‘s-Gravenzande, Monster

In Zandambacht onder ’s-Gravenzande kwamen rond 1750 twee leden van een familie Van Veelen wonen die waarschijnlijk beide uit Groningen afkomstig zijn en niet verwant zijn aan andere families met dezelfde naam die uit Gelderland en aangrenzende gebieden afkomstig zijn.
Jacob Arijsz. van Veelen had een zoon Arie die met zijn vrouw Neeltje Langebent zestien kinderen kregen. Twee zonen, Hendricus Martinus en Samuel, hadden nageslacht dat nog heden in Zuid-Holland en Noord-Holland woont.

BAREND JACOBSZ. VAN VEELEN (SGR 1) trouwde 27 oktober 1743 te ’s-Gravenzande met
TRIJNTJE HENDRIKS BROEKHUIZEN, weduwe van Leendert Gerritsz. van Staalduinen (tr. 20 juni 1723 te ’s-Gravenzande) en eerder weduwe van Cornelis Abrahamsz. Patijn (tr. 23-12-1714 te ’s-Gravenzande).
Zij is begraven te ’s-Gravenzande in 1753 (Gaarder febr. 1753; f. 3).
Uit het huwelijk van Barend van Veelen en Trijntje Broekhuizen zijn geen kinderen gedoopt.
Barend van Veelen hertrouwde 1 juli 1753 te ’s-Gravenzande (otr. Zoetermeer 17 juni 1753).
HELENA DE VRIEND, dochter van Jacob Gerritsen de Vriend en Neeltje Louwrens van Staalduinen.
Zij werd gedoopt te Zoetermeer 10 januari 1723.
Zij lieten dopen te ‘s-Gravenzande:

HARMINA, 6 april 1755. Waarschijnlijk overleden april 1756 te ’s-Gravenzande. Zij heet dan Hermina Grietje van Vheelen (Gaarder 23 april 1756; f. 3).
JACOB, 30 oktober 1757 (SGR 11). Hij is overleden te ‘s-Gravenzande op 25 augustus 1812, 59 jaar oud.
NEELTJE, 30 oktober 1757.
HERMINA MARTINA, 7 januari 1759, en aldaar overleden juni 1759 (Gaarder 12 juni 1759; f. 3).
HERMINA, 20 april 1766 en aldaar begraven 6 november 1766 (Gaarder 4 november 1766; f. 3).
De ouders woonden onder Zandambacht. De kinderen Jacob en Neeltje zijn 26 juli 1785 erfgenaam van hun moeder. Barend van Veelen is begraven 30 december 1784 te ’s-Gravenzande in de kerk. Hij bezat daar een eigen graf nr. 183.

Barend van Veelen is waarschijnlijk net als zijn zwager (SGR 2) afkomstig uit Groningen. Hij was wellicht niet alleen zijn zwager, maar ook zijn oom. Hij werd wellicht gedoopt 30 mei 1715 te Vlagtwedde en geboren te Veele als zoon van Jacob Aijckes Warmeringh (met dank aan Frederik den Hoedt).
Trijntje Hendriks Broekhuizen en Barend van Veelen lieten op 27 juni 1750 voor schepenen van Sandambagt een testament maken. Hij was gezond en zij was ziek. Haar erfgenamen zijn: 1e, haar man Barend van Veelen voor een derde part; 2e, Trijntje en Pieter Willems van Swet, nagelaten kinderen van testatrices dochter, Maartje Cornelis Patijn, voor een derde part; 3e, testatrices zoon Arij Leendertsz. van Staalduinen voor een derde part.
—–
JACOB VAN VEELEN (SGR 2), waarschijnlijk zoon van Arij (Aijcke) en IJda Witkop, bouwlieden in Westwolgerland in Groningen, en geboren 1 mei 1730 in Westwolgerland. Volgens zijn trouwinschrijving 1755 te ‘s-Gravenzande was hij afkomstig uit Veele (provincie Groningen).
Hij trouwde (otr. 21 juni 1755 te ‘s-Gravenzande en 6 juni 1755 te Zegwaard (Bleiswijk) 29 juni 1755 te Zegwaard (Bleiswijk) met EVA DE VRIEND, dochter van Jacob Gerritsen de Vriend en Neeltje Louwrense van Staalduinen en gedoopt 19 december 1734 te Zoetermeer. Eva de Vriend is een zuster van Helena de Vriend, die getrouwd was met Barend Jacobsz. van Veelen (SGR 1). De vader van Jacob van Veelen was Aijcke, zoon van Jacob Aijckes Warmeringh en gedoopt te Vlagtwedde 7 feb 1704 en geboren te Veele in Groningen.

Zij lieten dopen te ’s-Gravenzande:
NEELTJE, 9 oktober 1757.
NEELTJE, 15 oktober 1760.
HERMANUS MARTINUS, 7 december 1760.
NEELTJE, 23 januari 1763. Zij trouwde 22 juli 1787 te ’s-Gravenzande met CORNELIS VAN DER KAAY,
geboren te ’s-Gravenzande. Zij trouwde opnieuw 16 februari 1815 te Monster met JILLIS COOMANS, afkomstig uit Ter Heijde. Zij is overleden in De Lier 18 januari 1843, 80 jaar oud.
IJDA, 8 juni 1766. Zij trouwde 7 december 1788 te ’s-Gravenzande met CLAAS ZEEMAN, afkomstig uit
Ter Heijde. Zij is overleden 29 maart 1841 te Monster, 52 jaar oud.
ARY, 9 april 1769. zie SGR 21.
HERMINA, 14 november 1773. Haar roepnaam was Mijntje. Zij trouwde voor schepenen van Zandambagt 10 augustus 1800 met KRIJN VAN DER KAAY, afkomstig van ’s-Gravenzande.
Zij verhuisden 1804 naar Monster (de attestatie is getekend te ’s-Gravenzande 26 april 1804).
Zij is overleden 15 april 1851 te Monster, 77 jaar oud.
Jacob van Veelen is overleden 8 april 1821 te ’s-Gravenzande, 90 jaar oud, en begraven in kerkgraf nr. 368. Eva de Vriend is overleden 15 maart 1814 te ’s-Gravenzande, 79 jaar oud, en begraven 22 maart 1814 in kerkgraf nr. 368.
—–
ARIE VAN VEELEN (SGR 21), zoon van Jacob van Veelen en Eva de Vriend en gedoopt 9 april 1769 te
’s-Gravenzande, trouwde 1 mei 1791 te ‘s-Gravenzande (Gaarder 2 x 3.-) met NEELTJE LANGEBENT, dochter van Johannes Langebent en Jacoba de Veer en geboren 21 januari 1774 of 22 januari 1775 te ’s-Gravenhage.

Zij lieten dopen te ’s-Gravenzande:
JACOB, 21 augustus 1791 (geboren 18 augustus 1791). SGR 211. Hij is waarschijnlijk jong overleden.
Zij lieten dopen te Monster:
JOHANNA JACOBA, 17 maart 1793 (geboren 10 maart). Zij trouwde 4 november 1825 te ’s-Gravenzande met ROELAND VAN PUFFELEN, weduwnaar van Cornelia van Oldenzaal. Zij was  in 1838 weduwe en arbeidster te Ter Heyde en is overleden 8 januari 1840 te Monster, 46 jaar oud.
EVA, 8 februari 1795 (geboren 1 februari). Zij trouwde 8 november 1816 te ’s-Gravenzande met
BURWERT VOOIS, arbeider te Monster. Zij woonde 1837 in Ter Heijde en is overleden 22 juli 1844 te Monster, 49 jaar oud.
CATHARINA, 23 oktober 1796 (geboren 19 oktober). Zij trouwde 23 juni 1815 te ’s-Gravenzande met CORNELIS HOGENRAAD, arbeider te Monster. Ook zij woonde in 1837 in Ter Heijde. In 1849 woonde zij in Rotterdam. Ze was toen weduwe van C. Hoogenraad en van beroep schoonmaakster. Ze kreeg een uitkering van het Burgerlijk Armbestuur. Zij is overleden 24 december 1865 te Monster, 69 jaar oud.
JOHANNES, 16 december 1798 (geboren 10 december). Zie SGR 212.
HENDRIKUS MARTINUS, 7 september 1800 (geboren 31 augustus). Zie SGR 213.
SAMUEL, geboren 5 mei 1802. Zie SGR 214.
HERMINA, 1 april 1804 (geboren 30 maart). Zij trouwde 7 juli 1827 te Monster met ARIE VAN DER HOEVEN, arbeider te Monster. Zij woonde in 1837 in Ter Heijde. Zij is overleden 4 november 1864 te Monster (in de overlijdensakte staat als haar voornaam Wilhelmina; kennelijk was haar roepnaam Mina of Mijntje).
EVERT, 18 juni 1806 (geboren 30 mei), begraven juni1806 te ’s-Gravenzande.
ANDRIES, 18 juni 1806 (geboren 30 mei), begraven 17 september 1806 te ’s-Gravenzande.
ANDRIES, 13 september 1807 (geboren 8 september). SGR 215. Hij deed belijdenis te Monster 15-4-1829.
ANTJE, 14 januari 1810 (geboren 5 januari), Zij trouwde 18 september 1836 te Monster met WILHELMUS THEODORUS PICKERT, geboren te ’s-Gravenhage, in 1837 broodbakker te ’s-Gravenhage. Zij waren Luthersch. Antje van Veelen is overleden 13 feb 1893 te ‘s-Gravenhage, 83 jaar oud. Zij had een buitenechtelijke dochter NEELTJE VAN VEELEN, geboren 5 april 1833 te Monster. Die trouwde 5 maart 1862 te ’s-Gravenhage met JOZUA BOM, smid, geboren te Loosduinen. Neeltje van Veelen is overleden 8 feb 1901 te ‘s-Gravenhage, 67 jaar oud.

En te ’s-Gravenzande werden geboren:
ELISABETH CORNELIA, geboren 12 maart 1812. In 1838 dienstbode te ’s-Gravenzande, in 1845 dienstbode te ’s-Gravenhage. Zij trouwde 25 augustus 1858 te ‘s-Gravenhage met WILHELMUS SOET, oppasser, geboren te ’s-Gravenhage. Zij is overleden 4 juli 1888 te ‘s-Gravenhage, 76 jaar oud.
MARGARETHA CLAZINA, geboren 30 april 1814. In 1837 dienstbode in
Ter Heyde, in 1838 naaister in Ter Heijde, in 1845 schoonmaakster te ’s-Gravenhage. Zij trouwde 23 juli 1851 te ‘s-Gravenhage met JAN KERKHOVEN. schipper of sjouwer. Zij trouwde 24 juni 1857 met JACOBUS VAN LUYN, machinist te ’s-Gravenhage en geboren te Leiden. Zij is overleden 28 juli 1866 te ’s-Gravenhage, 52 jaar oud.
NEELTJE, geboren 26 juli 1815. Zij noemt zich ook Cornelia. Zij is in 1838 dienstbode te ’s-Gravenzande. Zij trouwde met JAN KERKHOVEN, sjouwer, geboren te Zaandam.
Een doodgeboren kind, geboren 3 december 1817.
ARIE JACOB, geboren 18 september 1819 te ’s-Gravenzande. Zie SGR 216.
Arie van Veelen was tuinier te Monster en herbergier in ‘De Spaansche Vloot’  te ’s-Gravenzande. Hij is overleden 29 maart 1849 te ’s-Gravenzande, 79 jaar oud.
Neeltje Langebent is overleden 26 mei 1824 te ’s-Gravenzande, 49 of 50 jaar oud.


JOHANNES VAN VEELEN (SGR 212), zoon van Arie van Veelen en Neeltje Langebent, en geboren
10 december 1798 te Monster, trouwde 6 mei 1823 te Monster met APOLLONIA DE BRUIJN (haar roepnaam was Pleuntje), weduwe van Johannes van Dam en dochter van Arij de Bruijn, arbeider te Monster, en Neeltje Knoppert en geboren december 1787 te Monster. Zij is overleden te Monster
29 augustus 1851, 63 jaar oud. Zij hadden hoogstwaarschijnlijk geen kinderen.
Johannes van Veelen is hertrouwd 10 januari 1852 met ANTJE VAN VELDEN, weduwe van Pieter van Dam, en dochter van Jan van Velden en Antje Sonneveld en geboren 19 januari 1820 te Monster.
Ook uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend. Johannes van Veelen was tuinier (tuinder) te Monster.
Hij is overleden 3 december 1862 te Monster, 63 jaar oud. Antje van Velden is 30 december 1870 te Monster opnieuw getrouwd met Anthonij van Spronsen, wed. van Gerritje Looijen. Zij is overleden 31 december 1910 te Monster.

—-
HENDRIKUS MARTINUS VAN VEELEN (SGR 213), zoon van Arie van Veelen en Neeltje Langebent en geboren 31 augustus 1800 te Monster. Hij trouwde 1 september 1824 te ’s-Gravenhage met
ALIDA CATHARINA NAALDIJK, dochter van Hendrik Naaldijk en Grietje Gorstenberg, en geboren
3 februari 1798 te Berkel.
Hun kinderen werden geboren te ’s-Gravenzande:
NEELTJE, 16 augustus 1825. Zij trouwde 18 juni 1859 te ‘s-Gravenzande met LEENDERT KNOPPERT, geboren omstreeks 1826 te Monster.
GRIETJE, 13 april 1827. Zij trouwde 23 maart 1849 te ‘s-Gravenzande met ARIE VAN HERWIJNEN, winkelier en kleermaker. Zij is overleden 6 juli 1912 te Delft, 85 jaar oud.
ANTJE, 12 maart 1829. Zij trouwde 29 april 1864 te ‘s-Gravenzande met CORNELIS KUIJPER,  tuinder te
’s-Gravenzande.
ARIE JACOB, 22 mei 1831 te ’s-Gravenzande. Zie SGR 213 1.
JOHANNES, 18 maart 1833, overleden 1 februari 1838 te ’s-Gravenzande.
HENDRIKUS MARTINUS, 1 februari 1835, overleden 27 april 1836 te ’s-Gravenzande.
HENDRIKUS MARTINUS, 31 januari 1837. Zie SGR 213 2.
JOHANNES, 11 juni 1839. Zie SGR 213 3.
Hendrikus Martinus van Veelen was tuinder en woonde aan de Monsterscheweg te ’s-Gravenzande. Hij is overleden 9 februari 1879 te ’s-Gravenzande, 78 jaar oud.
Alida Catharina Naaldijk is overleden 1 februari 1879 te ’s-Gravenzande, 80 jaar oud.
—-
ARIE JACOB VAN VEELEN (SGR 213 1), zoon van Hendrikus Martinus van Veelen en Alida Catharina Naaldijk, en geboren 22 mei 1831 te ’s-Gravenzande.
Hij trouwde 28 februari 1863 te Monster met MARIA BREGGEMAN, dochter van Pieter Breggeman, boodschaploper te Monster, en Sophia Broekman en geboren 11 oktober 1833 te ’s-Gravenzande.
Kinderen uit dit huwelijk werden geboren te Monster:
HENDRIK MARTINUS, 9 april 1863 (SGR 213 11).
SOPHIA, 27 juli 1864. Zij trouwde 28 februari 1891 te Monster met MARTINUS VAN DER KRUIJK, geboren te Monster. Zij is overleden 24 december 1923 te Monster.
ALIDA CATHARINA, 22 november 1865, overleden 29 juli 1866 te Monster.
ALIDA CATHARINA, 7 april 1867. Zij vertrekt 13 april 1887 naar ’s-Gravenzande. Zij trouwde 18 mei 1901 te Monster met Hendrik van der Lugt, geboren te Naaldwijk. Zij is overleden 21 maart 1945 te Leiden, 77 jaar oud.
MARIA, 11 november 1869. Zij trouwde 11 maart 1899 te Monster met JOHANNES SOLLEVELD, geboren te ’s-Gravenzande. Zij is overleden17 juni 1917 te Monster, 47 jaar oud.
LEENDERT, 30 november 1874.
De ouders van Arie Jacob van Veelen waren niet aanwezig bij zijn huwelijk in 1863 en gaven geen toestemming.  Hij had verschillende beroepen: tuinder 1863; winkelier te Monster 1864-1865; tuinder te  Monster 1866 en 1867; arbeider te Monster 1869, 1874, 1885; koopman 1893.
Hij is overleden 17 maart 1893 te Monster, 61 jaar oud. Maria Breggeman is overleden 5 december 1900 te Monster, 67 jaar oud.
—-
HENDRIK MARTINUS VAN VEELEN (SGR 213 11), zoon van Arie Jacob van Veelen en Maria Breggeman en geboren 9 april 1863 te Monster. Hij trouwde 15 augustus 1885 te Monster met AALTJE VAN DER MEER, dochter van Frank van der Meer, arbeider te ’s-Gravenzande, en Arendje Aarsen en geboren 4-2-1841 te ’s-Gravenzande.
Hun kinderen werden geboren te Monster:
MARIA, 10 januari 1886. Zij trouwde met JOHANNES VAN SPRONSEN, geboren te Monster.
ARENDJE   25 februari 1888. Zij trouwde met ADRIANUS ARIE KEIJZER, geboren te Ridderkerk.
ARIE JACOB 21 april 1892. Zie SGR 213 111.
Een levenloze dochter 13 juni 1899.
Hendrik Martinus van Veelen was arbeider te Monster en is overleden 30 julli 1927 te Monster, 64 jaar oud. Aaltje van der Meer is overleden 14 januari 1939 te Monster, 77 jaar oud.
—-

ARIE JACOB VAN VEELEN (SGR 213 111), zoon van Hendrik Martinus van Veelen en Aaltje van der Meer en geboren 21 april 1892 te Monster.
Hij trouwde 23 juni 1922 te ‘s-Gravenzande met HESTER VAN DER HOUT, dochter van Elizabertus van der Hout, schipper of veldarbeider te ‘s-Gravenzande, en Maria Wilhelmina Oversloot.
Zij hadden drie dochters:
MARIA WILHELMINA, 9 nov 1923 te ‘s-Gravenzande. Zij trouwde met ARIE LANGENBERG, controleur bij een verzekeringsmaatschappij. Zij woonden in Honselersdijk.
ALIDA. Zij trouwde met GERRIT DE MUNNIK. Zij woonden in ‘s-Gravenzande.
HENDRIKA MARTINA. Zij trouwde met Cornelis C. Struik, chauffeur. Zij woonden te Monster.

JOHANNES VAN VEELEN (SGR 213 3), zoon van Hendrikus Martinus van Veelen en Alida Catharina Naaldijk, en geboren 11 juni 1839 te ’s-Gravenzande.
Hij trouwde 26 november 1870 te Monster met NEELTJE DE JONG, dochter van Leendert de Jong, arbeider te Monster, en Trijntje Koomans en geboren 21 december 1850 te Monster.
Hun kinderen werden geboren te Monster:
HENDRIK MARTINUS, 25 februari 1871. Zie SGR 213 31.
LEENDERT DIRK, 15 augustus 1872 en overleden 11 juni 1873 te Monster.
LEENTJE JOHANNA, 17 oktober 1873. Zij trouwde 22 mei 1897 te Monster met TJEPKE BILKERT, geboren te Vrouwenparochie. Zij woonden te ’s-Gravenhage.
ARIE, 15 november 1874 en overleden 22 juni 1876 te Monster.
MARTINUS JOHANNES, 12 maart 1876. Zie SGR 213 32.
ARIE, 18 november 1878 (SGR 213 33). Hij trouwde 10 mei 1816 met CATHARINA VAN DE BOGAERT, weduwe van Wouter van Lienden. Hij was handelsreiziger of colporteur en woonde in ’s-Gravenhage.
JOHANNES, 17 juni 1880. Zie SGR 213 34.
ALIDA CATHARINA, 1 oktober 1881. Zij trouwde 18 mei 1901 te Monster met HENDRIK VAN DER LUGT, geboren te Naaldwijk. Zij is overleden 10 november 1921 te Naaldwijk, 40 jaar oud.
TRIJNTJE JOHANNA, 22 augustus 1883 en overleden 14 augustus 1884 te Monster.
NEELTJE MARGARETHA, 22 augustus 1883 en overleden 27 oktober 1883 te Monster.
TRIJNTJE JOHANNA, 24 april 1885. Zij trouwde met ARIE VAN DER MEER en is overleden 12 maart 1961 te Poeldijk, 75 jaar oud.
MARGARETHA, 13 september 1887. Zij trouwde met JOB VAN DER MAAREL en is overleden 9 juni 1952 te Maassluis, 64 jaar oud.
LEENDERT CORNELIS, 22 januari 1890. Zie (SGR 213 35). Hij was koopman te Monster. Hij trouwde 13 mei 1911 te Monster met JAAPJE VOOIS, dochter van Maarten Voois en Maria Verschoor en geboren omstreeks 1891 te Maassluis. Zij hadden negen kinderen van wie er twee jong zijn overleden.
NEELTJE, 24 januari 1893. Zij trouwde met JACOB GORTHUIS en is overleden 16 januari 1970 te ’s-Gravenhage, 76 jaar oud.
LEENDERT JOHANNES MARTINUS, 22 augustus 1898. Zie (SGR 213 36).
Johannes van Veelen was arbeider, tuinder en winkelier te Monster. Hij liet een testament maken te Naaldwijk (notaris Willem Lagerweij) op 23 april 1910. Hij is overleden 3 februari 1919 te Monster, 79 jaar oud. Neeltje de Jong is overleden 7 december 1910 te Monster, 59 jaar oud.

HENDRIK MARTINUS VAN VEELEN (SGR 213 31), zoon van Johannes van Veelen en Neeltje de Jong en geboren 25 februari 1871 te Monster.
Hij trouwde 17 januari 1896 te ’s-Gravenzande met CATHARINA VAN GEEST, dochter van Pieter van Geest en Antje Hendrika Immerzeel en geboren 30 maart 1872 te ’s-Gravenzande.
Hun kinderen werden geboren te ’s-Gravenhage en Monster:
NEELTJE HENDRIKA, 9 juni 1896 te ’s-Gravenhage. Zij trouwde met JOHANNES MARINUS BOSCH, geboren te ’s-Gravenhage.
PIETER JOHANNES, 7 juli 1897 te ’s-Gravenhage (SGR 213 311).
Hij trouwde 3 december 1919 met SUSANNA OUDSHOORN, geboren 30 november 1893 te Leiden.
Hij hertrouwde in 1935 te Amsterdam met GRIETJE HEUVING. Hij is overleden 14 januari 1958 te Assen, 60 jaar oud.
LEENTJE, geboren 12 december 1898 te ’s-Gravenhage en overleden 2 juni 1899 te Monster.
LEENTJE JOHANNA, 8 april 1900 te Monster. Zij trouwde met NICOLAAS JACOBUS SERVAAS, geboren 14 juli 1900 te Leiden. Zij is overleden 1 februari 1990 te Venlo en begraven in ’s-Gravenhage Loosduinen.
ANTJE HENRIKA, 27 februari 1902 te Monster. Zij trouwde met CHRISTOFFEL HENDRIK DIJKMAN, geboren 29 december 1889 te Sint Maartensdijk.
JOHANNA MARTINA, geboren 17 januari 1904 te Monster. Zij trouwde met FRANCISCUS HECKMEYER en is overleden 9 februari 1946 te ’s-Gravenhage.
ANTJE SOPHIA, geboren 2 februari 1905 te Monster en overleden 25 augustus 1905 te ‘s-Gravenhage.
CATHARINA HENDERIKA, geboren 19 augustus 1908 te ’s-Gravenhage.
Zij trouwde 19 juni 19129 te ‘s-Gravenhage met ANTONIUS JOHANNES LEENDERS, steenhouwer en geboren te ’s-Gravenhage.
Hendrik Martinus van Veelen was arbeider te Monster 1899  en 1902. Hij liet een testament maken op 4 augustus 1948 te Leiden. Hij is overleden 11 oktober 1948 te Leiden, 77 jaar oud.
Catharina van Geest is overleden  2 januari 1947 te   ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.

MARTINUS JOHANNES VAN VEELEN (SGR 213 32), zoon van Johannes van Veelen en Neeltje de Jong en geboren 12 maart 1876 te Monster, trouwde 18 oktober 1905 te Amsterdam met HENDRIKA WILHELMINA TIEMESE, dochter van Leendert Tiemese en Alida Swagerman en geboren 15 januari 1886 te Amsterdam.
Zij hadden vijf kinderen.

MARTINUS JOHANNES, 27 aug 1906 te Den Helder. Hij trouwde met MARIA H. WINKELMAN en woonde in Amsterdam.
ALIDA PETRONELLA, 5 nov 1910 te Den Helder. Zij trouwde met BERNARD HOGEWEG, onderwijzer.
HELENA, 1916 te Den Helder. Zij is overleden 17 april 1917 te Den Helder.
JOHANNES CORNELIS, 4 okt 1917 te Den Helder.
PIETER CHRISTIAAN, 21 mei 1920 te Amsterdam. Hij trouwde met WILHELMINA ANTONIA HENNEKA. HELENA, 26 aug 1925 te Amsterdam.
Martinus Johannes van Veelen nam dienst bij de Marine (matroos in 1905).

JOHANNES VAN VEELEN (SGR 213 34), zoon van Johannes van Veelen en Neeltje de Jong en geboren 17 juni 1880 te Monster. Hij trouwde 1 nov 1906 te Nijmegen met JOHANNA GRADA WITJES, dochter van Willem Witjes, schipper met als thuishaven Huissen in Gelderland, en Wilhelmina Hendriks en geboren 24 juli 1979 te Rhenen. Zij hadden twee dochters:
WILHELMINA JOHANNA CORNELIA, 1 okt 1909 te ‘s-Gravenhage. Zij trouwde 21 okt 1932 met WOUTER PIJL, verzekeringsinspecteur.
NEELTJE, 24 OKT 1910 te ‘s-Gravenhage. Zij is nooit getrouwd en was collectrice van de Ned. Staatsloterij en woonde in ‘s-Gravenhage.
Johannes van Veelen was werkman, colporteur, handelsreiziger te ‘s-Gravenhage. Hij is overleden 16 juli 1948 te ‘s-Gravenhage. Johanna Grada Witjes is overleden 17 feb 1946 te ‘s-Gravenhage.

LEENDERT CORNELIS VAN VEELEN (SGR 213 35), zoon van Johannes van Veelen en Neelte de Jong en geboren 22 jan 1890 te Monster. Hij trouwde 13 mei 1911 te Monster met JAAPJE VOOIS, dichter van Maarten Voois, zeeman te Maassluis, en Maria Verschoor en geboren 1 sep 1890 te Maassluis. Zij kregen een aantal kinderen: o.a. NEELTJE MARIA, Zij trouwde met LEENDERT DE GROOT.
MAARTEN. Hij trouwde met ANNA WILLEMINA ARENDSE.
MARIA JOHANNA. Zij trouwde met Maarten Petrus Carolus van Antwerpen.
JACOBUS LEENDERT. Hij trouwde met ANNA DREIJER.

LEENDERT JOHANNES MARTINUS VAN VEELEN (SGR 213 36), zoon van Johannes van Veelen en Neeltje de Jong en geboren 22 aug 1898 te Monster. Hij trouwde 14 mei 1920 te Hoek van Holland met WILLEMINA ROSINA BOXMAN, dochter van Bastiaan Willem Bosman en Rosina Hogendoorn en geboren 6 juni 1901 te ‘s-Gravenzande. Zij hadden een zoon: BASTIAAN WILLEM, 14 juni 1921 te Monster. Na de scheiding is Willemina Rosina Boxman hertrouwd met Johannes Bertus Koene, grondwerker.
Leendert Johannes Martinus van Veelen is opnieuw getrouwd op 18 nov 1925 te ‘s-Gravenhage met JOHANNA BIJJERSBERGEN, dochter van Pieter Bijjersbergen en Geertruida Maria Paulina Lagry en geboren 20 mei 1894. Zij kregen een dochtertje JOHANNA HELENA, geboren feb 1928 te s’-Gravenhage en daar overleden 16 feb 1928. Leendert Johannes Martinus van Veelen is voor een derde maal getrouwd met JEANNA FRANCOISE RUDOLPH, geboren 10 april 1890 te Schaerbeek (België). Hij was arbeider, handelsvertegenwoordiger en koopman en is overleden 7 feb 1954 te ‘s-Gravenhage.

SAMUEL VAN VEELEN (SGR 214), zoon van Arie van Veelen en Neeltje Langebent en geboren 5 mei of juni 1802 te Monster. Hij trouwde 20 september 1829 te Monster met PIETERNELLA DE BRUIN, dochter van Arend de Bruin en Lena Hendrika Storm en geboren 26 maart 1805 te Monster.
Zij hadden drie kinderen, die geboren werden te Monster:

ARIE JACOB, 27 januari 1830. Zie SGR 214 1.
LEENDERT, 3 april 1832. Zie SGR 214 2.
JOHANNES, 26 juli 1834 en overleden 4 april 1835 te Monster.
Samuel van Veelen was arbeider te Monster 1844 en 1881. Hij en zijn vrouw vierden in 1879 hun 50-jarig huwelijksfeest. Hij is overleden 23 mei 1890 te Monster, 88 jaar oud.
Pieternella de Bruin is overleden 20 februari 1892 te Monster, 86 jaar oud.

ARIE JACOB VAN VEELEN (SGR 214 1), zoon van Samuel van Veelen en Pieternella de Bruin en geboren 27 januari 1830 te Monster, trouwde 3 december 1853 te Schoonhoven met ADRIANA SATON, dochter van Jacobus Johannes Saton, vleeschhouwer (slager) te Schoonhoven, en Adriana Fuik en geboren 13 augustus 1830 te Schoonhoven.
Hun kinderen werden geboren te Schoonhoven:

PETRONELLA ADRIANA, 4 november 1854. Zij kreeg 18 aug 1875 te Schoonhoven een dochter: CORNELIA van Veelen.  Zij trouwde 30 november 1881 te Schoonhoven met PIETER VAN DER HOEVEN, geboren 11 juni 1860 te Monster, schoenmaker en schoenwinkelier te Amsterdam.
Zij is overleden 7 mei 1907 te Amsterdam, 52 jaar oud.
ADRIANA, 23 februari 1857, overleden 19 november 1859 te Schoonhoven.
MAGDALENA GEERTRUIDA, 14 februari 1859. Zij trouwde 20 september 1882 te Schoonhoven met MARINUS HAK, zilversmid te Schoonhoven, geboren te Willige Langerak. Zij is overleden 25 november 1917 te Kampen, 58 jaar oud.
ADRIANA, 19 januari 1861 en overleden 13 februari 1940 te Amsterdam, 79 jaar oud.
SAMUEL, 20 december 1862. SGR 214 11. Hij was kleermaker en is overleden 19 januari 1940 te Amsterdam, 78 jaar oud.
JACOB JOHANNES, 27 december 1864. Zie SGR 214 12.
ELISABETH, 6 februari 1867. Zij kreeg 30 april 1891 te Amsterdam een zoon: Henri Bertus van Veelen. Zie SGR 214 13.  Zij trouwde 6 juli 1898 te Amsterdam met DIRK GLAS, machinist, en is overleden 19 maart 1947 te Amsterdam, 80 jaar oud.
Arie Jacob van Veelen was metselaar te Schoonhoven en Amsterdam. Hij is overleden 22 januari 1915 te Amsterdam, 85 jaar oud. Adriana Saton is overleden 13 april 1911 te Amsterdam 80 jaar oud.

JACOB JOHANNES VAN VEELEN (SGR 214 12), zoon van Arie Jacob van Veelen en Adriana Saton en geboren 27 december 1864 te Schoonhoven.
Hij trouwde 16 augustus 1888 te Weesp met CATHARINA MARIA BAKKER, dochter van Jacob Ruurd Bakker en Janna Pos, en geboren 13 november 1867 te Loosdrecht.
Zij kregen drie of vier kinderen:
JOHANNA ADRIANA, geboren 21 januari 1890 te Amsterdam. Zij trouwde 27 november 1918 te Amsterdam met GIJSBERT SCHOUTEN, grondwerker te Maarssen.
ADRIANA JOHANNA, geboren 29 augustus 1891 te Amsterdam.
PETRONELLA ELISABETH, 25 september 1893 te ’s-Gravenhage. Zij trouwde 3 mei 1916 te Amsterdam met GERRIT HAMER, ambtenaar bij de PTT. Zij is overleden 17 september 1968 te Heerde, 74 jaar oud.
Een kind overleden 31 mei 1907 te Naarden.
Jacob Johannes van Veelen was metselaar te Amsterdam. Hij is overleden 8 augustus 1894 te Scheveningen (verdronken in het volkszeebad), 29 jaar oud.
Hij was sociaal-democraat. Toen hij begraven werd werden er drie banieren en twee vlaggen meegevoerd. Dat was aanleiding voor de waarnemend burgemeester om de politie opdracht te geven de ‘optocht’ te beletten. Er vond een botsing plaats tussen de socialistische geestverwanten en de politie, waarbij een aantal mensen gearresteerd werd. De kantonrechter vond, dat de deelnemers aan de begrafenisstoet in hun recht stonden en dat de politie er bij die gelegenheid zonder reden  “ruw op los geslagen had” en ontsloeg de aangeklaagden van rechtsvervolging. In de kranten van dat jaar kreeg deze gebeurtenis de nodige aandacht.
Zijn weduwe, Catharina Maria Bakker, is hertrouwd met Johannes Cornelis Bierens, bakker, geboren te Scherpenisse. Zij is overleden 2 augustus 1900, 32 jaar oud.

HENRI BERTUS VAN VEELEN (SGR 214 13), zoon van Elisabeth van Veelen en geboren 30 april 1891 te Amsterdam. Hij trouwde 14 mei 1913 te Leiden met HENDRIKA CORNELIA DIEMEL, dochter van Paulus Diemel, lijstenmaker te Leiden, en Marianna Schols en geboren 14 juli 1892 te Leiden. Zij kregen twee kinderen:
MARIANNE, 3 juli 1913 te Leiden. Zij trouwde met THEODORUS WITTEMAN, bloemist, geboren te Lisse.
HENRI LAMBERTUS, geboren 12 mei 1015 te Leiden. Hij trouwde 9 mei 1941 te Sassenheim met CATHARINA CORNELIA BERG, dochter van Nicolaas Berg en Alida Geertruida Schrier, en geboren 24 okt 1915 te Sassenheim.
Henri Bertus van Veelen (Harry) was timmerman te Leiden en is overleden 4 maart 1968 te Sassenheim. Hendrika Cornelia Diemel is overleden 8 dec 1966 te Noordwijkerhout.

LEENDERT VAN VEELEN (SGR 214 2), zoon van Samuel van Veelen en Pieternella de Bruin en geboren 3 april 1832 te Monster. Hij trouwde 10 mei 1856 te Monster met GEERTJE KOOL, dochter van Willem Kool, arbeider te Monster, en Maria Middelburg, en geboren 13 april 1832 te Monster. Hun kinderen werden geboren te Monster:

SAMUEL, 6 april 1857. Zie SGR 214 21.
MARIA GEERTRUIDA, 23 juli 1859 en overleden 5 oktober 1870 te Monster.
JANNETJE, 8 november 1861 en overleden 14 februari 1864 te Monster.
CATHARINA WILHELMINA, 28 juni 1863.
Zij trouwde 9 november 1884 te Monster met CORNELIS VREUGDENHIL, winkelier, geboren te ’s-Gravenzande, en is hertrouwd 29 april 1908 te ‘s-Gravenhage met PIETER VAN DER HOEVEN, schoenenwinkelier. Zij is overleden 15 september 1941 te Amsterdam, 78 jaar oud.
JOHANNES, 27 december 1865. Zie SGR 214 22.
WILLEM, 20 augustus 1867 en overleden 3 december 1870 te Monster.
ARIE JACOBUS, 2 april 1870 en overleden 9 juli 1873 te Monster.
WILLEM MARINUS GERARDUS, 21 oktober 1872 (SGR 214 23). Hij trouwde 16 februari 1895 te Monster met PETRONELLA WILHELMINA VAN LEEUWEN, dochter van Dirk van Leeuwen, tuinier te Monster, en Cornelia van Spronsen en geboren 10 juli 1871 te Monster. Hij was brievenbesteller in 1895 en is overleden 27 augustus 1895 te Monster, 22 jaar oud. Van hen zijn geen kinderen bekend.
Petronella Wilhelmina van Leeuwen is 11 mei 1904 hertrouwd te Monster met Dirk van Leeuwen, geboren te Monster. Zij is overleden 23 mei 1923 te Monster.
Leendert van Veelen was schoenmaker te Monster. Hij was oudste ouderling (NH) te Monster 1892 en 1896. Hij liet met Geertje Kool een testament maken voor R.W.A.M. Reijnen, notaris te ’s-Gravenzande. Hij is overleden 5 december 1904 te Monster, 72 jaar oud. Geertje Kool is overleden 6 juli 1903 te Monster, 71 jaar oud.


SAMUEL VAN VEELEN, (SGR 214 21), zoon van Leendert van Veelen en Geertje Kool, en geboren
6 april 1857 te Monster. Hij trouwde 8 mei 1880 te Monster met TRIJNTJE VAN GAALEN, dochter van Arie van Gaalen, arbeider te Monster, en Leena Koene en geboren 7 januari 1858 te Monster. Zij kregen drie zonen te Monster, van wie er twee jong overleden zijn:
LEENDERD, 30 januari 1881. Zie SGR 214 211.
ARIE MARINUS GERARDUS, 19 maart 1882 en overleden 8 mei 1882 te Monster.
MARINUS GERARDUS ARIE, 19 maart 1882 en overleden 12 mei 1882 te Monster.
Samuel van Veelen was schoenmaker te Monster (1880 en 1882) en brievenbesteller te Monster, 1895 en 1912. Hij is waarschijnlijk de  S. van Veelen die vermeld staat op een steen, ingemetseld in de NH-kerk te Monster, als een van de kerkvoogden in het jaar 1902 (MDCCCII). De kerk was afgebrand 13 juli 1901.
Samuel van Veelen is overleden 28 november 1921 te Monster, 64 jaar oud.

LEENDERD VAN VEELEN (SGR 214 211), zoon van Samuel van Veelen en Trijntje van Gaalen en geboren 30 jan 1881 te Monster. Hij trouwde 8 mei 1907 te Monster met JOHANNA MATHILDA ELSHOF, dochter van Johannes Elshof, klompenmaker te Huissen, en Willemina Otten en geboren 21 okt 1882 te Huissen. Zij kregen vier kinderen:
TRIJNTJE, 13 okt 1908 te ‘s-Gravenhage.
WILHELMINA, 23 april 1910 te ‘s-Gravenhage en overleden 16 juni 1910.
Levenloze zoon 8 januari 1912 te Rotterdam.
HELENA JOHANNA 19 maart 1913 te Rotterdam.
JOHANNA WILHELMINA 12 aug 1919 te ‘s-Gravenhage.
Leenderd van Veelen was ambtenaar bij de PTT, brievenbesteller te ‘s-Gravenhage en hoofdbrievenbesteller te Rotterdam. Het gezin heeft op verschillende plaatsen gewoond: in 1908 tot 1910 in ‘s-Gravenhage; op 30 sep 1910 verhuizing naar Arnhem; op 9 mei 1911 naar Rotterdam; op 19 sep 1913 naar ‘s-Gravenhage; op 16 april 1915 naar Nijmegen; in 1918 woont Leenderd van Veelen weer in ‘s-Gravenhage.
Leenderd van Veelen, gepensioneerd ambtenaar van de PTT, wonend te ‘s-Gravenhage, Laan van Eik en Duinen 113, liet op 1 april 1948 een testament maken voor P.F.D. de Valk, notaris te ‘s-Gravenhage. Hetzelfde deed J.M. Elshof, weduwe, wonend Laan van Eik en Duinen 113 re ‘s-Gravenhage op 7 juni 1961 voor Cornelis Diederikus Jalink, notaris te ‘s-Gravenhage.

JOHANNES VAN VEELEN  (SGR 214 22), zoon van Leendert van Veelen en Geertje Kool en geboren 27 december 1865 te Monster. Hij trouwde 2 oktober 1885 te ’s-Gravenzande met WILHELMINA KUIPER, dochter van Pieter Kuiper en Marijtje Ket en geboren 14 maart 1867 te ’s-Gravenzande. Zij hadden twee dochters, die in ’s-Gravenzande geboren werden:

MARIA GEERTRUIDA, 17 oktober 1886. Zij trouwde 2 juni 1910 te ’s-Gravenzande met MARTINUS BOERS en is overleden 18 februari 1978 te Naaldwijk, 91 jaar oud.
MARIA PIETERNELLA, 12 juli 1894. Zij trouwde 22 maart 1917 te ’s-Gravenzande met NICOLAAS LEENDERT VAN GEEST, geboren te ’s-Gravenzande.
Zij is overleden 12 juli 1981 te ’s-Gravenzande, 87 jaar oud.
Johannes van Veelen was brievenbesteller (1895) en schoenmaker te ’s-Gravenzande (1900). Hij liet samen met Wilhelmina Kuiper een testament maken te ’s-Gravenzande op 4 april 1900 (notaris N.G. Beausar) en een tweede testament 17 juli 1942. Johannes van Veelen is overleden 3 juni 1945 te ’s-Gravenzande, 79 jaar oud. Wilhelmina Kuiper is overleden 6 januari 1942 te ’s-Gravenzande, 75 jaar oud.

ARIE JACOB VAN VEELEN ( SGR 216), zoon van Arie van Veelen en Neeltje Langebent en geboren 18 september 1819 te ’s-Gravenzande, trouwde 21 maart 1841 te Monster met ANTONIA IMMERZEEL, dochter van Gerrit Immerzeel, tuinier te Monster, en Steintje Pieterse Storm en geboren 27 december 1812 te Monster. Drie kinderen werden geboren te Monster:
NEELTJE, 14 juni 1841. Zij trouwde 1 november 1862 te Naaldwijk met CORNELIS VAN OOSTEN. Zij is overleden 5 november 1907 te Naaldwijk, 66 jaar oud.
GERRIT, 7 september 1842 en overleden 12 februari 1845 te Monster.
ARIE JACOB 22 december 1844 en overleden 3 april 1846 te Monster.
Arie Jacob van Veelen was arbeider te Monster. Hij is overleden 24 december 1845 te Monster, 26 jaar oud.


ANDRIES VAN VEELEN en ANNA RASENS kregen als kinderen te Monster:
DOROTHEA, 5 november1819.
een doodgeboren dochter, 11 juni 1821.
een doodgeboren zoon, 18 januari 1823.