Raesfeld

Raesfeld is een dorp in Westfalen ten Zuiden van Borken en niet ver van Velen. Het was een heerlijkheid in het bezit van een familie Van Raesfeld. De stamvader van deze familie was Simon van Raesfeld die een telg was uit de familie van Gemen.
Een nakomelinge van Simon van Raesfeld, Margaretha van Raesfeld (de dochter van Johan van Raesfeld te Raesfeld en Frederika van Reede) trouwde met Herman van Velen, drost van Zutphen. Johan van Raesfeld, de broer van Margaretha, had geen kinderen.
Na een lang proces over de erfopvolging (1559 – 1589) werd de erfenis toegewezen aan de kinderen van Herman van Velen. Eén van die kinderen was Alexander van Velen, die heer van Raesfeld werd. Met hem begint de hierna volgende familie.

De familienaam Van Veelen verwijst naar het dorp Velen in Westfalen. De e achter de v werd in het Westen verlengd met een extra e (van Veelen), in het Oosten werd er nogal eens een h achter de e gezet (van Vehlen). Ik heb gekozen voor de naam Van Velen en ook het Duitse von Vehlen zu Vehlen etc. vertaald naar van Velen te Velen.

ALEXANDER VAN VELEN (R 1), zoon van Herman van Velen en Magaretha Morrien werd geboren in 1556. Hij trouwde 5 aug 1597 met AGNES VAN LEERODT, dochter van Winand van Leerodt te Honsdorf, landhofmeester van het hertogdom Jülich, en Maria van Imstenraadt. (Haus Honsdorf ligt ten Oosten van Sittard, bij Wurm ten Noord-Oosten van Geilenkirchen.
Bij de verdeling van een erfenis in 1654 kwam de burcht in het bezit van de familie van Velen. In 1668 werd het kasteel verkocht aan Johann Wilhelm von Mirbach zu Harff).

Zij hadden vier kinderen:

AGNES ALEXANDRINE. Zij werd gewoonlijk Agnes genoemd. Zij trouwde 8 juni 1622 met JOHAN, baron VAN KETTLER en St. Empire, heer van Assen en Laegen.

ALEXANDER, geboren in 1599. Zie R11.

MARIA, geboren ca 1601. Zij trouwde 16 mei 1620 met baron ALEXANDER VAN CORTENBACH, burggraaf van Tervaren en Doesburg, heer van Helmond. Zij is overleden 13 mei 1624 te Aken en begraven te Helmond. In het kasteel van Helmond is haar wapen te zien boven of naast een schouw.

ERNST. Hij was geestelijke (tonsuur 20 december 1614 te Münster), studeerde te Leuven en Parijs, domheer te Münster en Paderborn (1621-1627). Hij is overleden, vermoord door rovers, 27 juli 1627 en op dezelfde dag begraven.

Alexander van Velen is voor 30 januari 1611 hertrouwd met AGNES VAN THYE, dochter van Pilgrim van Thye tot Rustede en Andrea van den Knippenborg, en weduwe van Johan van Ascheberg.
Alexander van Velen wordt over het algemeen Alexander I genoemd (in zijn nageslacht komt de naam Alexander regelmatig terug).
Hij was in 1575 domheer te Münster als opvolger van zijn broer Herman, maar heeft gekozen voor een militaire loopbaan. In 1585 was hij kapitein van een regiment infanterie, in 1587 ritmeester in Spaanse dienst. De familie was Rooms-Katholiek, hoewel zijn moeder Margaretha Morrien uit een protestants gezin kwam. In 1594 is hij in dienst van de Duitse keizer en werft hij als overste een regiment infanterie voor de oorlog tegen de Turken. Hij werd in 1612 in Frankfurt door de keizer tot ridder geslagen. Hij vocht vooral in Bohemen en Hongarije. In het jaar 1595 / 1596 nam hij ontslag uit het leger van de keizer en werd benoemd tot drost van Sassenberg en Wolbeck in het bisdom Münster. Hij volgde zijn vader op als hofmaarschalk en raad van Münster en had daardoor een belangrijke positie in het bestuur van het bisdom. In 1598 werd hij stadhouder van het bisdom Münster en bleef dat geruime tijd. In 1614 kreeg hij het oppercommando over de troepen van Münster. Zijn activiteiten bestonden  niet zozeer in het leveren van gevechten, maar meer in de handhaving van het leger en pogingen om buiten de oorlogshandelingen te blijven.
In 1595 werd hij heer van Raesfeld. In 1617 kreeg hij een deel in de heerlijkheid Bretzenheim.
Na een verwoestende brand in het kasteel Raesfeld werd in 1597 met de wederopbouw begonnen.
Alexander van Velen heeft de handel in zout van zijn vader voortgezet. Hij en zijn broers mochten in de omgeving van de Hucksberg en de Rodenberg naar andere vindplaatsen van zout zoeken. Dat resulteerde in de saline ‘Gottesgabe’ een zoutwinning bij het klooster Bentlage bij Rheine. Deze zoutwinning bleef in handen van de familie van Velen tot ongeveer 1740.
Hij is overleden in 1630 en begraven in de parochiekerk van Raesfeld.

ALEXANDER VAN VELEN (R11), zoon van Alexander van Velen en Agnes van Leerodt, geboren in 1599. Hij trouwde 21 juli 1624 te Wachtendonk (dispensatie in verband met verwantschap in de vierde graad) met ALEXANDRINA MARIA HUYN, gravin van Amstenraadt, barones te Wachtendonk, dochter van Arnold Huijn van Amstenraadt, heer van Geleen, pandheer te Wachtendonk, en Margaretha van Bocholt. Zij hadden de volgende kinderen:

ANNA MARGARETHA, gestorven toen ze een half jaar oud was.

FERDINAND GOTTFRIED, zie R 111.

PAUL ERNST, geboren ca 1632. Hij was militair in Spaanse dienst.
Hij is gesneuveld bij Reims of Luik 2 september 1657.

ALEXANDRINE MARIA, geboren 1622. Zij trouwde 1642 met EMICO VAN DAUN, graaf van Falckenstein, heer te Oberstein en Broich, overleden in een duel in Keulen in 1642. Zij is hertrouwd 17 december 1644 met  JOHAN II graaf VAN WALDECK-LANDAU. Huwelijkscontract 27 november 1644 te Warendorf. Zij is overleden 10 juli 1656 te Thorn aan de Weichsel in Polen.

MARIA ISABELLA, geboren 1617. Zij trouwde 10 mei 1644 met ADOLF ERNST, graaf VAN LIMBURG-STYRUM, Bronkhorst, Gemen. Zij is overleden 27 februari 1692 te Haus Krudenborg.

ALEXANDRINA ELISABETH. Zij trouwde in 1664 met OTTO WERNER, baron VAN WALLPOTT – BASSENHEIM, erfelijk burggraaf te Drachenfels, heer van Gudenau.

Alexandrina Maria Huyn van Geleen is overleden 2 mei 1654 volgens een opschrift in de kapel van slot Raesfeld.

Alexander van Velen is 13 april 1655 te Bentheim hertrouwd met  ANNA MAGDALENA, gravin VAN BENTHEIM en Steinfurt, geboren in 1610 en dochter van Arnold Joost, graaf van Bentheim en Steinfurt en Anna Amalia, gravin van Isenburg. Zij is overleden 18 mei 1692. Een epitaaf bevindt zich tegen de muur in de Catharinakerk in het slot Bentheim.

Hij studeerde samen met zijn broer Ernst in Leuven in 1615, was in 1618 – 1621 domheer te Münster, deed afstand in 1621 en werd militair. Hij was in 1623 kapitein in het regiment van de graaf van Anholt, in 1630 was hij overste onder Tilly.
Hij was evenals zijn vader militair en vocht aan de kant van de katholieke Liga en bleef ook verbonden aan het bisdom Münster. Hij verdedigde in 1633 – 1634 Münster en Warendorf tegen de Hessen. In 1634 werd hij als generaal en gouverneur (gubernator) van Warendorf commandant van de troepen van de Liga in Westfalen. Hij veroverde de steden Lüdinghausen en Rheine op de Hessen, de stad Meppen op de Zweden en ook Dorsten. Hij streefde naar een overeenkomst met de Hessen en de Zweden. In 1646 nam hij ontslag uit de militaire dienst, maar bleef actief als diplomaat. In 1638 werd hij door keizer Ferdinand III tot rijksgraaf benoemd en in 1653 tot veldmaarschalk. Hij had zitting en stem in de Duitse Rijksdag en in het Gravencollege van Westfalen.

Van zijn vader erfde hij Raesfeld. Dat kasteel werd verwoest in de dertigjarige oorlog. In 1643 werd begonnen met de herbouw, die duurde tot 1658. Daarna werd begonnen met  de bouw van de kapel en de aanleg van het park.
In 1638 verkrijgt hij samen met zijn neef  Dietrich van Velen te Velen het Huis Engelrading te Borken van Arnold van Heiden. In 1698 werd het (deel van de familie van Velen te Raesfeld) verkocht aan Christoph Alexander van Velen.

In 1642 verwierf hij na een pandschap de heerlijkheid Crudenborg of Krudenburg, gelegen aan de Lippe 10 km ten Oosten van Wezel.In 1694 werd Crudenborg weer verkocht aan baron Johann Sigismund Wilhelm van Heiden,  generaal van de cavalerie.

Hij was van 1644 tot 1664 eigenaar van de burcht (en heerlijkheid) Horst op de Noordoever van de Ruhr ten Oosten van Essen bij Dahlhausen. In 1664 werd de heerlijkheid verkocht aan Johan Heinrich von der Reede.

In 1654 verkeeg hij door erfenis de burcht Honsdorf  bij Geilenkirchen ten Oosten van Sittard. In  1668 werd het kasteel verkocht aan Johann Wilhelm van Mirbach te Harff.

Hij kocht in 1662 de heerlijkheid Bretzenheim (bij Kreuznach in Rheinland-Pfalz). In 1664 maakte keizer Leopold I de heerlijkheid rijksvrij. De heerlijkheid bleef tot 1733 in het bezit van de familie. In dat jaar overleed de laatste mannelijke nakomeling van Alexander van Velen. Het leen viel terug aan de bisschop van Keulen als leenheer.  In 1734 werd de graaf van Virmond beleend.

Hij kocht in 1665 het graafschap Megen (aan de Maas in de tegenwoordige provincie Noord-Brabant) van graaf Abert Frans van Croy. In 1697 werd dit graafschap weer verkocht. Tussen 1665 en 1697 noemden de leden van deze familie zich graven en gravinnen van Velen en Megen.

Hij kocht het huis Hagenbeck (gelegen op de Noordoever van de Lippe bij Dorsten) na onenigheid met de families van Heijden en van Metternich. Hij betaalde 38000 Reichstalern aan Frau von Metternich en verkreeg na haar dood in 1642 het Huis. Hij begon in 1645 met het herstel en de verbouwing van het slot.
Nog voor de dood van Alexander van Velen verkocht zijn zoon Ferdinand Gottfried heimelijk het huis Hagenbeck aan N.N. von Westerholt zu Lembeck. Zijn zoon Alexander Otto van Velen kocht Hagenbeck terug.

Hij werd 17 februari 1632 aangesteld tot drost van Sassenberg. Hij nam ontslag als drost van Sassenberg op 20 februari 1647 wegens zijn verplichtingen als militair.
Hij is overleden 10 oktober 1675

Alexander van Velen (R11) heet over het algemeen Alexander II.
Hij werd op 10 oktober 1641 door keizer Ferdinand III in de grafelijke stand van het Heilige Roomse Rijk verheven.

FERDINAND GOTTFRIED VAN VELEN (R111), zoon van Alexander van Velen en Maria Huyn, gravin van Amstenraadt, trouwde 25 juli 1656 te Borculo met ANNA SOPHIA ELISABETH gravin VAN LIMBURG-STYRUM, geboren in 1632, dochter van Herman Otto graaf van Limburg-Styrum en Anna Margaretha Spiesz van Büllesheim te Bodendorf.
Zij hadden een groot aantal kinderen:

ALEXANDER OTTO, geboren 12 januari 1657. Zie R 1111.

ANNA ERNESTINE, geboren 12 april 1658 te Bretzenheim. Zij trouwde 1694 te Bretzenheim met JOHAN LODEWIJK, graaf VAN LEININGEN-DACHSBURG-FALKENBURG. Zij is overleden 23 feb.1729.

MARIA ISABELLA, geboren 24 januari 1660. Zij trouwde met LODEWIJK, markies van Varenne.

MARIA WILHELMINA, geboren 20 juli 1661.

CHARLOTTE AEMILIA, geboren 30 september 1662. Zij trouwde 11 okt 1678 met HERMAN OTTO, graaf van LIMBURG-STYRUM-GEMEN. Zij is overleden 26 okt. 1727.

ARNOLD ADOLPH, geboren 20 december 1663. Gesneuveld in 1686 in de oorlog tegen de Turken.

DOROTHEA WILHELMINA , geboren 2 mei 1665. Zij trouwde in 1686 met FELIX, graaf VAN WERCHOWITS. Zij is overleden te Munster in 1702.

CLAUDIA AEMILIA, geboren en gestorven in 1667.

LUDWIG HEINRICH, geboren 14 maart 16.. .Hij was militair en is gesneuveld bij Buda in Hongarije op 10 juli 1684.

ELISABETH AGNES, geboren 26 mei 1670. Zij trouwde in 1695 met FREDERIK OTTO VON DER BORCH te Holthausen.

CHRISTOPH OTTO, geboren 25 mei 1671. Hij was militair. Hij was vanaf 1702 kolonel in het leger van de keizer en later generaal van de cavallerie. Hij was gouverneur van Ath (een stadje in België ten noordwesten van Bergen). Hij voerde enige processen tegen zijn broer Alexander Otto over de erfenis van hun ouders. Hij is niet getrouwd en is overleden 2 mei 1733 in Brussel. Hij werd begraven in Brussel, maar zijn hart werd in lood gegoten en overgebracht naar Raesfeld, waar het in het familiegraf in de slotkapel bijgezet werd.

FRANZ DIETRICH, geboren 24 januari 1674.

DOROTHEA SOPHIA ANNA geboren in 1675. Zij trouwde met Bernard Scheiffart van Merode. Zij wordt genoemd onder de weldoeners van het klooster St. Aegidii te Münster.

Ferdinand Gottfried van Velen was beter in het uitgeven van geld dan in het verwerven daarvan. Hij was evenals zijn vader en grootvader militair. Hij nam in 1664 deel aan de veldtocht tegen de Turken  en vocht als commandant van een eigen regiment van 1670 tot 1675 onder de hertog van Bournonville in Zuid-Duitsland tegen het Franse leger onder Turenne.
Hij was graaf van Velen en Megen, baron te Raesfeld, Bretzenheim met Winzenheim en Planig (sinds 1676), heer te Schermbeck, Krudenborg, Hagenbeck (tot 1681), Engelrading, Horst en Schlangenholt, (tot 1713), in 1669 heer te Daisbach, Kettenbach. Ober- en Niederhausen (Taunus), keizerlijk kamerheer en overste.
Hij is overleden 7 juli 1685.

ALEXANDER OTTO VAN VELEN (R 1111), zoon van Ferdinand Gottfried van Velen en Anna Sophia Elisabeth, gravin van Limburg-Styrum en geboren 12 januari 1657, trouwde 29 april 1682 met ANNA CATHARINA  DU CHASTELER, burggravin van Bavay, dochter van Pierre Philippe, burggraaf van Bavay en Anne Marie d’Estournel (Bavay is een stadje in het Noorden van Frankrijk).
Zij hadden als kinderen:

SOPHIE. Zij was geestelijke.

ALEXANDER (Zie R11111)

KARL. Hij was militair, vanaf 1714 kolonel en gestorven in 1723 in Jülich.

HYACINTH JOSEPH, geboren 22 mei 1689 te Raesfeld. Hij was militair, majoor in een dragonderregiment, en is gesneuveld in de slag om de verovering van Belgrado in 1717.

GABRIEL PHILIP CLEMENT of GABRIEL OTTO. Ook hij was militair (kolonel) en is ook gesneuveld in dezelfde slag om Belgrado in 1717.

Alexander Otto van Velen was graaf van Velen, burggraaf van Bavay, baron te Raesfeld, heer van Doulieu, Krudenborg, Hagenbeck, Engelrading, Schlangenholt, Steinweert, Wespelaer en Tongernel. Hij was militair.Hij was in 1676 in Spaanse dienst. Later was hij in dienst van de keurvorsten van de Palts Philip Wilhelm en Johann Wilhelm hertog van Pfalz-Neuburg en hertog van Jülich en Berg. Hij maakte daar snel carrière. Hij werd in 1693 luitenant-generaal van de Pfalz-Neuburgse cavalerie, in 1699 gouverneur van Mannheim en in 1703 generaal van de cavalerie. In de volgende jaren vocht hij in de Zuidelijke Nederlanden en aan de Bovenrijn. In 1706 trad hij in dienst van de Duitse keizer en werd commandant van de keizerlijke cavalerie. In 1717 werd hij bevorderd tot veldmaarschalk. Hij was van 1725 tot 1727 gouverneur (stadhouder) van Limburg en de landen van Overmaas in dienst van de Habsburgers.
Hij verkocht in 1694 de heerlijkheid Crudenborg aan baron Johann Sigismund Wilhelm van Heiden, generaal van de cavalerie.
Hij verkocht op 6 april 1697 het graafschap Megen aan keurvorst Johan Willem van de Palts-Neuburg, hertog van Gulik en Berg en o.a. heer van Ravenstein (aan de Maas in de tegenwoordige provincie Noord-Brabant).
Deze keurvorst Johan Willem had merkwaardig genoeg een maitresse die Dorothea van Velen heette, geboren 17 april 1670 en telg van een verarmde adellijke familie in het hertogdom Berg. Zij was hofdame van de tweede vrouw van Johan Willem van Neuburg, Anna Maria de Medici. Ze kreeg twee kinderen bij de keurvorst en trouwde in 1711 met Otto Alexander, drost van Seltz. Seltz is een plaatsje in de Elzas aan de Rijn met een proosdij. Het behoorde tot de bezittingen van de keurvorst van de Palts.
De laatste tien jaar van haar leven leefde zij in armoede. Zij is overleden aan dysenterie op 21 augustus 1732 (Wikipedia).
Hij was geheimraad van de Duitse keizer, erfmaarschalk van Vlaanderen, gouverneur van Heidelberg.
Hij was gevolmachtigde van de keurvorst bij de onderhandelingen te Rijswijk in 1697 over de vredesvoorwaarden met Frankrijk en de teruggave van de door de Fransen bezette gebieden in de Palts.
Hij kocht het huis Hagenbeck, dat zijn vader verkocht had, weer terug. Het bleef bezit van de familie tot 1733. In 1734 kwam Hagenbeck in het bezit kwam van baron Theodor van Merveldt.
Alexander Otto van Velen stierf 10 mei 1727.

ALEXANDER VAN VELEN III ( R 11111) trouwde 19 april 1715 te Brussel met MARIA CHARLOTTE JOSËFE  HYACINTHE gravin de MERODE  – MONTFORT (1695 – 1782), dochter van Maximiliaan Albert de Merode, 3e markies van Deinze, en Clara Eleonora van Salm Neufville.
Zij hadden twee zonen:

ALEXANDER OTTO KARL,  geboren 17 maart 1717 en overleden in 1733.

ALEXANDER MARIA JOSEPH GABRIEL, geboren 25 maart 1718 te Raesfeld. Hij is overleden 26 april 1728.
Hij was militair. Hij trad net als zijn vader in dienst van de keurvorst van de Palts. Hij werd in 1711 kolonel van een dragonderregiment en werd bevorderd tot generaal-majoor. Zijn regiment  was afwisselend in de Zuidelijke Nederlanden en in Hongarije gelegerd. Hij was erfmaarschalk van Vlaanderen. Hij was baron  van Raesfeld, van Bretzenheim en Winzenheim, heer van Duxlieu, van Krudenborg etc.
Hij is overleden op het slot Raesfeld 7 november 1733. Met hem stierf deze tak van de familie Van Velen uit. De bezittingen gingen naar de familie Van Limburg-Styrum op grond van een verdrag dat tussen de beide families gesloten was.
Maria  Charlotte de Merode was in 1734 stiftsdame te Maubeuge en is overleden in 1782.