Pernis

De eerste uit de familie die zich in Pernis vestigde was JAN VAN VEELEN, zoon van Steven van Veelen en Meynsje Posthoorn, gedoopt op 10 april 1777 te Rotterdam. Hij trouwde te Poortugaal met ANNETJE SLOOF, dochter van Willem Sloof en Maartje Moerkerken en gedoopt 8 maart 1772 te Poortugaal. Zij is gestorven te Pernis op 26 januari 1842.
Jan van Veelen leeft nog op 15 mei 1832 bij het huwelijk van zijn zoon Maarten. Hij is overleden vóór de datum van het tweede huwelijk van zijn zoon Willem, 24 juni 1833. In de tijd tussen deze twee data is hij
op zee overleden. Wellicht omstreeks 15 februari 1833, toen er een hevige noordwesterstorm woedde in Nederland en op de Noordzee.
Zij lieten acht zonen en een dochter dopen te Pernis, van welke kinderen er vijf erg jong overleden zijn.
Eén zoon is op 25-jarige leeftijd ongehuwd overleden. Drie zonen, Jan, Willem en Maarten trouwden.
Van hen stammen af de drie verschillende takken van de familie Van Veelen te Pernis:

P 1 Jan met zonen Jan P 11 en  Arie P 12,
P 2 Willem met zonen Martinus P 21, Jan P 22 en Gerrit Jan P 23,
P 3 Maarten met zonen Jan P 31, Lourens P32 en Maarten P 33.

Zie ook de stamboom onderaan deze pagina.

De kinderen van Jan van Veelen en Annetje Sloof werden alle gedoopt te Pernis:
JAN geboren 28 juli, gedoopt 9 augustus 1801. Zie hierna P 1.
WILLEM, geboren 25 november, gedoopt 12 december 1802. Zie hierna P 2.
MENSJE CORNELIA, geboren 4 februari, gedoopt 12 februari 1804. Zij is begraven 18 juni 1804 te Pernis.
CORNELIS, geboren 19 oktober, gedoopt 27 oktober 1805. Hij werd begraven 27 juli 1810 te Pernis.
MAARTEN, geboren 25 oktober, gedoopt 9 november 1806. Zie hierna P 3.
STEVEN, geboren 6 januari, gedoopt 31 januari 1808. Hij werd begraven 13 juli 1808 te Pernis.
HENDRIK, geboren 15 september, gedoopt 1 oktober 1809. Hij werd begraven 24 januari 1810 te Pernis.
HENDRIK, geboren 15 april, gedoopt 21 april 1811. Hij werd begraven 7 augustus 1811 te Pernis.
CORNELIS, geboren 30 mei 1812. Hij is op 23 augustus 1837 op zee overleden, als opvarende van een bezaans-vischschip van de gemeente Pernis, 25 jaar oud en ongehuwd. P4.

Jan van Veelen was visser van beroep. In 1821 was hij schipper. Hij staat als ‘stuurman’ ( schipper) te boek in de staat van goederen van de overleden Hendrik Smits, broodbakker te Pernis, opgemaakt op verzoek van zijn weduwe Adriaantje ’t Hart, in november 1821. Geboekt staan o.a. vorderingen vooral op bemanningen van schepen. Zo is er een vordering op “den Stuurman Jan van Velen, zeventien Guldens, dertig cents” (prot. not. J.L. van Rijsoort 1821, N.A. Rotterdam nr. 675 bl 480).
Van deze Jan van Veelen is weinig meer te vermelden. In de kohieren van de hoofdelijke omslag van de gemeente Pernis over de jaren 1817 tot en met 1846 komt hij slechts in twee jaren voor. In 1819 betaalde hij ƒ 0,20 en een jaar later ƒ 1,50. In beide gevallen behoorde hij bij de klasse die het laagste bedrag betaalde.

P 1 JAN VAN VEELEN, zoon van Jan van Veelen en Annetje Sloof en geboren te Pernis op 28 juli 1801.
Hij trouwde met INGETJE WESTERVELD, dochter van Arend Barendsz. Westerveld en Lena Jakobsdr. de Kuyper. Zij werd geboren te Zuidland op 30 december 1808 en werd daar op 1 januari 1809 gedoopt.
Zij kregen zes kinderen van wie er twee jong overleden:
JAN, geboren 5 augustus 1832 te Pernis. Zie P 11.
LENA, geboren 7 juli 1835 te Pernis. Zij trouwde op 8 april 1854 te Pernis met WILLEM KRUITHOF, arbeider te Pernis. Zij hertrouwde op 1 februari 1878 te Pernis met HENDRIK PORS, weduwnaar van Maria Adriana Streefkerk en arbeider te Pernis.
ANNETJE, geboren 4 december 1837 te Pernis. Zij trouwde op 24 mei 1858 te Pernis met ARIE WESTERVELD, visser te Pernis. En hertrouwde op 24 december 1874 te Charlois met ARIE FAAS, weduwnaar van Annigje van Hilten en arbeider te Charlois. Zij is op 7 oktober 1905 te Rotterdam-Charlois overleden,
67 jaar oud.
ARIE, geboren 22 oktober 1840 te Pernis. Zie P 12.
KORNELIA, geboren 24 augustus 1843 te Pernis en overleden op 10 september 1843 te Pernis. 
KORNELIS, geboren 1 maart 1845 te Pernis en overleden op 3 november 1848 te Pernis.
Jan van Veelen was visser te Pernis. Hij komt voor op de uitkeringslijsten van het Fonds voor Weduwen en Weezen of oude en gebrekkige Zeelieden te Pernis van 1872 tot 1891, onder het hoofdje ‘oude en gebrekkige visschers’. De uitkering die hij kreeg was aanvankelijk ƒ 1,00 per week, later ƒ 1,50 (van 1874 tot 1886). In 1886 werd de uitkering fors verminderd. In de wintermaanden werd ƒ 0,75 uitgekeerd, in de zomermaanden ƒ 0,50 per week.
Hij vierde met zijn vrouw Ingetje Westerveld op 22 april 1882 het 50-jarig huwelijksfeest. Hij overleed op 4 mei 1891 te Pernis, 89 jaar oud. Zijn vrouw was al eerder gestorven, op 12 april 1887 te Pernis, 78 jaar oud.

P 11 JAN VAN VEELEN, zoon van Jan van Veelen en Ingetje Westerveld en geboren op 5 augustus 1832 te Pernis, trouwde 21 juli 1858 te Pernis met NEELTJE VAN DER STEEN, dochter van Gerrit van der Steen, visser te Pernis, en Neeltje Kok, en geboren op 10 september 1829 te Pernis. Zij hadden samen geen kinderen.
Wel behoorde bij hun gezin een voordochter van Neeltje van der Steen, geboren 1 september 1852 te Pernis en Pietertje van der Steen genoemd. Zij trouwde 4 oktober 1871 te Pernis met Barend Westerveld, visser te Pernis, en is 4 juli 1926 te Rotterdam overleden, 73 jaar oud. Zowel bij haar huwelijk als bij haar overlijden heet zij in de akten van de Burgerlijke Stand nog steeds Pietertje van der Steen. Zij is dus nooit “geëcht”.
Jan van Veelen was visser of matroos. Als in 1868 in Pernis het ‘Vissersfonds’ opgericht wordt, meldt hij zich ook als lid. Hij blijkt in 1868 en 1869 matroos op de stoomboot Feyenoord te zijn. Op 22 november 1869 voer hij op een Hoeker uit Vlaardingen. In 1870 voer hij op de Pernisser visserssloep ‘Johannes Willem’, maakte enkele reizen mee en “vertrok in de teelt” eind 1870. Halverwege de reis is hij kennelijk op de een of andere manier op een ander schip overgestapt. Hij schijnt in 1870 en 1871 samen met M. Verschoor en Arie Kok een schokker te runnen. Later komt hij voor als opvarende van verschillende visserssloepen uit Pernis. Vanaf mei 1882 staat zijn naam op de uitkeringslijsten van het vissersfonds met een uitkering van ƒ 0,75 per week. Vanaf oktober 1888 werd deze uitkering in de wintermaanden verhoogd tot ƒ 1,12 per week.
Hij is overleden op 12 november 1920 te Rotterdam in een huis aan de Katendrechtse Lagedijk, nr. 311A.
Hij was toen 88 jaar oud. Zijn vrouw Neeltje van der Steen is overleden 19 april 1913 in een huis aan de Gouwstraat (nr. 24) te Rotterdam-Charlois, 83 jaar oud.

P 12 ARIE VAN VEELEN, zoon van Jan van Veelen en Ingetje Westerveld, werd geboren te Pernis op
22 oktober 1840. Hij trouwde met MARIA BASTEMEIJER (of Basmeijer), dochter van Frederik Bastemeijer, arbeider te Pernis, en Catharina Groenendijk en geboren te Pernis op 14 december 1840. Zij hadden tien kinderen van wie er twee jong overleden zijn:
INGETJE, geboren 29 juli 1866 te Pernis. Zij trouwde met JAN VERHEIJ, arbeider en later koopman te Hoogvliet. Zij zijn geëmigreerd naar Grand Rapids USA.
FREDERIK JAN, geboren 2 april 1868 te Pernis. P 121. Hij trouwde met DIRKJE KRUITHOF, dochter van Marinus Kruithof, arbeider te Pernis, en Kornelia de Waard en geboren 3 september 1875 te Pernis.
Zij hadden zeven kinderen:
CATHARINA  geboren 26 december 1869 te Pernis. Zij trouwde met HUIBRECHT BARENDREGT, postbode te Rotterdam. Zij is overleden op 14 juli 1953 te Rotterdam, 83 jaar oud.
JAN, geboren 22 maart 1871 te Pernis. P 122. Hij trouwde met BURGJE VERSTEEG, dochter van Jacob Versteeg, visser te Pernis, en Maria Weltevreen en geboren 4 april 1873 te Pernis. Zij hadden vier zonen
(van wie er één jong is overleden) en zeven dochters. Kinderen uit dit gezin zijn verhuisd naar Zuid-Afrika.
PIETER, geboren 15 maart 1873 te Pernis. P 123. Hij trouwde met NEELTJE HOEGEE, dochter van Reinier Hoegee, arbeider te Poortugaal, en Neeltje Koster en geboren 13 december 1879 te Poortugaal. Zij hadden achttien kinderen, acht dochters en tien zonen van wie er twee jong overleden zijn.
WILLEM, geboren 9 juli 1875 te Pernis en overleden 30 juli 1876 te Pernis.
WILLEM, geboren 15 mei 1877 te Pernis en overleden  9 september 1878 te Pernis.
TRIJNTJE, geboren 6 februari 1879 te Pernis. Ziji trouwde met DIRK DESJARDIJN, visser te Pernis. Zij is overleden 30 september 1936 te Pernis, 57 jaar oud.
WILLEM, geboren 8 oktober 1880 te Pernis. Hij was los werkman te Vlaardingen en ongehuwd, toen hij op 15 februari 1918 te Vlaardingen overleed. P 124. Hij werd in 1899 ingeschreven voor de Nationale Militie.
Hij deed zelf aangifte (lotingsnummer 11), werd ingelijfd op 13 maart 1900 bij het 4e Regiment Vesting,
1e compagnie. Zijn signalement was: lengte 1 meter 695 mm; aangezicht ovaal; voorhoofd gewoon; ogen bruin; neus groot; mond gewoon; kin spits; haar en wenkbrauwen donkerblond; merkbare tekenen geen.
LENA, geboren 27 maart 1882 (zie de geboorteakte) te Pernis. Zij trouwde met WILLEM ARIE RIEGMAN, arbeider te Rotterdam en Pernis. Zij is op 3 november 1958 te Pernis overleden, 76 jaar oud.

Arie van Veelen was landarbeider te Pernis. Hij woonde op ‘het Fort’ of  ‘het oude Fort’ te Pernis.
Maria Bastemeijer is overleden aan galstenen op 30 augustus 1899 te Pernis, 58 jaar oud. Arie van Veelen is 89 jaar oud geworden en overleden op 2 maart 1930 te Pernis. Zeker tot zijn tachtigste jaar werkte hij nog elke dag in het land.

P 2 WILLEM VAN VEELEN, zoon van Jan van Veelen en Annetje Sloof, geboren te Pernis op
25 november 1892, is tweemaal getrouwd en had in totaal acht kinderen van wie er minstens drie jong overleden zijn. Hij sloot zijn eerste huwelijk met LIJNTJE VERSCHOOR, dochter van Martinus Verschoor, visser te Pernis, en Adriaantje van Pelt. Zij werd op 15 maart 1801 geboren te Pernis. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
ANNETJE, geboren 18 maart 1825 te Pernis en overleden 17 juni 1833 te Pernis, acht jaar oud.
ADRIAANTJE, geboren 12 juni 1826 te Pernis en overleden 28 juni 1826 te Pernis.
CORNELIA, geboren 12 juni 1826 te Pernis (Adriaantje en Cornelia waren inderdaad tweelingen) en overleden 27 juni 1826 te Pernis.
MARTINUS, geboren 27 november 1827 te Pernis. Zie P 21.
Lijntje Verschoor is op 16 september 1829  te Pernis overleden, 28 jaar oud. Zij liet twee kinderen na, Annetje vier jaar oud en Martinus nog geen twee jaar.

Willem van Veelen is hertrouwd met LENA WESTERVELD, dochter van Gerrit Jan Westerveld en Adriaantje Nederveld. Zij werd gedoopt te Spijkenisse op 28 juli 1799.
Ook uit dit tweede huwelijk werden vier kinderen geboren:
ADRIAANTJE, geboren 21 oktober 1833 te Pernis.
JAN, geboren 23 december 1835 te Pernis. Zie P22.
GERRIT JAN, geboren 26 juni 1838 te Pernis. Zie  P 23.
ANNETJE, geboren 7 juli 1841 te Pernis. Zij trouwde op 21 april 1865 met  MARINUS ’T HART, visser te Pernis. Zij hertrouwde op 12 november 1869 met LEENDERT KOSTER, koopman te Pernis. Zij is overleden op15 december 1923 te Pernis, 82 jaar oud.
Aan de heer Willem van Veelen, visser te Pernis, werd op 30 april 1829 door Hendrik Verschoor, winkelbediende, wonende te Nijmegen, volmacht verleend om met zijn moeder en zusters het huis van wijlen zijn vader Martinus Verschoor te verkopen. Het pand was een “Huis, Schuurtje en Erve, staande en gelegen te Pernis aan den Rietdijk, getekend no 85, belend ten Oosten den dijk, ten Westen Jan Bennik, ten Zuiden Willem ’t Hart en ten Noorden Pieter de Winter”.
Dit huis werd op 27 april 1829 verkocht door Adriaantje van Pelt, weduwe van Martinus Verschoor te Pernis; Willem Versteeg, visser te Pernis, gehuwd met Maria Verschoor; en Willem van Veelen, visser te Pernis, gehuwd met Lijntje Verschoor en gemachtigd door Hendrik Verschoor. winkelbediende te Nijmegen. De koper was Cornelis van der Steen, visser te Pernis. De koopsom was ƒ 2.250,- en werd in “contante specie” voldaan. De getuigen waren P.E. Hans en Elias Speelman; de notaris J.L. van Rijsoort (NNA Rotterdam nr. 678, bl 861-864).
Willem van Veelen is overleden op 27 april 1865 te Pernis, 62 jaar oud. Zijn tweede vrouw, Lena Westerveld, heeft hem lang overleefd. Zij is op 9 februari 1895 te Pernis overleden, 95 jaar oud.

P 21 MARTINUS VAN VEELEN, zoon van Willem van Veelen en Lijntje Verschoor en geboren
27 november 1827 te Pernis. Hij is tweemaal getrouwd. De eerste keer met KRIJNA HENDRIKA KOK, dochter van Cornelis Kok, schoenmaker te Pernis, en  Hilletje van Kralingen en geboren 18 september 1825 te Pernis. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie er drie jong overleden zijn:
WILLEM, geboren 25 juni 1853 te Pernis en overleden 15 november 1853 te Pernis.
WILLEM, geboren 2 februari 1855 te Pernis. Zie P 211.
MARTINUS, geboren 1 december 1857 te Pernis en overleden 31 mei 1858 te Pernis.
KRIJN, geboren 9 oktober 1859 te Pernis en overleden 30 januari 1862 te Pernis.
Op 12 oktober 1859, drie dagen na de geboorte van haar zoon Krijn, is Krijna Hendrika Kok overleden te Pernis, 34 jaar oud. Niet lang daarna is Martinus van Veelen hertrouwd. Het huwelijk werd gesloten te Spijkenisse. Zijn tweede vrouw heette JOHANNA VAN BOKKUM, dochter van Izak van Bokkum, kleermaker te Spijkenisse, en Cornelia Timmermans en geboren op 17 februari 1837 te Spijkenisse. Uit het tweede huwelijk werden dertien kinderen geboren. Vier daarvan zijn jong overleden:
LIJNTJE, geboren 29 juli 1861 te Pernis. Zij trouwde met Hendrik van der Meulen, onderwijzer te Pernis en Maassluis, en is op 16 november 1947 te Maassluis overleden, 86 jaar oud.
IZAAK, geboren 2 juni 1863 te Pernis. Zie P 212.
JOHANNES THEODORUS, geboren 3 oktober 1864 te Pernis en overleden 26 februari 1866 te Pernis.
JOHANNES THEODORUS,  geboren 10 juni 1866 te Pernis. Zie P 213.
JAN, geboren 30 december 1867 te Pernis. P 214. Hij is nooit getrouwd. Zijn beroep was metselaar.
Hij vertrok van Maassluis naar Transvaal op 10 oktober 1903. Komt terug van Adelaide in de Kaapkolonie naar Maasluis op 22 september 1905 en vertrekt definitief naar Zuid-Afrika 13 september 1917. Hij is daar waarschijnlijk overleden tussen 1940 en 1945.
CORNELIS, geboren 13 april 1869 te Pernis en overleden 19 april 1869 te Pernis.
CORNELIS, geboren 20 juli 1870 te Pernis. P 215. Hij trouwde met JOZINA MARIA LEENHOUTS, dochter van Willem Izak Leenhouts, horlogemaker te Schoondijke (Zeeland), en Maria Boutens en geboren
10 december 1870 te Schoondijke. Zij hadden vijf zonen.
MARTINUS, geboren 10 mei 1872 te Pernis. P 216.
Hij trouwde met ARINA ADRIANA DE WIT, dochter van Joost de Wit, scheepmaker te Sliedrecht, en Teuntje den Hartog en geboren 3 maart 1872 te Sliedrecht. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, een zoon en een dochter. Arina Adriana de Wit is overleden 28 mei 1907 te IJmuiden. Martinus van Veelen is hertrouwd met GRIETJE SCHERMER, dochter van Klaas Schermer, molenaar te Wormer, en Jacoba Andrea en geboren 24 maart 1872. Uit dit tweede huwelijke werden een dochter en drie zonen geboren.
EVERT, geboren 17 augustus 1873 te Pernis. P 217. Hij trouwde met CORNELIA KLAZINA DE VORMER, dochter van Willem de Vormer, arbeider te H.I. Ambacht, en Neeltje Visser en geboren 29 mei 1874 te H.I. Ambacht. Zij kregen twee dochters en een zoon. Twee van deze kinderen zijn geëmigreerd naar de USA.
CORNELIA, geboren 12 mei 1875 te Pernis en overleden 31 mei 1879 te Pernis.
JOHANNA, geboren 29 oktober 1876 te Pernis. Zij trouwde met JOB HOLLAAR, kuiper te Maassluis, en overleed 24 september 1954 te Maassluis, 77 jaar oud.
KRIJN HENDRIK  geboren 26 juli 1878 te Pernis en overleden 5 januari 1879 te Pernis.
CORNELIA, geboren 1 april 1881 te Pernis. Zij trouwde met MAARTEN STRIJBOS, gemeenteambtenaar en organist te Maassluis, en is overleden 6 februari 1940 te Maassluis, 58 jaar oud.

Martinus van Veelen (P 21) was visser in zijn jonge jaren. Nog in 1853 werd hij zo genoemd in de akten van de burgerlijke stand. Later is hij een eigen zaak begonnen. Hij is - zeker vanaf 1855 - koopman in manufacturen en winkelier te Pernis. Ook nog na 1900 wordt als zijn beroep koopman vermeld. Zijn zoon Izaäk werkte bij hem in de zaak tot 1893. Twee andere zonen zijn kleermaker geworden. Ze hebben wellicht dat vak geleerd bij de vader van Johanna van Bokkum. Martinus van Veelen zal trouwens ook wel de nodige contacten met kleermakers gehad hebben bij de verkoop van zijn goederen. Hij bezat een eigen huis in Pernis aan de Pastoriedijk. Hij kocht dat huis in 1875 en het werd verkocht in 1894. De oppervlakte van de grond was 144 centiare. Hij was de enige van zijn familie in Pernis die in de tijd van het censuskiesrecht zoveel directe belasting betaalde dat hij het recht had de leden van de gemeenteraad te kiezen. Voor het kiezen van de leden van de Provinciale Staten en de Tweede Kamer betaalde hij te weinig.
Er is een kohier van de hoofdelijke omslag te Pernis over de jaren 1872 - 1907 bewaard gebleven. De aanslag werd opgelegd naar de hoogte van het inkomen. Martinus van Veelen betaalde in 1877-1883 elk jaar eenzelfde bedrag: twee gulden. De topjaren wat betreft inkomen zijn de jaren 1884-1887 geweest met een bedrag in de hoofdelijke omslag van vijf en zes gulden. Daarna werd het bedrag elk jaar minder tot drie gulden in 1892.
Hij was de eerste van zijn familie die zich bij de Afgescheidenen in Pernis aansloot. Hij kwam als belijdend lid over uit de Hervormde Kerk tussen 1850 en 1855. Op 2 januari 1857 werd hij tot kerkmeester gekozen. Van 1858 tot 1861 was hij diaken. In januari 1863 werd hij weer tot diaken gekozen en in december 1863 tot ouderling. Hij blijft ouderling tot 1874. Ook van 1878 tot 1881 is hij ouderling. Toch is hij niet de enige van de familie geweest die overgegaan is van de Hervormde Kerk naar de Afgescheidenen. Op 7 juni 1855 werd Lena Westerveld lid, de tweede vrouw van Willem van Veelen (P 2), samen met Hilletje van Kralingen, de schoonmoeder van Martinus van Veelen. Zijn vader en halfbroers hebben zich nooit aangesloten. Wel Reina Voorbergen, de weduwe van zijn halfbroer Jan, op 1 augustus 1875, kort na het overlijden van haar man, en ook Annetje van Veelen, gehuwd met Leendert Koster werd lid in december 1879. Ook een neef, Lourens van Veelen (P 32), een zoon van Maarten van Veelen en Elizabeth Ketting sloot zich in 1861 bij de Afgescheidenen aan. Hij had al belijdenis gedaan in de Nederlands Hervormde Kerk. De rest van de familie bleef Hervormd. Al kan de band met deze kerk in de 19e eeuw niet al te stevig geweest zijn. In een lidmatenlijst van het jaar 1844 komt geen enkele Van Veelen voor!
Martinus van Veelen is in 1893 verhuisd naar Maasluis (op 26 april werd hij daar in het bevolkingsregister ingeschreven). Hij woonde in Maassluis in de Lijnstraat, daarna aan de Zuiddijk en op de Markt en ten slotte en de langste tijd aan de Noordvliet. Het vertrek naar Maassluis zal een gevolg zijn van het faillissement van Martinus van Veelen te Pernis, dat door de Kantonrechter te Dordrecht uitgesproken werd op 23 november 1892.
Martinus vanVeelen is overleden te Maassluis op 5 februari 1907, 79 jaar oud. Johanna van Bokkum overleed eveneens te Maassluis en wel op 20 maart 1919, 82 jaar oud.

P 211 WILLEM VAN VEELEN, zoon van Martinus van Veelen en Krijna Hendrika Kok. geboren te Pernis op
2 februari 1855. Hij trouwde met PIETERTJE MARIA ’T HART,  dochter van Arie ’t Hart, visser te Pernis, en Gerritje Verschoor en geboren op 6 januari 1857 te Pernis. Uit hun huwelijk werden negen kinderen geboren, van wie er drie jong overleden zijn:
een levenloze zoon geboren 7 januari 1881 te Pernis.
MARTINUS, geboren 7 december 1881 te Pernis. P 211 1. Hij trouwde met ANNA GEERTRUIDA SCHOUTEN, dochter van Jan Schouten, fabrieksarbeider te Rotterdam, en Neeltje van den Akker en geboren 23 augustus 1886 te Kralingen. Zij hadden zes kinderen, drie zonen en drie dochters.
ARIE, geboren 2 april 1884 te Pernis. P 211 2. Hij trouwde met MAAIKE DE WINTER, dochter van Pieter de Winter, metselaar te Pernis, en Engelina Spruyt en geboren 23 mei 1884 te Pernis. Zij hadden twee dochters en twee zonen.
KRIJNA HENDRIKA, geboren 18 mei 1885 te Pernis. Zij trouwde met ADRIANUS VAN DER ENT, tuinder te Berkel en groentehandelaar te Rotterdam, en overleed 11 augustus 1936 te Rotterdam, 51 jaar oud.
GERRITJE, geboren 6 augustus 1886 te Pernis. Zij trouwde met HUIBRECHT ’T HART, vishandelaar te Pernis. Zij is 24 maart 1942 te Pernis overleden, 55 jaar oud.
JOHANNA, geboren 11 november 1888 te Pernis. Zij trouwde met MARINUS JOHANNES AUGUSTIJN, kruidenier, later vertegenwoordiger te Rotterdam, en overleed op 26 januari 1926 te Rotterdam, 37 jaar oud.
MARIA, geboren september 1891 te Pernis en overleden 30 oktober 1892 te Pernis.
PIETER, geboren 19 november 1893 te Pernis en overleden 14 mei 1894 te Pernis.
PIETER, geboren 3 september 1895 te Pernis. P 211 3. Hij trouwde met NEELTJE VAN DER STOEP, dochter van Arie van der Stoep, landbouwer (en koster) te Rhoon, en Bastiaantje de Munter en geboren 25 mei 1896 te Rhoon. Zij hadden zes kinderen, drie zonen en drie dochters.

P 212 IZAAK VAN VEELEN, zoon van Martinus van Veelen en Johanna van Bokkum en geboren 2 juni 1863 te Pernis. Hij is driemaal getrouwd geweest.
Zijn eerste huwelijk sloot hij met JANNA MEYBOOM, dochter van Arie Jan Meyboom, visser te Pernis, en Cornelia Verschoor en geboren op 1 april 1862 te Pernis. Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren:
ARIE JAN, geboren 23 november 1886 te Pernis P 212 1. Hij is op 14-jarige leeftijd overleden te Schiedam op 22 april 1901.
MARTINUS, geboren 16 mei 1888 te Pernis. P 212 2. Hij trouwde met PIETJE HORDIJK, dochter van Leendert Hordijk, los werkman te Pernis, en Magdaleentje Bijl en geboren 17 oktober 1892 te Pernis. Zij kregen elf kinderen, vijf zonen en zes dochters, van wie er een jong overleden is. Janna Meyboom is op 15 september 1888 overleden te Pernis, 26 jaar oud.

Izaak van Veelen is hertrouwd met JANNETJE VAN DER BIJL, dochter van Jan van der Bijl, arbeider te Rhoon, en Jannetje van der Linden (in de akten van de burgerlijke stand ook wel ‘onder de Linden’ genoemd) en geboren op 8 januari 1868 te Rhoon. Uit dit tweede huwelijk zijn vijf kinderen geboren:
JAN, geboren 27 februari 1890 te Pernis en overleden 4 augustus 1897 te Schiedam.
JOHANNA, geboren 1 april 1891 te Pernis en overleden 22 oktober 1892 te Pernis.
LEENDERT, geboren 3 augustus 1892 te Pernis. Hij trouwde met LEONIE BIJL, dochter van Leon Bijl, grossier in porselein te Rotterdam, en Carolina Helena Maria Toxani en geboren 1 april 1894 te Rotterdam.
Zij hadden vier dochters en twee zonen, alle geboren te Schiedam.
JOHANNA, geboren 6 december 1893 te Pernis. Zij trouwde met JOHANNES HENDRIKUS VAN OORDT, magazijnbediende te Schiedam.
JANSJE PLONIA, geboren 8 mei 1895 te Schiedam. Zij trouwde met PIETER VINK, boekdrukker te Schiedam.
Jannetje van der Bijl is overleden op 16 januari 1898 te Schiedam, net 30 jaar oud.

Izaak van Veelen is opnieuw getrouwd met ADRIANA DE BRUIJN, dochter van Matthijs de Bruijn, arbeider te Dubbeldam, en Teuntje de Wit en geboren 16 augustus 1866 te Dubbeldam. Uit dit derde huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Izaak van Veelen was koopman te Pernis. Hij werd in 1883 ingeschreven voor de Nationale Militie. Hij deed zelf aangifte en kreeg lotingsnummer 16. Zijn signalement was: lengte 1 meter 655 mm; aangezicht ovaal; voorhoofd hoog; ogen blaauw; neus gewoon; mond groot; kin rond; haar en wenkbrauwen bruin; merkbare teekenen geen. Hij kreeg vrijstelling wegens broederdienst.
Hij werkte in Pernis samen met zijn vader. Financiëel was dat geen succes. Hij verhuisde in 1894 naar Schiedam en was daar fabrieksarbeider. Hij verdronk in de Maas bij Pernis op 7 augustus 1905 en werd begraven te Vlaardingen op 11 augustus 1905. Hij is 42 jaar oud geworden. Adriana de Bruijn is omstreeks 1941 te Schiedam overleden.

P 213 JOHANNES THEODORUS VAN VEELEN, zoon van Martinus van Veelen en Johanna van Bokkum en geboren 10 juni 1866 te Pernis. Hij trouwde met NEELTJE MEYBOOM, dochter van Arie Jan Meyboom, visser te Pernis, en Cornelia Verschoor en geboren 16 juni 1864 te Pernis. Zij kregen twee zonen en drie dochters:
een levenloze dochter geboren 1 december 1895 te Pernis.
ARIE JAN, geboren 4 mei 1897 te Pernis. P 213 1. Hij trouwde met PIETJE VAN DEN BERG, dochter van Cornelis van den Berg, landbouwer te Poortugaal, en Ingetje van Dijk en geboren 2 oktober 1899 te Poortugaal. Zij hadden een dochter en drie zonen.
MARTINUS, geboren 4 maart 1901 te Pernis. P 213 2. Hij trouwde met NEELTJE BORN, dochter van Johannes Born, visser te Pernis, en Jacomijntje Ketting en geboren 16 maart 1903 te Pernis. Zij kregen vier zonen en een dochter, van welke kinderen er een op jonge leeftijd overleden is.
CORNELIA JOHANNA, geboren 12 februari 1903 te Pernis. Zij is niet getrouwd.
JOHANNA, geboren 19 maart 1906 te Pernis. Zij is niet getrouwd.

Johannes Theodorus van Veelen was kleermaker te Pernis. Hij was van 1919 tot 1929 lid van de gemeenteraad van Pernis (voor de AR). Hij was contactpersoon voor het CNV en van ca. 1918 tot ca. 1927 tweede voorzitter van de Christelijke Zeelieden Bond. Hij werd tijdens de gemeenteraadszitting van
3 oktober 1929 onwel en naar zijn woning gedragen. Hij overleed 1 september 1930 te Pernis, 64 jaar oud. Neeltje Meyboom is overleden in januari 1940 te Pernis, 75 jaar oud.

P 22 JAN VAN VEELEN, zoon van Willem van Veelen en Lena Westerveld en geboren 23 december 1825 te Pernis. Hij trouwde met RIJNTJE VOORBERGEN, dochter van Cornelis Voorbergen, rietdekker te Pernis, en Willempje Letterie en geboren 8 juni 1838 te Pernis. Zij was weduwe van Leendert Vermeulen.
Zij kregen één dochter:
LENA, geboren 30 mei 1875 te Pernis. Zij trouwde met JAN VAN DER POLS, arbeider te Hoogvliet en Pernis.
Ook deze Jan van Veelen was visser te Pernis. Hij is voor de geboorte van zijn dochter op zee verdronken.
Hij was waarschijnlijk één van de opvarenden van de visserssloep ‘Op Hoop van Zegen’ van schipper Arie Meijboom, die denkelijk op 21 oktober 1874 met dertien opvarenden door de stormen op de Noordzee is vergaan. Zes weduwen en tweeentwintig wezen bleven achter, van wie vier weduwen en vijftien wezen bij de Chr. Afgescheiden Gemeente te Pernis behoorden. Rijntje Voorbergen sloot zich op 1 augustus 1875 ook aan bij deze gemeente als belijdend lid, komend uit de Hervormde Kerk. Op 1 augustus 1875 werd haar dochter Lena gedoopt.
Toen Lena van Veelen trouwde met Jan van der Pols, verklaarden vier getuigen onder ede, dat de bruid in de onmogelijkheid verkeerde van het overleggen van een akte van overlijden van haar vader, zijnde tijd en plaats van overlijden onbekend. Jan van Veelen stond dus officiëel als vermist te boek. Zijn lijk is nooit aangespoeld of geïdentificeerd. Rijntje Voorbergen is omstreeks 1920 overleden te Pernis.

P 23 GERRIT JAN VAN VEELEN, zoon van Willem van Veelen en Lena Westerveld en geboren 26 juni 1838 te Pernis. Hij trouwde met BASTIANA VISSER, dochter van  Pieter Visser, arbeider te Pernis, en Jannetje Wittekoek en geboren 12 augustus 1838  te Pernis. Zij kregen drie zonen en drie dochters, van welke kinderen er twee jong overleden zijn:
WILLEM, geboren 28 januari 1865 te Pernis. Zie P 231.
LENA JANNETJE, geboren 13 oktober 1870 te Pernis. Zij trouwde met LOURENS VISSER, visser te Pernis.
Zij is overleden 6 november 1906 te Pernis, 36 jaar oud.
PIETER, geboren 8 februari 1867 te Pernis en overleden 11 maart 1871 te Pernis.
JANNETJE, geboren 12 december 1872 te Pernis. Zij trouwde met HUIBRECHT VAN ZETTEN, werkman te Rotterdam. Zij is overleden 23 november 1918 te Rotterdam, 45 jaar oud.
PIETER, geboren 8 mei 1874 te Pernis en overleden 20 augustus 1874 te Pernis.
PIETJE, geboren 9 juli 1875 te Pernis. Zij trouwde met PIETER DE BRUIN, sigarenmaker te Rotterdam.
Zij is overleden 1 december 1911 te Rotterdam, 36 jaar oud.
JOHANNA, geboren 27 juli 1878 te Pernis. Zij trouwde met ARIE WORMS, distillateursknecht te Rotterdam. Zij is waarschijnlijk omstreeks 1965 overleden te Rotterdam.

Gerrit Jan van Veelen was visser te Pernis. Hij kreeg in mei 1868 door de directeur van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen een oorkonde uitgereikt. Hij had op 9 februari 1868 opvarenden van de Engelse boot ‘Hercules’ die op de Noordzee ronddreven, gered en aan boord van de visserssloep ‘Wisselvalligheid’ overgebracht.
Gerrit Jan van Veelen is op 23 mei 1881 te Pernis overleden, 42 jaar oud.

P 231 WILLEM VAN VEELEN, zoon van Gerrit Jan van Veelen en Bastiana Visser en geboren 28 januari 1865 te Pernis. Hij trouwde met BASTIANA HILLEGONDA SCHOUTEN, dochter van Teunis Schouten, baanspinner te Pernis, en Jannetje ’t Hart en geboren 11 oktober 1865 te Pernis. Zij hadden twee zonen en twee dochters:
GERRIT, geboren 28 september 1894 te Pernis. P 231 1. Hij trouwde met JANNIGJE VAN OS, dochter van Paulus van Os, scheepmaker te Charlois en timmerman te Rotterdam, en Cornelia Slotboom en geboren 
11 november 1894 te Charlois. Zij hadden een dochter en twee zonen.
BASTIANA HILLEGONDA, geboren 31 mei 1896 te Pernis. Zij trouwde met CORNELIS SNEL, gasfitter en later garagehouder en busondernemer te Pernis.
LOURENS, geboren 15 mei 1903 te Pernis. P 231 2. Hij trouwde met MARIA VERWEEL, dochter van Pieter Verweel, landarbeider en hoepelmaker te Spijkenisse, en Aagje Jannetje van Hulst en geboren 8 oktober 1901 te Spijkenisse.
JANNETJE, geboren 9 november 1904 te Pernis. Zij trouwde met ARIE KROOK, sorteerder bij RDM.

P 3 MAARTEN VAN VEELEN, zoon van Jan van Veelen en Annetje Sloof en geboren 25 oktober 1806 te Pernis. Ook hij is tweemaal getrouwd. In eerste huwelijk was hij getrouwd met ELIZABETH KETTING, dochter van Lourens Ketting, visser te Pernis, en Neeltje Spruyt en geboren op 18 november 1810 te Pernis. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, van wie er twee jong overleden zijn:
JAN, geboren 19 augustus 1833 te Pernis. Zie P 31.
NEELTJE, geboren 7 februari 1835 te Pernis en overleden 15 juni 1835 te Pernis.
LOURENS, geboren 4 december 1836 te Pernis. Zie P 32.
NEELTJE KORNELIA, geboren 14 februari 1840 te Pernis en overleden 1 september 1841 te Pernis.
KORNELIS, geboren 17 oktober 1847 te Pernis. Hij is in de nacht van 3 op 4 december 1863 verdronken, toen het vissersschip de ‘Petronella Dorothea’ verging en alle opvarenden omkwamen. Hij was toen 16 jaar oud.
Elizabeth Ketting overleed op  9  november 1848 te Pernis, 37 jaar oud. Drie jongens liet zij na: Jan, Lourens en Kornelis, 15, 11 en 1 jaar oud.

Maarten van Veelen is hertrouwd met TRIJNTJE LEENTFAAR, dochter van Arent Leentfaar, arbeider te Rhoon, en Pietertje Koster. Zij werd geboren te Rhoon op 15 juli 1815. Uit dit tweede huwelijk werd één zoon geboren:
MAARTEN, geboren 21 juli 1853 te Pernis. Zie P33.
Maarten van Veelen sr. was visser. Hij overleed 2 oktober 1858 te Pernis, bijna 52 jaar oud.
Trijntje Leentfaar is op 17 februari 1890 te Pernis overleden, 74 jaar oud.

P 31 JAN VAN VEELEN, zoon van Maarten van Veelen en Elizabeth Ketting en geboren 19 augustus 1833 te Pernis. Hij trouwde te Zierikzee met LOUWERINA PHERNAMBUCQ (dit is de naam die in de geboorteakte vermeld staat), dochter van Izak Phernambucq, metselaar te Zierikzee, en Machelina Groeneweege en geboren 29 oktober 1831 te Zierikzee. Zij kregen ten minste een dochter en vier zonen, van welke kinderen er drie zeer jong overleden zijn:
ELIZABETH, geboren 20 oktober 1861 te Zierikzee en overleden 24 oktober 1861 te Zierikzee.
IZAAK, geboren 27 april 1863 te Zierikzee en overleden 1 mei 1863 te Zierikzee.
IZAK, geboren 6 februari 1865 te Zierikzee. P 311. Hij was visser en is waarschijnlijk identiek met S. van Veelen Jzn., die in januari 1886 één van de opvarenden is van de visserssloep ‘Saturnus’ uit Pernis.
Hij schijnt jong overleden te zijn. Waar en hoe is niet bekend.
CORNELIS, geboren 28 januari 1869 te Middelharnis. Zie P 312.
JACOB, geboren 5 april 1870 te Middelharnis en overleden 30 april 1870 te Middelharnis.

Jan van Veelen (P 31) was visser. Hij woonde te Zierikzee (1860-1865); te Middelharnis (1869-1870); wellicht te Den Helder en te Pernis (in ieder geval vanaf 1884). Volgens een ver familielid woonde het gezin in Pernis aan de kloosterstoep, het begin van de Molenweg.
Jan van Veelen is waarschijnlijk overleden in januari 1923 in ziekenhuis Eudokia in Rotterdam, 89 jaar oud. Zijn vrouw, Louwerina Phernambucq is omstreeks 1913 overleden te Pernis.

P 312 CORNELIS VAN VEELEN, zoon van Jan van Veelen en Louwerina Phernambucq en geboren 28 januari 1869 te Middelharnis. Hij trouwde met WILHELMINA VAN DER STEEN, dochter van Arie van der Steen, visser te Pernis, en Aartje Pluimert en geboren 15 januari 1867 te Pernis. Zij  kregen vier dochters en vier zonen van wie er drie jong overleden zijn:
LAURINA, geboren 5 juli 1891 te Pernis. Zij trouwde met LODEWIJK DEN BOER, ploegbaas bij Shell te Pernis.
ARIE, geboren 13 juli 1893 te Pernis. P 312 1. Hij trouwde met BASTIAANTJE VERHAGEN, dochter van Pieter Verhagen, visser te Pernis, en Klaasje Verschoor en geboren 4 februari 1893. Zij hadden geen kinderen.
IZAAK, geboren 3 oktober 1894 te Pernis en overleden 14 februari 1895 te Pernis.
AARTJE, geboren 3 oktober 1894 te Pernis en overleden 23 juni 1895 te Pernis.
AARTJE, geboren 5 december 1895 te Pernis. Zij trouwde met HENDRIK DE JONG, hoofdonderwijzer te Schaersberg (L).
JOHANNA MARGARETHA, geboren 15 april 1897 te Pernis. Zij trouwde met WILLEM JAKOB NOORDZIJ, kantoorbediende te Pernis.
IZAAK, geboren 5 oktober 1898 te Pernis. P 312 2. Hij trouwde met ANNA CORNELIA STRUIJK, dochter van Willem Bastiaan Struijk, timmerman te Hoogvliet, en Lena Warnaar en geboren 28 november 1902 te Hoogvliet. Zij kregen twee dochters en twee zonen.
JAN, geboren 5 oktober 1898 te Pernis en overleden 23 januari 1899 te Pernis.

Cornelis van Veelen was visser en schipper te Pernis. Hij komt in het kasboek van het ‘Vissersfonds’ het eerst voor in januari 1885, 16 jaar oud, als opvarende van de visserssloep ‘Admiraal van Kinsbergen’ van schipper L. van Pelt. Van 1888 tot 1890 voer hij bij schipper Lourens van Veelen aan boord van de ‘Saturnus’.
Cornelis van Veelen stelde ter vervulling van de dienstplicht in de Nationale Militie een plaatsvervanger, Bartholomeus Hippener, die op 1 mei 1890 bij het 6e Regiment Infanterie ingelijfd werd.

P 32 LOURENS VAN VEELEN, zoon van Maarten van Veelen en Elizabeth Ketting en geboren 4 december 1836 te Pernis. Hij trouwde met JOHANNA CHRISTINA LEONORA FREYER, dochter van Everd Hendrik Freyer en Maaike Koster en geboren 21 april 1832 te Pernis. Zij kregen vijf dochters en drie zonen, van welke kinderen er vijf jong overleden zijn:
ELIZABETH, geboren 6 februari 1859 te Pernis. Zij trouwde met PIETER VAN VLIET, visser te Pernis. Zij is overleden 1 mei 1932 te Pernis, 73 jaar oud.
MARIA, geboren 1 september 1860 te Pernis en overleden 22 april 1871 te Pernis.
MAARTEN, geboren 18 januari 1862 te Pernis. Zie P 321.
HENDRIK, geboren 6 april 1866 te Pernis en overleden 12 maart 1867 te Pernis.
MAAIKE, geboren 30 juni 1868 te Pernis en overleden aan de gevolgen van kinkhoest op 14 december 1875 te Pernis.
NEELTJE, geboren 1 december 1870 te Pernis en overleden 28 april 1871 te Pernis.
HENDRIK, geboren 20 mei 1872 te Pernis. Zie P 322.
MARIA, geboren 31 maart 1874 te Pernis en overleden aan de kinkhoest op 29 december 1875 te Pernis.

Johanna Christina Leonora Freyer is overleden 10 mei 1898 te Pernis, 66 jaar oud. Lourens van Veelen is hertrouwd met GRIETJE BIJL, dochter van Pieter Bijl, koopman te Pernis, en Magdaleentje Pons en geboren 8 juni 1856. Toen hij hertrouwde was hij al ziek en hij is spoedig daarna overleden op 17 augustus 1899 te Pernis, 62 jaar oud.

Lourens van Veelen was visser. Hij was van januari 1878 tot 1893 en waarschijnlijk tot 1895 schipper op de ‘Saturnus’. Dat was een van de vier sierlijke schoenersloepen van de Maatschappij ‘Neptunus’ die de oudere en plompe vaartuigen vervingen. Hij krijgt van april 1883 tot oktober 1883 een uitkering van het Vissersfonds. In april staat er de mededeling ”ongeschikt voor de visscherij”  en in oktober 1883 “weer schipper”.
Hij woonde in Pernis aan de Pastoriedijk (‘De West’) en kocht in 1883 een huis (met erf en een stuk dijk) aan de Nieuw Pernissche Dijk te Pernis van Bastiaan Arentszn. Bijl, koopman te Pernis. De oppervlakte van de grond was 1 are en 31 ca.

P 321 MAARTEN VAN VEELEN, zoon van Lourens van Veelen en Johanna Christina Leonora Freyer en geboren 18 januari 1862 te Pernis. Hij trouwde met MARIA VAN PELT, dochter van Leendert van Pelt, visser te Pernis, en Maartje Jannetje Koster en geboren 14 september 1862 te Pernis. Zij kregen vijf dochters en vier zonen, van welke kinderen er vier jong overleden zijn:
MAARTJE JANNETJE, geboren 18 juli 1886 te Pernis en overleden 21 september 1886 te Pernis.
LOURENS, geboren 21 oktober 1887 te Pernis. P 321 1. Hij trouwde met EDELTJE ROB, dochter van Arie Rob, postcommandant bij de kustwacht te IJmuiden, en Christina Leliveld en geboren 15 augustus 1889 te Den Helder. Zij hadden vijf zonen en twee dochters.
MAARTJE  JANNETJE, geboren 20 juni 1889 te Pernis. Zij trouwde met PIET SCHULLER, bakker te IJmuiden.
JOHANNA CHRISTINA LEONORA, geboren 15 februari 1891 te Pernis. Zij trouwde met LEEN VAN DEN BERG, mandenmaker te IJmuiden.
LEENDERT, geboren 26 februari te Pernis. P 321 2. Hij trouwde met DIRKJE HARTMAN, dochter van Cornelis Hartman, kuiper te Brielle, en Cornelia Dijkman en geboren 24 maart 1897 te Brielle. Zij kregen twee zonen en een dochter.
MARIA MAAIKE, geboren 21 juni 1896 te Pernis en overleden 10 juli 1896 te Pernis.
HENDRIK, geboren 23 juli 1897 te Pernis en overleden 9 september 1898 te Pernis.
LEENTJE, geboren 7 april 1899 te Pernis en overleden 21 mei 1899 te Pernis.
HENDRIK, geboren 22 september 1900 te Pernis. P 321 3. Hij trouwde met LENA PETRONELLA VOORBURG, dochter van Johannes Voorburg, kuiper te Vlaardingen en IJmuiden, en Petronella Maan en geboren 30 januari 1902 te Vlaardingen. Zij hadden drie zonen.

Maarten van Veelen (P 321) was visser en schipper te Pernis en IJmuiden. Hij werd ingeschreven voor de Nationale Militie in 1892. Aangifte werd gedaan door zijn moeder. Hij kreeg lotingsnummer 4. Hij werd aangewezen om dienst te doen, maar stelde een plaatsvervanger, Fisied de Haan, die dan ook zijn dienstplicht vervuld heeft. Een signalement staat niet opgetekend.
Hij komt in april 1873 voor het eerst voor in het kasboek van het ‘Vissersfonds’ als opvarende van de visserssloep ‘Johannes Cornelis en Jacoba’. Hij was toen 10 jaar oud. Hij blijft op dezelfde schepen varen als zijn vader tot mei 1885 met een enkele onderbreking.
In 1902 is het gezin verhuisd naar IJmuiden. De attestatie is gedateerd oktober 1902.
Maarten van Veelen is op 15 augustus 1931 overleden te IJmuiden, 69 jaar oud.

P 322 HENDRIK VAN VEELEN, zoon van Lourens van Veelen en Johanna Christina Leonora Freyer en geboren 20 mei 1872 te Pernis. Hij trouwde metr TRIJNTJE BERGHOUT, dochter van Arie Berghout, arbeider te Pernis, en Aagje de Werker en geboren 10 mei 1873 te Pernis. Zij kregen negen kinderen:
JOHANNA CHRISTINA LEONORA, geboren 5 december 1895 te Pernis. Zij trouwde met JAN DE WINTER, tuinman te Charlois.
ARIE, geboren 7 juni 1897 te Pernis. P 322 1. Hij trouwde met ADRIANA ROOS, dochter van Joseph Roos, plaatwerker bij Shell te Pernis, en Lijntje Monster en geboren 5 juni 1900 te Rhoon. Zij hadden drie zonen en twee dochters.
LOURENS, geboren 28 juni 1899 te Pernis. P 322 2. Hij trouwde met PIETERTJE LENA VAN VEELEN, dochter van Maarten van Veelen (P 33), visser te Pernis, en Geertje van der Steen en geboren 4 februari 1898 te Pernis. Zij hadden drie dochers en een zoon.
NELIS, geboren 17 september 1901 te Pernis en overleden 24 maart 1903 te Pernis.
AAGJE, geboren 27 februari 1903 te Pernis. Zij trouwde met PIETER JOHANNIS BIJL, groentehandelaar te Spijkenisse.
NELIS, geboren 22 december 1904 te Pernis. P 322 3. Hij trouwde met JACOBA HORDIJK, dochter van Cornelis Hordijk, visser te Pernis, en Jannetje Neeltje van Kampen. Zij kregen vijf dochters en een zoon.
Een levenloos kind geboren 6 mei 1907 te Pernis.
ELIZABETH, geboren 27 juni 1909 te Pernis. Zij trouwde met ARIE  ’T HART, matroos en gemeentebeambte te Pernis.
TRIJNTJE, geboren 1 augustus 1915 te Pernis. Zij trouwde met AART DE MAN, beroepsmilitair (sergeant-majoor) en paranormaal genezer te ’s-Gravenhage en Capelle aan den IJssel.

Hendrik van Veelen was aanvankelijk visser. In 1884 ging hij als 12-jarige jongen naar zee. Hij voer van 1884 tot 1890 op het schip van zijn vader. Later voer hij als matroos bij de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij o.a. op het stoomschip ‘Schokland’. Hij vervulde de functie van tweede stuurman. Toen hij op de ‘Schieland’ voer, liep dat schip in de Eerste Wereldoorlog op een mijn. Hij dreef 24 uur op zee rond en werd opgepikt door de ‘Orion’. Nog later verkocht hij vis te Pernis, voor zover de mensen hem daar konden bijhouden of inhalen, want de meeste winst maakte  hij in Hoogvliet.
Hij werd ingeschreven voor de Nationale Militie. Hij deed zelf aangifte en kreeg lotingsnummer 23. Een signalement staat niet vermeld. Hij werd op 26 maart 1892 vrijgesteld wegens broederdienst. Hendrik van Veelen is overleden 14 februari 1951 te Pernis, 78 jaar oud. Trijntje Berghout is overleden 29 mei 1947 te Pernis, 74 jaar oud.

P 33 MAARTEN VAN VEELEN, zoon van Maarten van Veelen en Trijntje Leentfaar en geboren 21 juli 1853 te Pernis. Hij trouwde met GEERTJE VAN DER STEEN, dochter van Gerrit Jan van der Steen, visser te Pernis, en Jannetje de Winter en geboren 20 november 1853 te Pernis. Zij kregen vijf dochters en vijf zonen, van wie er drie op jeugdige leeftijd overleden zijn:
TRIJNTJE, geboren 23 november 1878 te Pernis en overleden 25 november 1879 te Pernis.
MAARTEN, geboren 22 februari 1882 te Pernis en overleden 20 januari 1885 te Pernis.
JANNETJE, geboren 20 januari 1884 te Pernis. Zij trouwde met BAREND VERSCHOOR, visser te Pernis en IJmuiden. Zij is overleden 8 juni 1977 te Pernis, 93 jaar oud.
MAARTEN, geboren 23 november 1885 te Pernis. P331. Hij is nooit getrouwd en was visser te IJmuiden en Pernis (garnalenvissen was zijn specialiteit). Hij woonde te Pernis aan de Pastoriedijk naast zijn zuster Jannetje. Hij is overleden 15 maart 1975 te Rotterdam (Zuid), 89 jaar oud.
GERRIT JAN geboren 8 juli 1887 te Pernis. P332. Hij trouwde met BASTIAANTJE BARENDRECHT, dochter van Adrianus Barendrecht, landarbeider te Rhoon, en Bastiaantje Struik en geboren 14 juni 1889 te Pernis.
Zij kregen vier dochters en een zoon.
CORNELIS, geboren 29 september 1888 te Pernis. P 133. Hij trouwde met JANNETJE SCHOUTEN, dcohter van Cornelis Schouten, schipper te Pernis, en Saartje Hakman en geboren 26 september 1891 te Pernis.
Zij hadden een dochter en een zoon.
JAN, geboren 17 juni 1890 te Pernis en overleden 29 augustus 1890 te Pernis.
TRIJNTJE, geboren 29 januari 1893 te Pernis. Zij trouwde met TIJMEN RASSER, los werkman te Pernis.
Zij is overleden 10 juli 1976 te Hoogvliet, 83 jaar oud.
GEERTJE, geboren 31 januari 1896 te Pernis. Zij trouwde met ARIE  ’T HART, timmerman en aannemer te Pernis. Zij is overleden 21 november 1935 te Pernis, 39 jaar oud.
PIETERTJE LENA, geboren 4 februari 1898 te Pernis. Zij trouwde met LOURENS VAN EELEN, ijzerwerker in de scheepsbouw (P 322 2).

Maarten van Veelen (P 33) was visser. Hij voer nogal eens als plaatsvervangend schipper op verschillende visserssloepen. Maarten van Veelen en Geertje van der Steen zijn beiden zeer oud geworden. Zij vierden op 22 september 1945 het 70-jarig huwelijksfeest.
Maarten van Veelen is overleden 2 oktober 1947 te Pernis, 94 jaar oud. Zijn vrouw, Geertje van der Steen, is overleden 10 juni 1947 te Pernis, 93 jaar oud.

stamboom Van Veelen te Pernis