Velen 3

HERMAN VIII VAN VELEN (zoon van Herman van Velen en Adelheid van Schonevelde van Graestorp) trouwde (huwelijkscontract 7 nov 1513) met MARGARETHA VAN RAESFELD, dochter van Johan van Raesfeld te Raesfeld en Frederika van Reede. Zij hadden als kinderen:

HERMAN, geboren 1 okt.1516 en overleden1596.  Zie hieronder Herman VII.

REINHART / REINER, geboren voor 1522. Hij was geestelijke. Hij studeerde in Emmerik en was domheer te Münster en kanunnik van St. Mauritz te Münster als opvolger van Johannes Bentinck die afstand deed als kanunnik op 17 september 1539. Hij is overleden kort voor 30 mei 1556 en begraven in de Dom te Münster. In zijn functie als kanunnik van St. Mauritz werd hij opgevolgd door  Hendrik van Diepenbrock.

ELISABETH. Zij heeft te eniger tijd gewoond bij de weduwe von Münster. Ze kreeg op 10 maart 1559 bij testament een legaat van Johan Morrien, de broer van maarschalk Gerd Morrien. Zij trouwde in 1569 met Gerhard van den Bergel (huwelijkscontract 11 mei 1569 (archief Velen nr. 388). Zij woonden in Kalkar. Er is een testament van hen beiden d.d. 15 juni 1577 (archief Velen nr 445). Hij is overleden na 15 juni 1577 en voor 25 maart 1578.

JOHAN, domheer te Trier en domheer te Münster.

Herman van Velen trad in 1493 als ritmeester in dienst van de stad Zutphen. Hij was van 1499 tot 1521 drost van Zutphen. In 1518 werd hij Raad van Hertog Heinrich van Branschweig-Lünenburg, de schoonvader van hertog Karel van Gelre. In september 1521 sneuvelde hij bij Aperlo in de buurt van Elburg op de Veluwe in een gevecht dat onderdeel was van een conflict tussen Kampen en Zwolle over tolheffing op de IJssel. Johan van Raesfeld te Raesfeld was een van de voogden van de kinderen na 1521.
Margaretha van Raesfeld is voor 1 augustus 1525 hertrouwd met N.N. van Galen. Zij is overleden voor 8 februari 1530 (arch. Landsberg-Velen dep. Velen).

HERMAN IX VAN VELEN, zoon van Herman  van Velen en Margaretha van Raesfeld en geboren 1 oktober 1516. Hij trouwde voor april 1539 (huwelijkscontracten 8 feb 1530 en 11 mei 1535) met MARGARETHA MORRIEN, dochter van Gerhard Morrien zu Nordkirchen en Maria von / de Wendt zu Craffenstein, geboren 24 juni 1523 te Coesfeld.  Zij hadden de volgende kinderen:

MARGARETHA, geboren 20 juli 1541. Zij trouwde 4/6 okt 1568 met Arnd von Heiden zu Hagenbeck, zoon van Lubbert van Heiden zu Hagenbeck. Zij liet een testament maken 22 feb 1571 en 8 feb  1585. Zij is weduwe in 1585 en is overleden 5 feb 1609.

HERMAN. Zie Herman VIII van Velen.

REINER, Hij verkreeg op 4 jan 1558 de prebende van de overleden Herbord de Bar, als kanunnik an de dom te Münster. Hij is na zijn studie overleden, voor 23 aug. 1561.

ADRIAAN, geboren in 1550. Hij was geestelijke. Domheer te Osnabrück in 1572. In 1586 rector in Meppen. In 1587 domheer te Münster, 1589/1594 vicedominus  te Münster.Hij maakte zijn testament 7 januari 1594 te Bevergern. Hij is overleden na 24 okt 1594.

JOHAN, geboren 26 maart 1553. Hij studeerde te Bologna in Italië. 1573/1574. Hij was geestelijke. In 1575 domheer te Münster, domkoster 1581/1614, archidiakon 1595 en 1614, thesaurier van de Domkerk te Münster 1581 tot 1616. Hij was in die functie de opvolger van Bitter van Raesfeld. Hij had de zorg over het archidiakonaat Winterswijk. Hij werd in 1590 benoemd tot Landraad van Münster. Hij woonde samen met de bisschop van Munster de rijksdag van Regensburg bij in 1594. Op 22 aug 1587 beleende de Abt van Werden hem met Lüdinghausen en Lütkenbeck.

Johan van Velen is overleden in aug 1616 en begraven 31 aug 1616 in de Dom te Münster. Zijn grafzerk bevindt zich in de noordelijke zijbeuk van de Dom in Münster.

ALEXANDER. Zie Raesfeld.

MARIA. Zij trouwde 18 feb. 1572 met Johan Droste te Vischering. Zij is overleden voor 11 okt 1575.

FREDERIKA, geboren 12 april 1545. Zij was kanunnikes te Bedburg en is overleden 2 maart 1583.

ELISABETH, geboren 28 aug. 1549. Zij was stiftsdame te Fröndenberg. Zij is overleden in 1623 te Dortmund.

AGNES, geboren 18 jan. 1552. Zij was stiftsdame te Nottuln, een wereldlijk klooster voor adellijke vrouwen. Nottuln ligt ten Oosten van Coesfeld. In 1576 was zij kanunnikes. In 1589 had een “Jungfer von Velen” een huis in het Damenstift Nottuln (Westf. Klosterburch, Teil II bl 156). Zij kocht samen met haar zuster Sophia op 28 feb. 1610 een huis en hof te Coesfeld bij het “Groszen Süsterenhaus” bij de Berkel (arch. Raesfeld nr. 355). Op 3 aug. 1612 maakte zij haar testament. Zij bezat een aandeel in een huis in Coesfeld, dat zij in haar testament vermaakte aan Elseke van Velen, kosterin te Coesfeld. Zij overleed  27 dec. 1612.

ADELHEID, geboren 19 juli 1554. Zij was stiftsdame te Nottuln.

ANNA, geboren 3 mei 1558. Zij was stiftsdame te Borghorst. Küsterin aldaar. Zij is in leven 23 augustus 1596 en ontvangt 1000 Rtlr. uit de goederen in Raesfeld overeenkomstig het testament van haar ouders (arch. Raesfeld nr. 340). Zij maakte haar testament 16 aug. 1624.

SOPHIA, geboren 23 feb 1560. Zij was stiftsdame in het wereldlijk klooster te Langenhorst (bij Ochtrup, Kreis Steinfurt). Abdis aldaar van 1595 tot 1624. Zij is overleden 7 april 1725 te Langenhorst.

Herman van Velen was vanaf 1541 drost van Emsland. Hij verwierf dat ambt van de bisschop van Munster als onderpand voor een lening die door de bisschop niet werd afgelost. Het drostambt bleef in de familie. In 1548 drost van Neuhaus. In 1555 werd hij ook drost van Rheine-Bevergern. Hij werd in 1560 benoemd tot hofmaarschalk en raad van de bisschop van Munster. Hij werd in 1574 stadhouder van Münster. Hij werd in 1577 beleend met de zoutvindplaatsen op de Hucksberg (bij Bevergern ten Oosten van Rheine) op land van het klooster Gravenhorst en op de Rodenberg (bij Wettringen ten Zuid-Westen van Rheine) op land van het Augustijnenklooster Metelen en begon met een handel in zout.  Zijn zonen Herman, Johan en Alexander hebben de zoutproductie voortgezet. Alexander had een leidende rol. Hij had kapitaal voor de nodige investeringen. De familie werd ook beleend met de zoutwinning op het gebied van het klooster Bentlage bij Rheine. In 1735 werd de vergunning ingetrokken en overgedaan aan een ander. De saline Gottesgabe bij Rheine is nog steeds een bezienswaardigheid.
Herman van Velen liet een testament maken 19 oktober 1575. In 1589 werd hij heer van Raesfeld.
Hij is overleden in 1596. Lange tijd heeft zijn grafzerk tegen een muur van het slot Velen gestaan.
Margaretha Morrien is overleden tussen 1591 en sep 1596.

HERMAN X VAN VELEN, zoon van Herman van Velen en Margaretha Morrien. Hij trouwde met MARGARETHA VAN DER HORST, dochter van Diederik van der Horst en Elisabeth von Hausz.

Zij hadden de volgende kinderen:

ELISABETH, geboren 8 maart 1582. Zij trouwde Dietrich Torck tot Asbeck en Vorhelm (huwelijksverdrag 23 februari 1612). Zij hertrouwde 20 nov 1625 te Münster met Johan van Beveren tot Havixbeck. Zij is overleden in 1636.

JOHAN WILLEM, geboren 26 dec. 1582 en overleden 26 maart 1583.

ANNA MARIA, geboren 2 maart 1584. Zij was in 1612 kanunnikes in het Stift Langenhorst. Zij trouwde voor 1628 Wilhelm (von) Dobbe zu Vogelsang.

AGNES, geboren 24 aug. 1585. Zij was stiftsdame en van 1610 tot 1626 kanunnikes te  Nottuln. Zij maakte een testament op 28 mei 1624. Zij stierf 1 mei 1626.

ELISABETH, geboren 24 aug  1585 en overleden 1 okt 1586.

MARGARETHA. Zij werd geboren 13 okt 1588. Zij was 1636 Stiftsdame te Freckenhorst. Zij trouwde met Dietrich (von) Hake zu Patzlar.

HERMAN, geboren in 1589 en overleden 13 jan 1608 te Landesfeld (in Lotharingen).

DIETRICH, geboren 8 jan 1591 te Meppen. Zie hierna.

THEODORUS. Hij was geestelijke. Tonsuur 5 juli 1598 te Munster.

ADELHEID.

Herman X van Velen kreeg een domprebende te Münster 23 aug. 1561 na de dood van zijn broer Reiner. Studeerde in Padua, deed afstand van de prebende ten gunste van zijn broer Alexander op 2 juni 1575, vanaf 1573 Hofkammerrat. Hij volgde zijn vader op als drost van Emsland en als drost van Rheine-Bevergern.
Hij is overleden voor 3 aug 1612.

DIETRICH VAN VELEN, zoon van Herman van Velen en Margaretha van der Horst. Hij trouwde 16 of 17 aug. 1625 met CATHARINA SOPHIA DE WENDT, dochter van Lubbert de Wendt te Holtfeld, drost te Sparrenberg, en Agnes van Reuschenberg te Reuschenberg. Zij hadden als kinderen:

HERMAN MATTHIAS, geboren 29 juni 1632. Zie hieronder.

MARIA ALEXANDRINA ELISABETH, geboren 20 april 1636. Zij trouwde 10 mei 1664 te Velen met OTTO WERNER WALDBOTT VON BASSENHEIM te Gudenau, Drachenfels, Vilip, Oedingen etc. Zij is overleden na 1678.

DIETRICH ANTON, geboren 29 aug 1647. Hij studeerde te Parijs aan de Sorbonne 1666-1667. Hij was geestelijke, domheer te Munster 1666, sinds 1669 vicedominus, in 1699 domproost. In 1673 proost van Oldenzaal. Hij was ook domheer te Minden (1664–1700). Hij is overleden 3 okt 1700 te Velen. Er is een groot epitaaf voor hem in de Dom te Münster.

Een zoon, geboren en overleden 8 okt 1648.

Dietrich van Velen was 1603–1609 domheer te Trier, domheer te Speijer. Hij deed afstand van zijn prebenden en werd in 1609 heer te Velen. In 1611 drost in Emsland. In 1649 geheimraad van de bisschop van Keulen en stadhouder in Münster. Hij heeft de R.K. kerk in Emsland sterk bevorderd.

Dietrich van Velen was evenals zijn voorvaderen drost van Emsland. Hij volgde zijn vader ook op als drost van Rheine-Bevergern. Hij bleef dat tot het jaar 1635, toen een lid van de familie Van Twickel als drost benoemd werd. Hij kocht in 1630 het goed Papenburg, dat oud en vervallen was. Dat goed werd in 1657 door de bisschop van Munster tot een vrije heerlijkheid gemaakt die tot 1853 bestaan heeft. Hij geldt als de stichter van de stad Papenburg aan de Eems en een standbeeld van hem staat bij die stad. Hij is in 1631 begonnen met de ontginning van het hoogveengebied bij Papenburg en stichtte in 1638 naar Hollands voorbeeld een veenkolonie. Hij is overleden 19 mei 1657 te Meppen en begraven te Velen.
Catharina Sophia de Wendt is overleden na 10 sep. 1663.

HERMAN MATTHIAS VAN VELEN, zoon van Dietrich van Velen en Catharina Sophia de Wendt, geboren 29 juni 1632 en overleden 3 januari 1681. Hij trouwde 10 sept. 1663 te Assen met MARGARETHA ANNA VAN GALEN TE BISPING, geb. 1644, gedoopt 11 dec. 1644 te Vechta, Niedersachsen, dochter van Johan Hendrik van Galen te Bisping, Dinklage en Assen. drost van Vechta, en Anna van Droste te Vischering. Zij is overleden na 1692. Zij hadden als kinderen:

CHRISTOPH ALEXANDER, geboren  29 juni 1664. Zie hieronder.

ALEXANDRINA HEDWIG, geboren in 1665. Stiftsdame te Borghorst. Zij trouwde in 1685 met Friedrich Matthias Korff gen. Schmising tot Tatenhausen.

CATHARINA LEOPOLDINA, geboren in 1666, Kanunnikes en Seniorissa te Metelen. Zij is overleden in 1747.

MARGARETHA THEADORA AGNES, gedoopt 9 nov. 1668. Zij was Stifsdame te Nottuln. Dekantin 3 aug. 1712. Op 15 juni 1728 werd zij als abdis gekozen. Zij woonde aan het einde van haar leven alleen in een huis met  tien of twaalf katten. Zij werd overvallen door dieven die de abdis vastbonden en beroofden. Zij is overleden 15 aug. 1750 en begraven in de kerk te Nottuln.

FELICITAS WILHELMINA, geboren 9 nov. 1668. Zij was geestelijke, abdis te Asbeck.
Zij is overleden 15 aug 1746.

URSULA HELENA, geboren 9 maart 1672 en overleden in 1689.

ANNA SOPHIA, geboren 11 juli 1673. Stiftsdame te Schwarzrheindorf (een wereldlijk klooster bij de stad Bonn). Zij is overleden 25 dec. 1697.

ANNA AGNES, geboren 13 aug 1674. Zij was stiftsdame te Freckenhorst (bij de stad Warendorf), 1697. Seniorin aldaar 1741. Zij maakte een testament 12 aug. 1757 en overleed 24 juni 1759. Haar grafsteen is er nog.

ANTON HERMAN HEINRICH, geboren 3 jan. 1678 te Velen en daar gedoopt 6 jan. Hij was geestelijke. Studeerde in Parijs 1696-1697. Hij was domheer te Munster (1691-1752), domsenior aldaar 1746 en domheer te Osnabrück (1704-1736). Opperjachtmeester aldaar en deed afstand van de prebende in Osnabrück in 1737. Hij was Proost van het Kollegiatstift St. Ludgeri te Munster (1722-1748). Hij maakte zijn testament op 13 juli 1736. Overleden 14 april 1752 te Münster.

MARIA ANNA GABRIELA, geboren 15 okt 1679 en overleden 19 feb 1681.

ISABELLA BRIGITTA THERESA, geboren 4 juli 1681. Zij was geestelijke, stiftsjuffer te Asbeck. Zij is overleden 8 april 1772.

MARIA. Zij was geestelijke, abdis van het Stift Borghorst (1716-1735).

Herman Matthias van Velen was heer van Velen en Papenburg, drost van Emsland.
Hij verwierf in 1676 het huis Ahlen bij Warendorf van Zacharias zur Borg.

CHRISTOPH ALEXANDER VAN VELEN, zoon van Herman Matthias van Velen en Margaretha Anna van Galen en geboren 29 juni 1666, trouwde in 1695 met MARIA DOROTHEA MARGARETHA APOLLONIA WILHELMINA FERDINANDINA THERESIA VON SCHENKING ZU BEVERN, dochter van Ferdinand Otto von Schenckinig zu Bevern en Apollonia  Catharina von Nagel te Ittlingen. Zij hadden als kinderen:

FRIEDRICH CHRISTIAN, geboren 1 feb 1696. Hij was ziekelijk.

PHILIP ANTON, geboren 14 jan 1697. Hij was Johanniter ridder / Maltezer ridder en was in 1743-1744 Commandeur, leider van de commanderij te Adenau, Trier, Breisig, Basel en Rheinfelden. Hij is overleden in 1760.

HERMAN ANTON BERNARD, geboren 4 maart 1698. Zie hieronder.

ALEXANDER FERDINAND, geboren 15 mei 1699. Hij studeerde aan het Collegium Germanicum 1715- 1721. Hij was geestelijke, domheer te Münster 1726-1736. Hij was waarschijnlijk in 1738 domkantor. Hij is overleden 30 maart 1745 in het Alexianer klooster te Hasselt.

FRANS MATTHIAS, geboren en overleden in 1700.

ANNA JULIANA MAXIMILIANA FELICITAS, geboren 2 jan 1701. Zij was geestelijke, stiftsjuffer te Metelen. Zij is overleden 16 dec. 1752.

Maria Dorothea von Schencking is overleden in 1703.

Christoph Alexander van Velen is voor de tweede maal getrouwd  in 1707 met MARIA ADRIANA CATHARINA VAN HOCHKIRCHEN ZU NEUERBURG, dochter van Adolf Winand van Hochkirchen zu Neuerburg, geheimraad van de keurvorst van de Pfalz, Landhofmeester van Jülich, ambtman te Wassenberg, en Anna Catharina van Nesselrode.
Christoph Alexander van Velen verkreeg een prebende van de dom te Münster 1678, deed afstand ten behoeve van zijn broer Anton Heinrich Herman. Hij werd drost van Meppen.
Hij kocht voor 24.000 Reichstaler (een deel van) het Huis Engelrading  in Marbeck (tegenwoordig een stadsdeel in het zuiden van Borken) van de nakomelingen van Alexander II van Velen te Raesfeld.
Christoph Alexander van Velen is overleden 11 dec 1725.

HERMAN ANTON BERNARD VAN VELEN, zoon van Christoph Alexander van Velen en Maria Dorothea von Schenking zu Bevern, en geboren 4 maart 1698, trouwde 8 sept. 1730 (dispensatie in verband met verwantschap derde graad) met MARIA CATHARINA ANNA VAN ASCHEBERG TE BOTZLAR, dochter van Reinhard Hugo van Ascheberg te Botzlar en Catharina Theodora van Büren te Mengede. Overleden voor 1743. Zij hadden als kinderen:

THEODORA SOPHIA ALEXANDRINA, geboren 2 aug. 1731 en overleden 18 okt. 1731.

FELICITAS WILHELMINA MARIA SOPHIA ANNA, geboren  13 mei 1734. Stiftsdame te Metelen. Zij is overleden 10 nov 1750.

ANNA THERESIA SOPHIA MARIA, geboren 1 juli 1735. Zij trouwde op 19 juni of juli 1756 met Clemens August van Landsberg te Erwitte. Zij is overleden in 1775.

MARIA JOSEPHINA ADOLFINA ANTONIA, geboren 4 sept. 1744.

Herman Anton Bernard van Velen studeerde  1714-1718 in Rome aan het Collegium Germanicum. Hij was domheer te Münster 1717-1726. Deed afstand in 1726 in verband met de ernstige ziekte van zijn oudere broer Friedrich Christian. In 1726 drost in Emsland, in 1728 geheimraad van de bisschop van Münster en in 1760 drost van Meppen. In 1762 geheimraad van de bisschop van Keulen. In 1765 krijgsraad van de bisschop van Keulen.
Hij kocht in 1723 het goed Altenkamp in Aschendorf (Papenburg) en liet daar tussen 1728 en 1732 een nieuw herenhuis op bouwen. Dat werd de zetel van de drosten van Emsland.
Omstreeks 1741 deed hij vrijwillig afstand van de belening met de zoutwinning in Emsland (Germ.Sacra 7.1 bl 713).
Maria Catharina Anna van Ascheberg is overleden 2 mei 1741.

Herman Anton Bernhard trouwde 25 mei 1743 (dispensatie in verband met verwantschap in derde en vierde graad) met MARIA ALEXANDRINA MAGDALENA BERNARDINA GRAVIN VON MERVELDT ZU WESTERWINKEL, gedoopt 3 dec 1716 te St. Ludgeri in Münster, dochter van Ferdinand Dietrich von Merveldt zu Westerwinkel en Anna Maria Josephina von Westerholt zu Lembeck. Zij was 1724 kanonissin te Freckenhorst.
Hij is overleden 27 apil 1767 als laatste mannelijke nakomeling van deze tak van de familie.

———————————————————————