Zwolle

Ook in Zwolle woonde een familie Van Veelen.
De eerste vermeldingen in de zeventiende eeuw  betreffen:

Derck van Velen. Hij stond borg voor Henrick Smit, afkomstig van Delden, bij de verkrijging van het burgerrecht van Zwolle in januari 1517. Derck van Velen zal toen burger van Zwolle geweest zijn.

Jan Jansen van Veelen. dienstknecht van burgemeester Jan Jansen Brouwer, trouwde (otr. maart) 1616 te Zwolle met Griete Jans. Hij is wellicht afkomstig uit het bisdom Münster, waar in deze tijd de protestanten voor de keus gesteld werden rooms-katholiek worden of vertrekken.

ZA 1 MICHIEL VAN VEELEN. Hij was de zoon van Willem van Veelen en trouwde 9 jan. 1681 (otr. 24 dec. 1680) te Zwolle met MAAYKE KADÉE. weduwe van Evert Morgenstern. Zij woonden beide in de Smeeden te Zwolle. Zij lieten de volgende kinderen dopen te Zwolle (Geref.):

WILLEMINA, 11 juni 1682. Zij trouwde 25 okt. 1682 te Amsterdam met DIRK HELT, j.m. van Amsterdam. Zij trouwde voor de twee maal 6 nov. 1750 te Amsterdam met JOCHEM GERRIT KOCH of KOK, weduwnaar van Anna van Bijlvelt en oorspronkelijk afkomstig van Hornberg. Zij is begraven 10 maart 1762 te Zwolle in de Broerenkerk. Zij was toen weduwe.

JILLIS, 1 nov. 1683. Zie ZA 11.

JOHANNA MARGARETHA, 18 mei 1686. Zij deed belijdenis te Zwolle 7 april 1705, wonend in de Diezestraat. Zij vertrok met attestatie van Zwolle naar Amsterdam op 12 juli 1705. Zij trouwde 25 okt. 1726 te Amsterdam met GERRIT METMAN, weduwnaar van Barbara Christoffels, en oorspronkelijk afkomstig van Veenendaal. Zij is begraven 8 okt. 1727 te Amsterdam.

ELISABETH, 16 sept. 1688. Zij deed belijdenis te Zwolle juni 1706 en woonde toen in de Smeen. Zij is begraven te Zwolle 24 dec. 1765.

MARRIGJE, 5 okt. 1690.

MARIA, geboren omstreeks 1693 te Zwolle. Zij deed belijdenis te Zwolle sept. 1710 en woonde toen in de Nieustraat. Volgens het lidmatenboek van Diepenheim was zij lid van de Geref.  Kerk van Diepenheim van 1711 tot 21 juni 1713. Attestatie van Zwolle naar Diepenheim 31 jan. 1711. Ingekomen te Zwolle sept. 1713 met attestatie van Diepenheim. Zij trouwde 4 nov. 1723 te Amsterdam met WILLEM VAN GEFFEN, afkomstig van ‘s Hertogenbosch, en werd begraven 22 april 1743 te Amsterdam (Nieuwe Kerk, ƒ 15,-).

Michiel Willemsz. van Veelen werd burger te Zwolle op 25 april 1681 (de kleine burgerschap en de kleine eed). Bij de inschrijvingen in het trouwboek en het burgerboek staat niet vermeld, vanwaar hij afkomstig was. Waarschijnlijk  is hij te Zwolle geboren of woonde hij daar al geruime tijd. Hij is overleden voor 1720. De enige Michiel Willemsz die in Zwolle gedoopt werd voor 1670 is de zoon van Willem Hendricksz, bakker te Zwolle, en Louijse Coops op 14 dec. 1653.

De achternaam van Maayke Kadée luidde ook Kardee, Krede of Hadde. Zij sloot haar eerste huwelijk met Evert Morgenstern 3 nov. 1678 te Zwolle. Maayke Kadée woonde kort voor haar eerste huwelijk in Amsterdam. Zij werd lid van de Geref. Kerk te Zwolle in dec. 1678 met een attestatie uit Amsterdam. Evert Morgenstern was smid te Zwolle. Maayke Kadée is begraven op het kerkhof van de Grote Kerk te Zwolle op 30 juli 1715.

ZA 11 JILLIS / JELIS VAN VEELEN, zoon van Michiel van Veelen en Maayke Kadée en gedoopt te Zwolle
1 nov. 1683, trouwde 11 juni (otr. 25 mei) 1709 met AALTJE NEUTE of NOTEN. Zij was de dochter van Jan Neute, zadelmaker te Zwolle, en Gerritje Gerrits. Zij lieten dopen te Zwolle (Geref.):

MICHIEL, 25 mei 1710. Zie ZA 111.

HENDRIKA, 24 febr. 1712. Zij is overleden of begraven te Zwolle 12 april 1713.

HENDRIKJE, 13 maart 1714. Behalve bij haar doop werd zij Hendrika genoemd. Zij trouwde te Zwolle 1735 of 1736 (otr. te Amsterdam 9 dec. 1735) met OTTO VAN BRAAK. Zij hadden kort voor hun huwelijk in Amsterdam gewoond en woonden bij de ondertrouw beide te Zwolle.

MARIA, 3 mei 1716. Zij trouwde 8 dec. 1732 (otr. 15 nov. ) te Zwolle met KOENRAAT BRANDLIGT, jongman, wonend op den Dijk te Zwolle. Zij is opnieuw getrouwd 16 april  otr. 24 maart) 1742 te Zwolle met JAN AREND SLOET, buitenechtelijke zoon van Johan Sloet tot Plattenburg (onder Vollenhoven) en Judith Elisabeth Warners, en afkomstig van Vollenhoven.

JAN, 5 febr. 1719.

WILLEMINA, 12 nov.1722. Zij is overleden of begraven 29 april 1724 te Zwolle.

GERRIT, 16 sept. 1715. Hij is overleden of begraven 15 okt.1725 te Zwolle.

GERRIGJE, 5 sept. 1728.

Jillis van Veelen deed belijdenis juni 1702. Hij woonde toen in de Smeen. Hij was eigenaar van een huis in de Smeen.  Zijn beroep was smid. Op 19 maart 1751 werd het huis naast het huis van Jelis van Veelen door Abraham Schimmelpennink verkocht  aan de wijnkoper Jan van Leeuwen en zijn vrouw Aaltje Schrijvers.
Jelis van Veelen en Aaltjen Noten lieten een testament maken 21 april 1721.
Op 18 febr. 1764 kocht Gerrit  van der Veen, rademaker, het huis en where staande in de Smeden uit de boedel van Jelis van Veelen.
Hij is overleden of begraven 15 febr. 1763 te Zwolle. Hij was toen 79 jaar oud.
Aaltje Neute, wonend in de Voorstraat te Zwolle, deed belijdenis te Zwolle 9 april 1705. Zij is begraven te Zwolle in de Vrouwenkerk 22 jan. 1756.

ZA 111 MICHIEL VAN VEELEN, zoon van Jillis van Veelen en Aaltje Noten. werd gedoopt te Zwolle 25 mei 1710. Hij trouwde 29 nov. 1734 ( otr. 6 nov. )  te Zwolle WIBBIGJE ELISABETH VAN  BRAAK, weduwe van Jan Veltkamp en wonend te Zwolle aan de Sassenpoort. Zij was de dochter van Hendrik van Braak en Engeltie Smitsburg en werd gedoopt te Zwolle 6 jan. 1704 (Geref.). Michiel van Veelen woonde in 1734 in de Smeen. Hij deed belijdenis te Zwolle maart 1747 en woonde toen bij de Sassenpoort. Zij lieten dopen te Zwolle (Geref.):

WILHELMUS, 17 nov. 1735. Zie ZA 111.1

GERARDUS, 3 dec. 1745 . Zie 111.2

Michiel van Veelen is opnieuw getrouwd  28 april (otr. 5 april) 1760 te Zwolle met FENNIGJE HERMS. Hij was toen weduwnaar en woonde aan de Sassenpoort. Zij was jongedochter en woonde in de Bloemendalstraat. Zij lieten dopen te Zwolle in de Grote Kerk:

JEELIS, 23 mei 1763.

Hij is begraven te Zwolle 7 aug. 1766 op het Grote Kerkhof.

Michiel van Veelen was van beroep meester smid.
Michiel van Veelen en zijn huisvrouw Fennigje Herms tekenen een schuldbekentenis van 1300 gulden á 3,5 procent ten behoeve van G.A. Cock en Anna Hartman, echtelieden. Onderpand was hun huis en where in de Sassenstraat, door henzelf bewoond en belend enerzijds het huis De Klokke en anderzijds de weduwe Distelhof. Deze hypotheek is afgelost 14 juni 1782.
Hij en zijn vrouw Fennigje Herms verkochten 15 juni 1782 een huis in de Sassenstraat bij de Sassenpoort aan de koster N.P.D. Walraven en zijn vrouw Jacomina Wolfsen. Het huis was belend enerzijds Antony Doijer en anderzijds Mr. schilder Jan van Ulsen.
Michiel van Veelen is  begraven te Zwolle 5 juni 1783.

ZA 111.1 WILHELMUS VAN VEELEN, zoon van Michiel van Veelen en Elisabeth van Braak en gedoopt 17 nov. 1735 te Zwolle, trouwde 28 okt. 1772  te Brummen (otr. Zwolle 10 okt., otr. te Brummen 9 okt.) met TRIJNTJE PETERS, j.d. geboren te Brummen. Zij werd gedoopt te Brummen 12 april 1744. Haar ouders waren Jan Peters en Geertje Beeker. Bij de doopinschrijving is later bijgeschreven, dat aan haar een attestatie gegeven is op 8 mei 1774. Zij lieten dopen (Geref.):

WILHELMINA ELISABETH, 15 nov. 1772 te Brummen. Zij werd geboren 9 nov. 1772. Zij deed belijdenis  te Zutphen in juni 1801. Zij trouwde met HENDRIK MIJNDERS / MEINDERS, kussenmaker te Zwolle. Zij is overleden 3 april 1846 te Zwolle in de Waterstraat.

GEERTJE, 15 jan. 1775 te Harderwijk.  Zij liet op 11 okt.1801 een buitenechtelijke dochter Mijken dopen te Zutphen (getuige was Willeke van Agteren). Zij deed belijdenis te Zutphen in sept. 1808. Zij trouwde met 6 juli 1814 te Zutphen met JAN HENDRIK WOLF, wever. Zij was naaister van beroep  en is overleden te Zutphen 9 juli 1841.

FENNEGIEN (Fennetje), 9 maart 1777 te Harderwijk. Zij deed belijdenis te Zwolle 18 maart 1799 en woonde toen in de Voorstraat. Zij trouwde met HENDRIK BELLINK, kastenmaker te Zwolle. Zij is overleden 26 mei 1851 te Zwolle in een huis aan de Sassenstraat.

Wilhelmus van Veelen is overleden te Zutphen en daar  begraven 26 mei 1804, 68 jaar oud.

ZA 111.2  GERARDUS VAN VEELEN, zoon van Michiel van Veelen en Elisabeth van Braak en gedoopt 3 dec. 1745 te Zwolle. Hij trouwde 16 juni 1783 ( otr. 17 mei ) 1783 te Zwolle (Geref.) met CLASINA DE ROER, dochter van Andries Hendriks de Roer en Marrigje Klaassen. Zij werd gedoopt 28 febr. 1759 te Zwolle. Bij hun huwelijk was Gerardus van Veelen jongman, smidsknecht en woonde aan de Sassenpoort. Clasina de Roer was jongedochter, gewezen dienstmaagd en woonde buiten de Camperpoort op de Hoogstraat.
Zij lieten dopen te Zwolle:

CLASINA, 25 febr. 1789.

Gerardus van Veelen, wonend bij de Sassenpoort, deed belijdenis te Zwolle 10 april 1786.

Verder zijn er in Zwolle of in de buurt van Zwolle nog enkele personen met de naam (Van)Veelen die (nog) niet in te passen zijn in  bovenstaande stamreeks.

A. Klaas van Velen,  getrouwd met Elisabeth Jansen. Zij lieten een kind Aleida dopen te Zwolle 2 april 1693 (Geref.).

B. Jan van Veelen trouwde 21 juli 1705 (otr. 4 juli) te Zwolle (Geref.) met Teuntje van der Lip, weduwe van Hendrik van Stegeren. Zij was dochter van Everwijn Herms en Marrechien Claassen en werd gedoopt 9 sept. 1679 te Zwolle (Geref.). Zij lieten 19 dec. 1706 een zoon Johannes dopen te Zwolle. Jan van Veelen, Gereformeerd, verkreeg de kleine burgerschap van Zwolle 25 aug. 1705. Hij betaalde de volle prijs: 35 gulden.
Jan van Veelen werd begraven in de Kruiskerk te Zwolle op 17 jan. 1749. Teuntje van der Lip werd begaven in de Bethlehemskerk te Zwolle op 8 nov. 1726.

C. Zacharias van Vehlen trouwde met Bartha van Ittersum. dochter van Johan van Ittersum tot de Hofstede (te Raalte) en Anna Mom / Momme tot de Rode Toren (te Heteren in de Betuwe).
Het huwelijk is vrijwel zeker gesloten tussen 24 januari 1603 en 30 september 1610. Op 24 januari 1603 is een magescheid (een verdeling van een erfenis) opgesteld van de nagelaten goederen van Johan van Itterum, de vader van Bartha. In die overeenkomst wordt Zacharias van Vehlen niet genoemd. Hendrik van Ittersum, de broer van Bartha zal zijn zusters vertegenwoordigen bij de overdracht van de leengoederen. Op 30 september 1610 is een huwelijkscontract opgesteld tussen Reiner Gansneb gnt. Tengnagel en Maria van Ittersum, de zuster van Bartha. Dat contract werd ondertekend door Hendrik van Ittersum en Zacharias Vhelin als familieleden van de bruid. Zacharias wordt in de akte Zacharias Vehlen genoemd, maar hij heeft de akte eigenhandig ondertekend met de naam Zacharis Vhelin. Het is daarom waarschijnlijk, dat zijn familienaam niet Vehlen of van Vehlen was, maar Vhelin. Hij zal zelf geweten hebben hoe zijn eigen naam geschreven werd.
Hij heeft op 3 aug 1636 een leengoed, de Karler geheten, verkocht aan Johan van Ittersum. Dat leengoed lag in het kerspel Wijhe en was afkomstig van de familie Van Ittersum. Achteraf is er onenigheid ontstaan over de betaling van de koopprijs (zie de archieven van Ittersum door G.J. ter Kuile en D. Wijnbeek).
Zacharias van Vehlen bezat ook (samen met Gerrit van Deeth) de kleine Karler, een boerderij in Raalte. De kleine Karler in Raalte bezat een halve waar (een half aandeel in de markegronden). In het markeboek van Raalterwoold staat genoteerd, dat er onduidelijkheid was over deze halve waar. Zacharias van Vehlen moet bewijzen, dat hij dit recht heeft. Op 20 juli 1620 verschijnt hij in de vergadering van de geërfden en vertoont een bezegelde brief, waarin vermeld staat, dat Reiner van Lewendel op 16 augustus 1608 aan Zacharias van Vehlen deze halve waar verkocht heeft. De laatste keer, dat Zacharias van Vehlen genoemd wordt in het markeboek van Raalterwoold is op 10 juni 1640. Hij is dan getuige bij de koop van een stukje land door Gerrit van Deeth. Hij heet dan Jonker Zacharias van Veelen.  Ook komt hij voor met de achternaam Vhelin. De grote Karler en de kleine Karler waren afkomstig  van de familie Van Ittersum. In het quohier der bezittingen van ‘s konings vijanden in Salland, opgemaakt in 1583 wordt Jan van Ittersum genoemd (de vader van Bartha). Hij bezat een erf Karler in de buurtschap Wechterholte bij Wijhe dat deels braak lag. Waar Zacharias van Vehlen vandaan kwam is onduidelijk.

D. Jr. Carel Diederick van Vhelen deed belijdenis in de Gereformeerde Kerk te Zwolle op Kerstmis. Het jaartal is niet met zekerheid vast te stellen. Het is wellicht 1649 of 1651. Bij de inschrijving in het lidmatenregister werd vermeld, dat hij jonker was en heer van Jamel. Jamel was vroeger een riddermatig goed en  is tegenwoordig een klein dorp in Mecklenburg in Duitsland, Ksp. Gressow, Amt Grevesmühlen. Jamel was rond 1580 bezit van Kord von Plessen, Mecklenburger Landraad. Het zal door huwelijke of koop overgegaan zijn in het bezit van een lid van de familie van Vehlen. Carel Diederick van Velen trouwde omstreeks 1650 / 1660 met Maria Elisabeth van Romunde, dochter van Andries van Romunde, cornet in 1632 en 1634, en Anna Sara van Eck, dochter van Bartholomeus van Eck.
Carel Diederick van Velen en Maria Elisabeth van Romunde lieten kinderen dopen te Gressow:

Zacharias Diedrich, 1661 (doopgetuigen: Hector Manrow, Johann Christopher Person, Dorothea von Bülow geb. Alefeld.

Sarah Eleonora, 1663 (doopgetuigen: Sarah von Ëck, Eleonora Dorothea von Plessen, Johann von Bülow). Zij trouwde 23 nov 1694 te Gressow met Henning Daniel von Schütz, Erbh. von Neu-Kesen/Pomm.

Maria Sibilla, 1666 (doopgetuigen: Henning von Negendank, Anna von Rantrau, Anna Koches (?) Pastorsche (de vrouw van de predikant). Zij trouwde 13 sept. 1692 te Gressow met Georg Marcus, een luitenant uit Zweden of luitenant in het Zweedse leger (hij werd Zweeds luitenant genoemd).

Daniel Friedrich (doopgetuigen: Daniel Friedrich von Plessen, August Friedrich von Plessen, Magdalena Alheidt Karbarg.

Er was ook een zoon Carol Andreas von Vehlen. Hij trouwde 5 juli 1683 te Gressow met Margaretha von Lützow. Zij lieten de volgende kinderen dopen te Gressow:

Maria Dorothea, 1684 (doopgetuigen: Dorothea von Bülow geb. von Alefeld, Maria von Lützow, August von Lützow, landmaarschalk).

Carl August Christian, 1688 (doopgetuigen: Henning von Negendank, Engel von Plessen, Augusta von Bülow).

Augustus, 1690 (doopgetuigen: Curth Valentin von Plessen, Margaretha von Bülow, Catharina Elisabeth von Bülow).

Margaretha Catharina, 1692 (doopgetuigen: Anna Catharina von Negendank, Anna Christina von Georgen, Oberstin von Wütenitz, Hauptmann Bassewitz, Walmstorf).

August Johann, 1694 (doopgetuigen: Johann von Bülow, Capitain Philip von Wüllen, Maria Sybilla Marci).

Joachim Hinrich, 1696 (doopgetuigen: Joachim von Rantzow, decanus Lubecensis (decaan van Lubeck), Johann von Bülow, Eleonora Dorothea von Plessen, weduwe von Bülow).

Margaretha Catharina (doopgetuigen: Maria Sybilla Marci, Augusta von Bülow, de vader zelf).

Carel Diederick van Vehlen is wellicht de zoon van Sacharias van Vehlen die onder C. genoemd wordt. De voornaam Sacharias komt niet veel voor in de familie van Ve(h)len.