Raalte, Amsterdam

Familie Van Veelen te Raalte, Almelo en Amsterdam

In Raalte in Overijssel woonde Gerrit van Veelen (RA 1). Hij was timmerman en woonde in het dorp.
Hij was getrouwd met Berentje Jansen. Zij was hoogstwaarschijnlijk de dochter van Jan Herms en geboren in Raalte. Jan Herms woonde daar aan de Brink. Zij waren lidmaten van de Geref. Kerk van Raalte in 1699.
In de rekeningen van de kerkvoogdij te Raalte komt Gerrit (van) Veelen voor vanaf 1690 in verband met timmerwerkzaamheden.
Drie zonen verhuisden naar Amsterdam. Eén van die zonen had op zijn beurt een zoon van wie twee dochters volwassen werden. Met hem stierf deze tak van de familie Van Veelen in de mannelijke lijn uit.
Ook in Almelo woonde een familie van Veelen.

Gerrit van Veelen en Berentje Jansen te Raalte hadden de volgende kinderen:

BARTHA, aangenomen als lidmaat van de Geref. Kerk van Raalte, juli 1704.
Zij trouwde met ABRAHAM AAMS. Zij woonden aan de Brink te Raalte in het huis waar haar grootvader Jan Herms gewoond had. Zij is overleden voor 4 april 1731.
MARIA, aangenomen als lidmaat van de Geref. Kerk van Raalte, april 1705. Zij vertrekt met attestatie naar Zwolle, 24 juni 1705. Zij trouwde met Herman Hors(t)man. Zij lieten op 10 augustus 1748 te Raalte een testament maken (Schoutambt Raalte inv. nr. 5) en een tweede testament op 26 november 1761 (Schoutambt Raalte inv. nr. 6). Zij hadden waarschijnlijk geen kinderen.
HENDRIK, gedoopt 4 oktober 1691 te Raalte. Zie RA 11.
HENDRIKUS, geboren te Raalte omstreeks 1793. Zie RA 12.
HERMINA, gedoopt 4 november 1694 te Raalte. Zij is het waarschijnlijk die op 16 december 1737 met een attestatie uit Amsterdam als lidmaat van de Gereformeerde Kerk van Zwolle ingeschreven werd.
Zij trouwde te Raalte (ondertrouw in 1737 te Zwolle, attestatie gedateerd 19 januari 1737) met KLAAS KROON, jongman van Zwolle. Zij woonden te Zwolle. Zij liet 3 december 1737 te Zwolle een testament maken en is begraven te Zwolle in de Broerenkerk op 25 november 1745. Zij was toen weduwe van Klaas Croon.
BERENT, gedoopt 16 augustus 1696 te Raalte. Zie RA 13.
JAN, gedoopt 13 augustus 1699 te Raalte. Zie RA 14.

Gerrit Veelen en Berentien Jansen lieten 4 april 1731 een testament opmaken (Scholtambt Raalte inv. nr. 5
fol 19).

————-

HENDRIK VAN VEELEN (RA 11), geboren 4 oktober 1691 te Raalte. Hij was meester schoenmaker en woonde in de Dirk van Hasseltsteeg. Hij trouwde 18 april 1727 te Amsterdam met CHRISTINA EIJSENDIJK, geboren omstreeks 1691 te Zwolle. Hendrick Veele, schoenmaker, afkomstig uit Raalte, werd poorter van Amsterdam 4 september 1725.
Zij lieten dopen te Amsterdam:

GERRIT, 18 februari 1728.
DIRCKJE, 25 november 1729.
Hendrik van Veelen werd poorter van Amsterdam op 4 september 1725. Hij liet samen met zijn vrouw Christina Eijsendijk een testament maken op 4 juni 1743 voor de notaris Mr. Johannes Beukelaar. Hij kocht op16 juni 1739 een achtertuin en later de helft van de voortuin die daarbij behoorde, gelegen buiten de Weesperpoort aan het Olifantspad nabij het einde van dat pad. Hij is begraven te Amsterdam (Noorderkerkhof) 21 april 1745. Hij liet één kind na. Dat was zijn zoon Gerrit.

—————–

HENDRIKUS VAN VEELEN (RA 12), zoon van Gerrit van Veelen en Berentje Jansen en gedoopt omstreeks 1693 te Raalte. Hij werd ook Hendrik genoemd. Hij was van beroep meester scheepmaker of  timmerman.
Hij trouwde 1 augustus 1726 te Amsterdam met GESINA STERINGA, dochter van N.N. Steringa en Geertruij Talens en geboren omstreeks 1696 te Eelde. Zij lieten dopen te Amsterdam:

GERRIT, 6 juli 1727 en begraven 1 oktober 1731 te Amsterdam.
GERRIT, 2 maart 1729. Zie RA 121.
GEERTRUIJ, 31 december 1730. Zij trouwde 30 april 1751 te Amsterdam met JAN VAN LANGEN, wonend in de Reguliersdwarsstraat te Amsterdam.
Een doodgeboren kind, geboren 25  november 1732.
BAREND, 8 februari 1733.
BARENDINA, 13 april 1735, waarschijnlijk jong overleden.

Gesina Steringa is begraven 6 december 1735 te Amsterdam in de Noorderkerk. Het gezin woonde toen in de Dirk van Hasseltsteeg. Zij liet twee kinderen na.
Hendrikus van Veelen is hertrouwd 19 oktober 1736 te Amsterdam met ELISABETH STRONK, afkomstig van Enschede en geboren omstreeks 1702, wonend op de Heerengracht. Haar achternaam luidt ook Strunk.
Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Hendrikus van Veelen werd poorter van Amsterdam op 20 juli 1726 en woonde later in de Reguliersdwarsstraat. Hij is begraven 10 september 1750 te Amsterdam. Zijn weduwe, Elisabeth Strunk, is begraven 20 januari 1777 te Amsterdam. Zij woonde voor haar overlijden in de Waatersteeg tussen de Kalverstraat en het Rokin.

————

GERRIT VAN VEELEN (RA 121), zoon van Hendrik van Veelen en Gesina Steringa en gedoopt 2 maart 1729 te Amsterdam.  Hij trouwde (otr. 11 mei 1753) te Amsterdam met JOHANNA JACOBA VAN KOOTEN, dochter van Izaäk van Kooten en geboren omstreeks 1733 te Amsterdam.
Zij lieten de volgende kinderen dopen:

CHRISTINA, 19 juni 1754 te Amsterdam. Zij trouwde 27 augustus 1778 te Amsterdam met JOHANNES WESSELS, weduwnaar van Elisabeth Ellis en geboren te Amsterdam.
ISACK, 5 november 1756 te Amsterdam en begraven 19 december 1764 te Amsterdam in de Zuiderkerk in een eigen graf.
ANNA, 31 mei 1759 te Kampen. Zij trouwde 23 november 1787 te Amsterdam met RUTGER MACHIEL MONTENBROEK, afkomstig van Breda.

Gerrit van Veelen was evenals zijn vader timmerman. Hij werd poorter van Amsterdam op 23 september 1750 en woonde in de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam in 1753 en 1764. Hij was timmerman van beroep. Gerrit van Veelen, timmerman, afkomstig van Amsterdam, zoon van overleden Hendrikus van Veelen, timmerman, werd poorter van Amsterdam 23 september 1750.
Johanna Jacoba van Kooten is begraven 16 augustus 1797 te Amsterdam. Zij woonde voor haar overlijden in de Palmstraat en was weduwe van Gerrit van Veelen.

————

BAREND VAN VEELEN (RA 13), gedoopt als Berend van Veelen 16 augustus 1696 te Raalte, zoon van Gerrit van Veelen en Berentje Jansen. Hij woonde in Amsterdam en was daar van beroep weger in de Waag in de Vijzelstraat. Hij trouwde 23 april 1733 te Amsterdam met CATHARINA EIJSENDIJK, de zuster van Christina Eijsendijk (zie RA 11), geboren omstreeks 1797 te Kampen.
Zij lieten dopen te Amsterdam:

GERRIT, 15 december 1734 en begraven 21 december 1734 te Amsterdam. Hij was waarschijnlijk hun enige kind.

Catharina Eijsendijk is begraven 21 januari 1763 te Amsterdam (Zuiderkerkhof). Zij woonde in de Vijzelstraat tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat.Barend van Veelen, weger in de Waag, afkomstig uit Raalte, werd poorter van Amsterdam 3 april 1733,
Barend van Veelen werd poorter van Amsterdam op 3 april 1733 en is begraven 2 augustus 1763 te Amsterdam (Zuiderkerkhof).
Omdat hij kinderloos stierf moest er dubbel recht betaald worden (collateraal), 15 gulden.

JAN VAN VEELEN  (RA 14), gedoopt 13 aug. 1699 te Raalte, zoon van Gerrit van Veelen en Berentje Jansen. Hij wordt genoemd in het testament van zijn ouders dd. 4 april 1731. Hij heeft dan een zoontje Jan. Hij zal ook wel getrouwd zijn voor die datum.

JAN (RA 141) doopdatum onbekend.

—————

In Almelo woonde Gerrit van Veelen. Hij liet samen met zijn vrouw Enneken Jansen op 25 mei 1676 voor burgemeesters en schepenen van de stad Almelo een testament opmaken (R.A.Almelo nr. 2618 fol 113 en 114). De langstlevende zal uit de boedel van de eerststervende tweehonderd gulden ontvangen, de rest gaat naar de familieleden van de eerststervende. Als Gerrit van Veelen als eerste sterft zal Enneken Jansen gedurende de rest van haar leven mogen blijven wonen in het huis van haar overleden man.
De indruk bestaat dat Gerrit van Veelen en zijn vrouw al op leeftijd zijn gekomen en geen kinderen hadden.

Verder woonde te Almelo in 1661 en 1693 Hendrik van Veelen. Van hem is niets anders bekend dan dat zijn dochter Aaltje van Veelen op 21 november 1693 in Amsterdam in ondertrouw ging met Barent Brugman, kleermaker, afkomstig van Nordhorn en weduwnaar van Aeltje van Heijningen.
Aaltje van Veelen was 30 jaar oud en was afkomstig van Almelo. Haar vader Hendrik van Velen, woonde te Almelo en gaf zijn toestemming tot het huwelijk. Haar zuster Hendrikje van Velen was getuige bij de inschrijving van het huwelijk. Deze zuster Hendrikje van Velen was het waarschijnlijk die trouwde met Wolter Altink (otr. 23 april 1694 te Amsterdam). Bij de ondertrouw was Wolter Altink jongman van Delden. Hendrikje van Velen woonde te Amsterdam op de Fluwelen Burgwal. Een attest van ds. Paulus Putman, predikant te Delden werd vertoond. Zij is op 1 maart 1696 te Almelo hertrouwd met Jan Bruggink, jongman uit het kerspel Goor.
Hendrikje is overleden voor 1708, het jaar waarin Jan Bruggink hertrouwde met Hendrina Bolk.