwde 10 augustus 1905 te Renkum met GIJS VAN DEN BORN, arbeider. Zij is overleden 27 juni 1948 te Arnhem, 76 jaar oud.
WILLEMINA GERDINA, 6 december 1874. Zij trouwde 17 november 1897 te Arnhem met GERRIT GEELS, ketelmaker of winkelier te Arnhem. Zij is overleden 27 september 1945 te Arnhem, 70 jaar oud.
Hendrik Gerrit van Veelen was arbeider te Oosterbeek of tuinknecht te Renkum. Hij is overleden 5 okt 1905, 60 jaar oud. Margaretha Bous is overleden 27 januari 1899 te Renkum, 63 jaar oud.

GERRIT VAN VEELEN (O 146 3), zoon van Gerrit van Veelen en Hendrica van Beem en geboren 16 maart 1850 te Oosterbeek. Hij trouwde 7 november 1885 te Renkum met HENDRIKA CRISTINA RIKSEN, dochter van Hendrik Riksen, arbeider, en Hendrika Hendriks en geboren 8 juli 1855 te Oosterbeek. Zij kregen vier kinderen te Oosterbeek, drie dochters en een zoon:
HENDRIKA GERDINA, 13 mei 1887. Zij trouwde 21 maart 1912 met PIETER VAN HALL, kruidenier.
GEERTRUIDA, 7 juni 1890. Zij trouwde met JAN KOESLAG.
GERRIT HENDRIK, 7 juni 1890 (O 146 31).
HENDRIKA, 2 januari 1892. Zij trouwde 28 oktober 1920 te Renkum met PIETER CORéE, boekhouder te Zwolle. Zij is overleden 9 feb 1986 te Zwolle, 94 jaar oud.
Gerrit van Veelen was koetsier te Oosterbeek. Hij is overleden 16 januari 1918 te Oosterbeek, 67 jaar oud. Hendrika Cristina Riksen is overleden 22 januari 1941 te Renkum, 85 jaar oud.

 

GERRIT HENDRIK VAN VEELEN (O 146 31), zoon van Gerrit van Veelen en Hendrika Christina Riksen en geboren 7 juni 1890 te Oosterbeek. Hij trouwde 4 april 1918 te Renkum met DEELTJE LOKMAN, dochter van Roelof Lokman, smid te Zwolle, en Klasina Vos en geboren 17 maart 1886 te Zwolle. Zij hadden vier zonen:
GERRIT HENDRIK, 7 feb 1919 te Oosterbeek. Hij trouwde met DIRKJE CORNELISSEN. Zij kregen vier kinderen.
ROELOF 1921. Hij trouwde met JEANETTE RUDOLPHINE ORTH. Zij kregen ook vier kinderen.
CHRISTIAAN 1926. Hij trouwde met JANK TUININGA. Zij kregen drie kinderen.
WILLEM 1928. Hij trouwde met JOHANNA SYBRANDI. Zij kregen drie kinderen.
Gerrit Hendrik van Veelen was timmerman (en koster) te Oosterbeek. Hij is overleden 27 maart 1984 te Oosterbeek, 93 jaar oud. Deeltje Lokman is  overleden 20 sep 1970 te Oosterbeek.

AALBERT VAN VEELEN (O 146 5), zoon van Gerrit van Veelen en Hendrica van Beem en geboren 1 mei 1853 te Oosterbeek. Hij trouwde 10 mei 1879 te Oosterbeek met JANNA FUKKINK, dochter van Gerrit Fukkink, timmerman te Arnhem en Gendringen, en Jenneken van Markensteijn en geboren 23 augustus 1854 te Gendringen. Zij kregen zes kinderen te Oosterbeek:
GERRIT, 28 maart 1880 (O 146 51).
JENNEKE, 18 juni 1882. Zij trouwde 25 juli 1907 te Renkum met EVERT VAN DEN BORN, timmerman. Zij is overleden 4 juli 1958 te Oosterbeek.
HENDRIK, 8 januari 1884 (O 146 52). Hij is ongehuwd overleden 1 december 1906, 22 jaar oud.
AALBERT, 27 maart 1886 en overleden 27 januari 1887 te Oosterbeek.
AALBERT, 20 april 1887 (O 146 53).
KRIJN, 28 april 1889 en overleden 16 december 1889 te Oosterbeek.
Aalbert van Veelen was arbeider te Oosterbeek. Hij is overleden in 1939, 85 jaar oud. Janna Fukkink is overleden 27 augustus 1916 te Oosterbeek, 62 jaar oud.

GERRIT VAN VEELEN (O 146 51), zoon van Aalbert van Veelen en Janna Fukkink en geboren 28 maart 1880 te Oosterbeek. Hij trouwde 10 aug 1905 te Renkum met ARENDJE AALBERS, dochter van Willem Aalbers, arbeider te Oosterbeek, en Willemina Hendrika Roelofsen en geboren 3 okt 1880 te Oosterbeek. Zij kregen vier kinderen:
AALBERT, 16 dec 1905. Hij trouwde met MARTHA BOORSMA. Zij kregen twee kinderen. WILLEM, 2 mei 1909 te Ede en overleden 27 sep 1909 te Ede.
WILLEM HENDRIK, 6 maart 1911. Hij trouwde met MARIJKE EKKERMAN. Zij kregen drie kinderen.
Arendje Aalbers is overleden 14 dec 1915 te Ede, 35 jaar oud. Gerrit van Veelen is opnieuw getrouwd 16 aug 1917 te Ede met ALETTA NEELTJE LINDEMAN, dochter van Tijmen Sijmen Lindeman en Neeltje van Leeuwen en geboren 30 sep 1867 te Amsterdam. Zij is overleden 22 juni 1932 te Arnhem, 64 jaar oud. Gerrit van Veelen is daarna hertrouwd me MARIA SOPHIA HUISMAN, geboren 30 jan 1895 en overleden 14 nov 1965, 70 jaar oud.
Gerrrit van Veelen was schoenmaker in Ede en is overleden 24 april 1946 te Ede, 66 jaar oud.

AALBERT VAN VEELEN, (O 146 53), zoon van Aalbert van Veelen en Janna Fukkink en geboren 20 april 1887 te Oosterbeek. Hij trouwde 23 nov 1911 te Renkum  met JACOMINA VAN BEEK, dochter van Jozian van Beek, gasfitter te Maassluis, en Florentina Sophia Verbeek en geboren 2 dec 1885 te Maassluis. Zij hadden geen kinderen.
Albert van Veelen was timmerman en is overleden 7 sep 1951 te Oosterbeek, 64 jaar oud. Jacomina van Beek is overleden in 1948.

WILLEM VAN VEELEN (O 146 6), zoon van Gerrit van Veelen en Hendrica van Beem en geboren 6 december 1856 te Oosterbeek. Hij trouwde 17 september 1881 te Oosterbeek met GERRITJE JANSEN VAN DEN BERG, dochter van Willem Jansen van den Berg, zonder beroep wegens blindheid, en Berendina Hendriks en geboren 16 november 1861 te Oosterbeek. Zij kregen negen kinderen te Oosterbeek:
GERRIT, 1 december 1881 (O 145 61).
BERENDINA WILHELMINA, 9 april 1883. Zij trouwde met GERRIT VAN BRAKEL, schoenmaker te Oosterbeek. Zij is overleden in 1956.
HENDRIKA, 21 november 1885. Zij trouwde met LEENDERT VAN  ‘t HOF, postbode.
WILLEM, 13 juli 1888 (O 145 62).
JOHANNES, 29 maart 1891 (O 145 63).
HENDRIK, 25 juni 1895 (O 145 64).
GERRITJE, 22 december 1897. Zij trouwde 8 nov 1923 te Renkum met HENDRIK AALBERS, timmerman.
ALBERTUS, 25 september 1901 ( O 146 65).
ADRIANA, 11 juni 1909. Zij trouwde met SANDER CORNELIS HAGENBEEK en is overleden 7 mei 1969 te Arnhem.
Willem van Veelen was arbeider te Oosterbeek en is overleden 21 augustus 1938 te Oosterbeek, 81 jaar oud. Gerritje Jansen van den Berg is overleden 9 juli 1948 te Oosterbeek, 86 jaar oud.

GERRIT VAN VEELEN (O 146 61), zoon van Willem van Veelen en Gerritje Jansen van den Berg en geboren 1 december 1881 te Oosterbeek. Hij trouwde met BERENDINA CORNELIA JANSEN, dochter van Arnoldus Jansen, arbeider, en Metje Reijnen en geboren 20 juli 1948 te Oosterbeek. Zij kregen drie dochters te Oosterbeek:
GERRITJE, 22 sep 1907. Zij is ongehuwd overleden 19 sep 1997 te Arnhem, 89 jaar oud.
META WILLEMINA 12 juni 1911. Zij trouwde met DERK GROENEVELD.
WILLEMINA B. 22 jan 1922. Zij trouwde met A. GRIFFIOEN.
Gerrit van Veelen was timmerman te Oosterbeek. Lid van de gemeenteraad van Renkum 1927-1931. Hij is overleden 4 sep 1968 te Arnhem, 86 jaar oud. Berendina Cornelia Jansen is overleden 20 juli 1948 te Oosterbeek, 68 jaar oud.

WILLEM VAN VEELEN (O 146 62), zoon van Willem van Veelen en Gerritje Jansen van den Berg en geboren 13 juli 1888 te Oosterbeek. Hij trouwde 8 aug 1918 te Renkum met CORNELIA DE WINKEL, dochter van Lambertus Albert de Winkel, arbeider te Oosterbeek, en Wilhelmina Schuilenburg en geboren Zij hadden geen kinderen.
Willem van Veelen was smid of hovenier te Oosterbeek en is overleden 31 jan 1956 te Oosterbeek, 67 jaar oud. Cornelia de Winkel is overleden 12 nov 1972 te Oosterbeek, 82 jaar oud.

JOHANNES VAN VEELEN (O 146 63), zoon van van Willem van Veelen en Gerritje Jansen van den Berg en geboren 29 maart 1891 te Oosterbeek. Hij trouwde 26 feb  1920 te Renkum met JOHANNA VAN DEN BERG, dochter van Dirk van den Berg, timmerman te Oosterbeek, en Adriana van IJzendoorn en geboren 16 feb 1892 te Oosterbeek. Zij hadden twee zoons:
WILLEM 8 dec 1920 te Oosterbeek. Hij trouwde met MARTJE TEXER. Zij kregen drie zoons.
JOHANNES 25 mei 1927 te Oosterbeek. Hij trouwde met ZWAANTJE DE BOER. Zij kregen twee dochters.
Johannes van Veelen was timmerman te Oosterbeek en is overleden 2 april 1954 te Oosterbeek, 63 jaar oud. Johanna van den Berg is overleden 9 jan 1967 te Oosterbeek, 74 jaar oud.

HENDRIK VAN VEELEN (O 146 64), zoon van Willem van Veelen en Gerritje Jansen van den Berg en geboren 25 juni 1895 te Oosterbeek. Hij trouwde 1 nov 1923 te Renkum met ARIA BRUSSAARD, dochter van Willem Brussaard, polderopzichter, en Angenietha Mourits en geboren 29 feb 1898 te Oud-Beijerland. Zij kregen zes kinderen:
WILLEM 11 dec 1925 en overleden 9 okt 1985, 59 jaar oud.
HENDRIK 16 jan 1927. Hij trouwde met FRANCINA VAN DER WOERD. Zij kregen drie kinderen.
GERRITJE. Zij trouwde met G.J. MULDER.
ANGENIETHA. Zij trouwde met E. EVERS.
ARIE 12 feb 1934. Hij trouwde met TINY NICOLA. Zij kregen drie kinderen.
BERENDINA WILHELMINA. Zij trouwde met H. KOLKMAN.
Hendrik van Veelen was tuinman te Oosterbeek. Hij is overleden 22 maart 1971 te Apeldoorn, 75 jaar oud, en begraven te Oosterbeek. Aria Brussaard is overleden 18 maart 1976 te Oosterbeek, 78 jaar oud.

ALBERTUS VAN VEELEN (O 146 65), zoon van Willem van Veelen en Gerritje Jansen van den Berg en geboren 25 sep 1901 te Oosterbeek. Hij trouwde 15 maart 1923 te Renkum met JOHANNA GEERTRUIDA RIETMAN, dochter van Jan Willem Rietman en Elisabeth Aletta van de Kamp en geboren 31 dec 1900 te Oosterbeek. Zij kregen de volgende kinderen:
een ongenoemd kind overleden 12 aug 1925 te Oosterbeek.
ALBERTHA JOHANNA GEERTRUIDA 7 maart 1928 te Oosterbeek. Zij trouwde met W.A. VAN DEN BERG.
TON.
Johanna Geertruida Rietman is overleden 17 juli 1961 te Oosterbeek, , 60 jaar oud.
Albertus van Veelen is opnieuw getrouwd met MARIA JOHANNA VAN REE geboren 5 jan 1918. Zij is overleden 25 aug 1982 te Oosterbeek, 64 jaar oud. Albertus van Veelen was kantoorbediende (1923) en is overleden 1 maart 1991 te Oosterbeek, 89 jaar oud.