Velen 1

De eerste persoon die voorkomt met de achternaam van Velen is Herman van Velen die in 1221 optreedt als getuige in een akte van de bisschop van Munster.
Hij is vrijwel zeker dezelfde als Herman Werenzo die getrouwd was met een zuster van de graaf van Lohn. De leden van de familie Werenzo voerden ook het wapen met de drie vogels zoals de leden van de familie van Velen.

Die familie Werenzo of Werence was tamelijk uitgebreid en stamde af van Bernard Werenzo (V1,1) ministerialis van de bisschop van Munster, en gegoed of wonend te Dulmen in Westfalen. De leden van deze familie komen ook voor met de achternaam Van Dulmen. De familie Werenzo of Werence stamt wellicht af van ene Were, een ministerialis van de bisschop van Munster.

Bernard Werenzo is waarschijnlijk de vader van Herman van Velen (V1,11) die in 1221 genoemd wordt en die wellicht ook voorkomt onder de naam Herman van Bermetvelde.
Bermetvelde was een heerlijkheid die ten noorden van Velen lag. Tegenwoordig ligt daar een boerderij Barnsfeld waarachter nog de resten van grachten te vinden zijn.
Herman van Velen had waarschijnlijk een zoon Conrad van Velen (V1,111) getrouwd met Bea van Metelen. Deze Conrad wordt in akten “nobilis vir” genoemd. Dat was een naam die gebruikt werd voor leden van de hoge adel. Dat had hij wellicht te danken aan het feit dat hij een zoon was van een gravin van Lohn.

Een andere zoon van Herman van Velen/Werenzo was waarschijnlijk Bernard van Bermetvelde (V1,112). De kinderen van deze Bernard van Bermetvelde verkopen aan Reinout, graaf van Gelre, de heerlijkheid Bermetvelde (het huis Bermetvelde met het hoge en lage gericht etc.). De graaf van Gelre ruilt op zijn beurt deze heerlijkheid met de bisschop van Munster tegen het gericht over de dorpen Winterswijk, Aalten en Dinxperlo (met het vrijgraafschap zover als de gerichten gaan) in de Achterhoek.

Conrad van Velen en Bea van Metelen hadden weer een zoon Herman (V1111) die trouwde met Cunegunda van Raesfeld, dochter van Simon van Raesfeld en Sophia.
Zij waren waarschijnlijk de ouders van Simon van Velen (V11111) (wellicht vernoemd naar zijn grootvader) die getrouwd was met Cunegunda van Assbeck, dochter van Aegidius van Assbeck en Heilwig.
Met Simon van Velen begint de stamreeks in Velen2

In dit overzicht is nogal wat hypothese verwerkt, maar ook een grote mate van waarschijnlijkheid.